O nsdag Morgen - PowerPoint PPT Presentation

oke
o nsdag morgen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O nsdag Morgen PowerPoint Presentation
Download Presentation
O nsdag Morgen

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
O nsdag Morgen
98 Views
Download Presentation

O nsdag Morgen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Onsdag Morgen Konflikter med og uden FN Spørgsmål til konflikterne: •Beskriv konflikten – hvorfor er der en konflikt, hvordan er den opstået, hvad består den af, hvilken historisk kontekst kan konflikten sættes ind i, osv.? •Hvad var FN´s rolle i konflikten? – På hvilket tidspunkt tog FN del i konflikten, på hvilken baggrund gik FN ind i konflikten, hvad var FN´s rolle i konflikten, osv? •Konsekvenser af FN´s stillingtagen? – hvad betød det, at FN gik ind i problemet, hvad kunne være hændt, hvis FN var udeblevet, Hvordan er situationen i dag, osv?

  2. De fem konflikter Kosovo - 9 Darfur- 7 og 8 Afghanistan- 5 og 6 Congo – 3 og 4 Irak – 1 og 2

  3. Trinmål for faget historie Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kende forskellige måder at løse konflikter på i tid og rum og vurdere effekten af forskellige fredsbevarende og konfliktløsende aktiviteter. Søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og vurdere deres kildeværdi. Formulere historiske problemstillinger og præsentere løsningsforslag hertil. At forstå og gøre rede for kanonpunktet om FN´s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

  4. Hvad er en konflikt? Konflikter er uoverensstemmelser, der giver spændinger i og mellem mennesker. Spændinger henviser til relationen mellem de uenige parter. Det vil sige, hvordan konflikten påvirker kontakten, samarbejdet eller forholdet mellem de implicerede.