slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הוראה מפורשת באמצעות חקר עולמונים ( microworlds ) והשפעתה על התפתחות הח PowerPoint Presentation
Download Presentation
הוראה מפורשת באמצעות חקר עולמונים ( microworlds ) והשפעתה על התפתחות הח

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

הוראה מפורשת באמצעות חקר עולמונים ( microworlds ) והשפעתה על התפתחות הח - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

הוראה מפורשת באמצעות חקר עולמונים ( microworlds ) והשפעתה על התפתחות החשיבה המדעית של תלמידים בעלי הישגים גבוהים ונמוכים. ד"ר ברכה פלד ופרופ' ענת זוהר האוניברסיטה העברית ירושלים. אסטרטגיית בידוד משתנים שאלות המחקר מתודולוגיה ממצאים ומסקנות. אסטרטגיית בידוד משתנים.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'הוראה מפורשת באמצעות חקר עולמונים ( microworlds ) והשפעתה על התפתחות הח' - oke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

הוראה מפורשת באמצעות חקר עולמונים(microworlds)

והשפעתה על התפתחות החשיבה המדעית של תלמידים בעלי הישגים גבוהים ונמוכים

ד"ר ברכה פלד ופרופ' ענת זוהר

האוניברסיטה העברית ירושלים

slide2

אסטרטגיית בידוד משתנים

 • שאלות המחקר
 • מתודולוגיה
 • ממצאים ומסקנות

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide3
אסטרטגיית בידוד משתנים
 • בידוד של משתנים במהלך ניסוי מדעי הוא תנאי הכרחי לזיהוי האפקט הייחודי של כל אחד מהגורמים (האם הוא משפיע או לא משפיע) על תוצאותיו של ניסוי, אשר מוביל להסקת מסקנות תקפות אודות קשרים סיבתיים.
 • מבחינה פרוצדורלית, בידוד משתנים מחייב לשנות רק משתנה אחד בכל פעם בעוד כל המשתנים האחרים נשארים קבועים. שליטה באסטרטגיה זו כוללת את היכולת להסיק מסקנות תקפות מתוצאות ניסויים מבוקרים ואת היכולת להבין באילו תנאים לא ניתן להסיק מסקנות תקפות (בניסויים לא מבוקרים).

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide4
ידע אסטרטגי ומטא אסטרטגי אודות בידוד משתנים:
 • ידע אסטרטגי אודות בידוד משתנים כולל את היכולת להסיק היסקים תקפים
 • הידע המטא אסטרטגי כולל את היכולת להבין את מטרת המשימה: ניתוח השפעות המשתנים השונים על התוצאה והאסטרטגיה הנדרשת להשלמת המשימה, כלומר: מתי, כיצד ומדוע יש להשתמש בבידוד משתנים?

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide5
מטרות המחקר
 • לבחון האם הוראה מפורשת של ידע מטא-אסטרטגי אודות בידוד משתנים, תוביל לרכישת יכולת אסטרטגית ומטא-אסטרטגית.
 • לנסות לאפיין את תהליכי החשיבה המתרחשים אצל הלומד בעקבות ההוראה הנ"ל.
 • להשוות את תהליכי החשיבה אצל תלמידים בעלי הישגים לימודיים גבוהים ונמוכים.

שאלת המחקר

כיצד תשפיע הוראה מפורשת של ידע מטא-אסטרטגי על חשיבתם של לומדים ברמות למידה שונות (גבוהות ונמוכות)

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide6
מהלך המחקר
 • משתתפים:41תלמידי כתות ה' בעלי הישגים גבוהים ונמוכים.
 • מערך המחקר:התלמידים שובצו אקראית לקבוצת ניסוי ובקורת .

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide7

כל תלמיד השתתף ב- 9 מפגשים:

 • 7 מפגשי הוראה: 2 מפגשים קבוצתיים ו-5 אינדיוידואליים
 • מפגש לבדיקת יכולת העברה (לאחר שבועיים)
 • מפגש לבדיקת יכולת השימור (לאחר 3 חודשים)

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide8
שיטת המחקר
 • קימות שיטות לבדיקת התפתחות קוגנטיבית המתבססות על השוואת התנהגויות לפני ואחרי השינוי.
 • בשיטות אלה קיימים סימני שאלה רבים לגבי הדרכים שהובילו לשינוי.
 • בשיטה המיקרוגנטית:

משתמשים במטלה שגורמת לשינויים בתדירות גבוהה בזמן קצר יחסית ועוקבים אחר תהליך החשיבה באופן אינטנסיבי.

 • במחקר זה נעשה שימוש בשיטה המיקרוגנטית בעזרת עולמונים שמטרתם פיתוח חשיבה אינדוקטיבית שפיתחה החוקרת קון ועמיתיה (1995).
 • העולמונים הם סימולציות ממוחשבות.
 • כל עולמון מתואר בסיפור מסגרת שבמרכזו בעיה שיש לחקור אותה.
 • בעת החקירה מבצעים התלמידים סדרת ניסויים ומסיקים מסקנות לגבי השפעת המשתנים על התוצאה.

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide10
תוכנית ההתערבותמטרה:ללמד באופן מפורש ידע מטא-אסטרטגי אודות בידוד משתנים.

התוכנית כללה שני חלקים:

 • החלק הראשון (מפגשים 2 ו-3): הוראה בקבוצות של 4 תלמידים. בחלק זה למדו מתי , כיצד ובאלו מקרים מבודדים משתנים.
 • החלק השני (מפגשים 4-6): כלל שאלות הכוונה שמטרתן לבדוק מה הבינו הלומדים מיחידת ההוראה:
 • האם אתה זוכר מה למדנו במפגש?
 • בבקשה ספר לי מה אתה זוכר? (אם לא זכר, המראיין הזכיר לו את החלק הרלוונטי לחקירה.)
 • האם השתמשת בכלל שדנו בו במפגש בזמן חקירת העולמון?

(אם כן- הסבר כיצד אם לא ידע- הזכירה המראיינת את הכלל).

 • כיצד אתה יכול לשנות את החקירה שלך כך שתתאים יותר לכלל שדנו בו?

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide11
כלי המחקר

ראיוןאסטרטגי:

שמטרתו להעריך האם הלומדים מסיקים היסקים תקפים על ידי שימוש בבדוד משתנים.

הראיון התקיים תוך כדי פעילות התלמידים בעולמון וכלל שאלות המתיחסות לשלבי

החקירה של התלמידים:

איזה גורם או גורמים אתה רוצה לבדוק? מה קיבלת? האם הגורם או

הגורמים שבדקת משפיעים או לא משפיעים? איך אתה יודע זאת?

תשובות התלמידים קודדו להיסקים תקפים ולהיסקים לא תקפים

היסק תקף - 1 היסק לא תקף - 0

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide12

ראיון מטא-אסטרטגי- שמטרתו להעריך את הידע המטאסטרטגי:

לצורך כך נבנה ראיון הכולל 4 חלקים .

חלק א'- שאלות פתוחות אודות המשימה והאסטרטגיה:

מה היית אומר לילד שהיה נכנס עכשיו לחדר ושואל אותך:

"מה עשיתם כאן?" "וכיצד החלטת איזה משתנים לחקור?"

חלק ב' – הצגת מקרה קונקרטי בו לא בודדו משתנים.

התלמידים נשאלו מה לדעתך רצו לבדוק? מדוע אתה חושב כך?

חלק ג'- הצגת מקרה קונקרטי בו בודדו משתנים.

התלמידים נשאלו מה לדעתך רצו לבדוק? מדוע אתה חושב כך?

חלק ד' - שאלות מפורשות אודות האסטרטגיה: מדוע חשוב לבודד משתנים, כיצד מבודדים, באיזה מקרים צריכים לבודד משתנים.

תשובות התלמידים קודדו על פי מפתח שפותח במיוחד לצורך מחקר זה.

לכל תלמיד חושב ציון מטא שהורכב משלושת חלקי הראיון .

כל תלמיד יכול היה לקבל ציון על רצף שבין 0 ל-6 .

הראיון התקיים לאחר פעילות התלמידים בעולמון

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide13
ידע אסטרטגי-פרופורציות ההיסקים התקפים במפגשי ההוראה

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide14
ממוצעים וסטיות תקן של ההיסקים התקפים במפגשי ההוראה

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide15
ממוצע ציון הידע המטא אסטרטגי במפגשי ההוראה.

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide16
ממוצעים וסטיות תקן של ציון הידע המטא אסטרטגי במפגשי ההוראה

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide17
ממוצע ההיסקים התקפים במשימת העברה בשתי המדידות

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide18
ממוצע ציון הידע המטא אסטרטגי העברה ושימור

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide19
מסקנות
 • הוראה מפורשת של ידע מטא אסטרטגי:
 • מסייעת ברכישה, הפנמה והעברה, מפתחת את חשיבתם של התלמידים ואף מאיצה את התפתחותה.
 • היא אמצעי חינוכי בעל עוצמה אשר יכול לקדם את חשיבתם של תלמידים בכלל ותלמידים בעלי הישגים נמוכים בפרט.
 • בניגוד לדעה הרווחת בקרב מורים, כי הוראה של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה מתאימה בעיקר לתלמידים בעלי הישגים לימודיים גבוהים, תוצאות המחקר הנוכחי מספקות הוכחה לכך:

שהוראה מפורשת של ידע מטא אסטרטגי היא אמצעי אפקטיבי להוראת חשיבה לתלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים.

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il

slide20

The effects of explicit teaching of metastrategic knowledge on low- and high-achieving students

Anat Zohar and Bracha Peled

Learning and Instruction In

Press, Available online 19 September 2007

ניתן לפנות ל-

l

כנס צ'ייס 2008 ד"ר ברכה פלד brachap@beitberl.ac.il