slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Państwowa Inspekcja Sanitarna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Państwowa Inspekcja Sanitarna - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Podstawy monitorowania i nadzoru epidemiologicznego w powiecie. Obowiązek zgłaszania przypadków podejrzenia zachorowania i zachorowania przez lekarzy w ciągu 24 godzin. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Państwowa Inspekcja Sanitarna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Obowiązek zgłaszania przypadków podejrzenia zachorowania i zachorowania przez lekarzy w ciągu 24 godzin.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570 art. 27 ust. 1

slide4

Wyjątek stanowią zachorowania alarmowe, które wymagają natychmiastowej reakcji:

 • Botulizm
 • Cholera
 • Dżuma
 • Gorączka Q
 • Ospa prawdziwa
 • Tularemia
 • Wąglik (postać płucna lub jelitowa)‏
 • Wirusowe gorączki krwotoczne
slide5

Zagrożenia ze strony chorób zakaźnych

na terenie powiatu oleskiego

slide6

Choroba zakaźna to zespół objawów występujących w skutek zakażenia, związanych z uszkodzeniem tkanek lub zmienioną czynnością fizjologiczną.

Jest to swoisty proces patologiczny wywołany przez drobnoustrój chorobotwórczy i biologicznie czynne substancje przez niego wytwarzane.

Drobnoustroje chorobotwórcze to zarazki, wśród których możemy wyróżnić: bakterie, wirusy, priony, grzyby i pierwotniaki.

Substancje wytwarzane przez nie to: jady – wywołujące choroby zwane jadzicami, oraz toksyny (endotoksyny, egzotoksyny), wydzielane przez drobnoustroje lub wyzwolone w następstwie ich rozpadu.

CHOROBY ZAKAŹNE – INFEKCYJNE CHOROBY SPOŁECZNE ?

podstawowe poj cia w chorobach zaka nych
Podstawowe pojęcia w chorobach zakaźnych

Źródła zakażenia – człowiek, zwierze, roślina lub materia nieożywiona z której zarazek lub inny czynnik chorobotwórczy został przeniesiony na wrażliwą osobę.

Drogi przenoszenia zarazka lub drogi szerzenia się zakażenia to - sposób i mechanizmy przenoszenia zarazków ze źródła zakażenia na osobniki wrażliwe za pośrednictwem nośnika zarazków

Wrota zakażenia – miejsce wniknięcia drobnoustroju do organizmu człowieka lub zwierzęcia.

Endemia – występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności na określonym terenie, w liczbie utrzymującej się przez wiele lat na podobnym poziomie.

Epidemia – wystąpienie zachorowań na daną chorobę wśród ludności na określonym terenie i w określonym czasie, w liczbie wyraźnie większej niż w poprzednich latach.

Pandemia – epidemia szerząca się gwałtownie i ogarniająca duże tereny kraju lub kilku krajów, a także kilku części świata.

slide8

Choroby zakaźne towarzyszyły człowiekowi od zawsze, były też główną przyczyną zgonów wśród ludzi, a średnia wieku nie przekraczała 30-40 roku życia. Chorobami dziesiątkującymi społeczeństwa były powszechnie dziś znane infekcje – gruźlica, czerwonka, ospa, dur brzuszny, cholera. Co najmniej od 50 lat społeczeństwa krajów rozwiniętych ufne w sukcesy higieny, szczepień ochronnych i wprowadzonej antybiotykoterapii było coraz pewniejsze praktycznego wyeliminowania widma nieuchronnej śmierci z powodu chorób zakaźnych. Punktem granicznym był rok 1980, rok udanej eradykacji ospy prawdziwej, jednej z największych plag w historii ludzkości.

slide9

Choroby zakaźne zawsze miały i nadal mają związek z niskim poziomem rozwoju społeczno – ekonomicznego i towarzyszącym temu ubóstwem, niskim poziomem wykształcenia, wysokim poziomem analfabetyzmu, złym odżywianiem czy wręcz niedożywieniem, złymi warunkami bytowania, brakiem zdrowej wody do picia, brakami w zakresie elementarnych urządzeń sanitarno – higienicznych. Dlatego Sytuacja epidemiologiczna i związane z nią zachorowania na choroby zakaźne w krajach trzeciego świata jest tak niepokojąca, iż należy je traktować jako choroby społeczne.

W krajach rozwiniętych choroby zakaźne są przyczyną zgonów poniżej 1 % wszystkich odnotowanych. W globalnym rozliczeniu stanowią one jednak około 29 % wszystkich zgonów.

slide35

Choroby zakaźne występujące na terenie powiatu oleskiego ale monitorowane przez Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Opolu:

  • Kiła
  • Rzeżączka
  • Nierzeżączkowe zakażenia dolnych odcinków narządów moczowo - płciowych
  • Chlamydiozy
  • Rzęsistkowice
  • AIDS / HIV
  • Gruźlica
slide37

Choroby zakaźne zawsze będą stanowić zagrożenie dla ludzkości. Wyniki badań dowodzą, że czynniki etiologiczne tzw. nowych chorób zakaźnych są wielorakie, zmienne, często wynikające z przemian cywilizacyjnych świata i najczęściej są to tzw. zoonozy.

 • W ostatnich dwudziestu paru latach zidentyfikowano ponad 50 nowych chorób zakaźnych, oto kilka z nich:
 • HIV / AIDS
 • WZW – wirusowe zapalenie wątroby
 • Gorączki krwotoczne
 • Legionela
 • Borelioza z Lyme
slide38

Opublikowana przez WHO w 1997 roku tabela przedstawia nowe odkryte drobnoustroje chorobotwórcze i choroby które wywołują

slide39

Tego typu przykłady skłaniają nas do ciągłego monitorowania sytuacji epidemiologicznej i nadzoru nad chorobami zakaźnymi, prowadzeniem działań promujących zdrowy tryb życia i uświadamiających populacji zagrożenia jakie niesie ze sobą zaniedbywanie elementarnych zasad higieniczno - sanitarnych. Działania te głównie skierowane powinny być do ludzi młodych, gdyż to oni stanowią największy odsetek narażonych.