slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny persondataret Med særligt sigte på arbejdsmarkedsrelaterede forhold Ved professor, dr. jur. Peter Blume PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny persondataret Med særligt sigte på arbejdsmarkedsrelaterede forhold Ved professor, dr. jur. Peter Blume

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Ny persondataret Med særligt sigte på arbejdsmarkedsrelaterede forhold Ved professor, dr. jur. Peter Blume - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Det nye EU-forslag til forordning om persondatabeskyttelse og dets konsekvenser for arbejdsmarkedet Professor, dr. jur. Peter Blume og professor, dr. jur. Jens Kristiansen. Ny persondataret Med særligt sigte på arbejdsmarkedsrelaterede forhold Ved professor, dr. jur. Peter Blume .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ny persondataret Med særligt sigte på arbejdsmarkedsrelaterede forhold Ved professor, dr. jur. Peter Blume' - ojal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Peter Blume

Det nye EU-forslag til forordning om persondatabeskyttelse og dets konsekvenser for arbejdsmarkedetProfessor, dr. jur. Peter Blume ogprofessor, dr. jur. Jens Kristiansen

slide2
Peter Blume

Ny persondataret

Med særligt sigte på

arbejdsmarkedsrelaterede forhold

Ved professor, dr. jur. Peter Blume

slide3
Peter Blume
 • Mødet mellem to retstraditioner
 • det kollektive og det individuelle
slide4
Peter Blume
 • Gældende regulering:
 • direktiv 95/46 EF
slide5
Peter Blume
 • Grundlæggende rettighed:
 • Charter artikel 8
 • TEUF artikel 16
slide6
Peter Blume
 • Regler, der forsvinder:
 • Persondataloven
 • § 1, stk.2: systematisk behandling
 • § 50: advarselsregistre
 • § 8: strafbare forhold
 • § 11: personnumre
 • Anmeldelsesordningen
slide7
Peter Blume
 • Bliver bedre regler stående?
 • 6 ugers varslings regel
slide8
Peter Blume
 • Nye regler:
 • samtykke: ikke væsentlig skævhed
 • organisationer og de registrerede
 • ny funktion: databekyttelesansvarlig
slide9
Peter Blume
 • Artikel 82(1):
 • ”Under overholdelse af denne forordning kan medlemsstaterne vedtage specifikke bestemmelser, der regulerer behandlingen af arbejdstageres personoplysninger i ansættelsesforhold, blandt andet i forbindelse med ansættelse, ansættelseskontrakter, herunder godtgørelse for forpligtelser fastsat ved lov eller kollektive overenskomster, arbejdets ledelse, planlægning og tilrettelæggelse, arbejdsmiljø, og i forbindelse med individuel eller kollektiv udøvelse og brug af rettigheder og fordele i forbindelse med ansættelse og i forbindelse med ophør af ansættelsesforhold”
 • - Artikel 82(3): Kommissionen kan uddybe stk. 1 i delegeret retsakt.
slide10
Peter Blume
 • Generel EU interesse
 • Vær beredt!
slide11
Peter Blume

Det nye persondataforslag i

arbejdsretligt perspektiv

Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen

slide12
Peter Blume

I Danmark er arbejdsgiveres behandling af persondata

fortsat ikke underlagt specifik arbejdsretlig lovgivning (bortset fra helbredsoplysningsloven)

men i det væsentlige stadig baseret på kollektive aftaler, ledelsesretten og samarbejdsudvalgssystemet

slide13
Peter Blume

Markant udvikling i de persondataretlige regler

Registerlovene fra 1970’erne

Persondataloven fra 2000

- baseret på direktiv 46/1995

- men tilpasset danske forhold

Nyt forslag til forordning 2012

- ensartet grundlag for behandling af persondata i EU

- vægt på grundlæggende rettigheder og effektiv retshåndhævelse

slide14
Peter Blume

EU og arbejdsmarkedet

Unionen ”støtter og supplerer medlemsstaternes indsats” på det arbejdsmarkedsmæssige område, jf. TEUF artikel 153

Særlig model for EU-regler på arbejdsmarkedet

- kun hjemmel til direktiver med mindsteforskrifter

- forhandlings- og aftaleret for organisationerne

- implementering via lov og/eller overenskomster

Persondatadirektivet vedtaget med andet hjemmelsgrundlag

- og Kommissionens initiativ til et specifikt direktiv for arbejdsmarkedet blev aldrig formelt fremsat

slide15
Peter Blume

Forslaget til persondataforordning

Forslaget baserer sig på (ny) specifik hjemmel i TEUF artikel 16 om persondatabeskyttelse

Bestemmelsen giver adgang til langt mere vidtgående harmonisering end TEUF artikel 153-55

- Kommissionen kan vælge forordning frem for direktiv

- ingen forhandlings- og aftaleret for organisationerne

- en forordning skal ikke implementeres nationalt

slide16
Peter Blume

Særligt hensyn til arbejdsmarkedet i artikel 82

Anerkender arbejdsmarkedet som et særligt område, men er tavs om ”retten til kollektive forhandlinger”

Giver medlemsstaterne hjemmel til (at vedtage) regler om persondata i ansættelsesforhold

Men de nationale regler skal gennemføres inden for rammerne af forordningen

Og Kommissionen kan udstede nærmere retningslinjer for vedtagelsen af nationale regler

slide17
Peter Blume

Forslagets model er vidtgående – også for arbejdsmarkedet

Medlemsstaterne kan vælge mellem

at følge de fuldt ud harmoniserede regler for håndtering af persondata i EU

eller

at tilpasse reglerne via ”specifikke bestemmelser” under ”overholdelse af denne forordning”

slide18
Peter Blume

Er der alternative muligheder?

Direktiv i stedet for forordning

Udvidet adgang til nationale (overenskomstmæssige) tilpasninger for persondata i ansættelsesforhold (artikel 82)

Undtage ansættelsesforhold fra forordningens anvendelsesområde (artikel 2)