byggsanktioner gammalt och nytt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Byggsanktioner gammalt och nytt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Byggsanktioner gammalt och nytt - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Byggsanktioner gammalt och nytt. Yvonne Svensson rättschef. Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011. En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare Avgiften tillfaller och administreras av kommunen Avgifterna är fastställda i förordningen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Byggsanktioner gammalt och nytt' - ojal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
byggsanktioner gammalt och nytt

Byggsanktioner gammalt och nytt

 • Yvonne Svensson
 • rättschef
byggsanktionssystemet fr n 2 maj 2011
Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011
 • En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare
 • Avgiften tillfaller och administreras av kommunen
 • Avgifterna är fastställda i förordningen
 • Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet
principerna bakom systemet med byggsanktioner
Principerna bakom systemet med byggsanktioner
 • Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna gäller som svensk lag från 1 januari 1995
 • Strikt ansvar
 • Inga skönsmässiga bedömningar i befrielsefallen
 • Rättvis och enhetlig tillämpning i landet
principerna bakom systemet med byggsanktioner1
Principerna bakom systemet med byggsanktioner
 • Avgiften kopplas till prisbasbeloppet, inte till bygglovtaxan som skiljer sig åt i olika kommuner
 • Förutsägbart
 • I lagen anges högsta avgiftsnivån
 • Regeringen fastställer de olika avgiftsnivåerna
 • Förbud mot dubbla sanktioner (vite och byggsanktionsavgift)
byggsanktioner nuvarande pbf
Byggsanktioner – nuvarande PBF
 • Observera attsanktionsavgift ska tas ut om någon
 • Inte sökt bygglov,
 • Inte sökt marklov,
 • Inte anmält,
 • rivit utan rivningslov
 • Detta gäller för
 • byggnader,
 • andra anläggningar,
 • markåtgärder samt
 • skyltar och ljusanordningar
byggsanktioner nuvarande pbf1
Byggsanktioner – nuvarande PBF
 • Sanktionsavgift ska tas ut om någon
 • Påbörjar utan startbesked gäller åtgärder avseende byggnad
 • Ta i bruk utan slutbesked eller utan interimistiskt slutbesked gäller åtgärder avseende byggnad
 • Observera !
 • Dettagäller inte för andra anläggningar, markåtgärder samt fristående skyltar och ljusanordningar
regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler
 • Dnr S2012/5994/PBB
 • Förslag till ändringar både i lagen och förordningen
 • Lagförslag
  • Möjlighet för BN att sätta ner sanktionsavgiften, om avgiften i ett enskilt fall inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts
  • Får sättas ner till hälften eller till en fjärdedel (ny 55a§)
  • PBL 11 kap 52§förtydligas så att det tydligt framgår att den endast riktar sig till regeringen
regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler lagen
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - lagen
 • Nu gäller: att BN ska ta ut sanktionsavgift om bryter mot …osv (11 kap 51§)
 • Men ska inte om vite dömts ut (11 kap 55§)
 • Förslaget : att BN ska ta ut sanktionsavgift om inte annat anges i detta kapitel (11 kap 51§)
regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
 • 25 nya paragrafer
 • Ett 20-tal paragrafer ändras
 • En helt ny struktur
 • Sanktionsavgifterna sänks generellt
 • Sanktionsarean kompletteras med öppenarea
regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen1
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
 • Ett förtydligande av PBF 9 kap 2§så att det tydligt framgår att sanktionsavgiften för en viss överträdelse dubbleras varje gång den tas ut till dess rättelse sker eller max 50 pbb uppnås
 • 9 kap 2§har samma funktion som ett löpande vite
 • Nu blandas begreppen sanktionsarea och bruttoarea i de olika paragraferna – enligt förslaget används begreppet sanktionsarea
 • Sanktionsreglerna avseende lovplikten ändras från sökt lov till att utan lov utfört åtgärd
regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen2
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
 • Sanktionsavgiften för att utan anmälan vidta åtgärd avseende byggnad eller annan anläggning får olika pbb beroende på vad det handlar om, t ex murar, plank, eldstäder
 • Sanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja delas upp på 16 nya §§
regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen3
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ändrad användning
 • Andra lovpliktiga ändringar –flera olika
 • Anmälningspliktig ändring av byggnad
 • Andra anläggningar – flera olika
 • Åtgärder avseende byggnadsverk – flera olika, t ex hiss, eldstad
 • Skyltar / ljusanordningar
 • Rivning / markåtgärder
regeringens f rslag till ndrade sanktionsregler f rordningen4
Regeringens förslag till ändrade sanktionsregler - förordningen
 • Sanktionsavgiften för att utan slutbesked tas i bruk delas upp på 8 nya §§
 • Begränsas till sådant som kan ”tas i bruk”
 • Byggnader, nybyggnad, tillbyggnad, annan användning och vissa ändringar (flera §§)
 • Annan anläggning
 • Vissa åtgärder avseende byggnadsverk, t ex hiss, eldstad, va
ad