slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 346 Views
 • Uploaded on

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES. Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM Birim Sorumlusu. Bölümler. Süreç Yönetimi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hasan KOYUNLU Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı' - oistin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİEMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

Hasan KOYUNLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü

İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM Birim Sorumlusu

b l mler
Bölümler
 • Süreç Yönetimi
 • Acil Durum Planının Hazırlanması
 • Müdahale Süreci
 • Kişisel Korunma Ekipmanları
 • Gaz Ölçüm Cihazları
 • Kullanılan Kişisel Ekipmanlar
 • Modellere Yönelik Prosedür Önerisi

- Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri

 • Müdahale Basamakları
s re y netimi
Süreç Yönetimi
 • İşletme ADE (Acil Durum Ekibi) ilk müdahaleden sorumludur.
 • ADE hak, yetki ve sorumlulukları?
 • İlk hedef olayı -İtfaiye Birimi gelinceye dek geçen süreçte- etkisizleştirme veya karantina altına almaktır.
 • ADE ekipmanlarının durumu?

- KKE (Kişisel Korunma Ekipmanları)

- Müdahale Ekipmanları

acil durum plan n n haz rlanmas
Acil Durum Planının Hazırlanması
 • İşletmeye ait Acil Durum Planı?
 • Risk analizi?
 • Risk analizi ve mevzuat ışığında gerekli ADE kurulması?
 • En kötü senaryo planı?
 • İşletmede mevcut bulunan yangınla mücadele donanımı yeterli mi?
 • Denetim mekanizması?
 • Eğitim ve Tatbikatlar?
 • Tatbikatlar ne kazandırıyor? Hedef ve Amaçlar karşılandı mı?
 • ………
m dahale s reci
Müdahale Süreci
 • Alarm Verilmesi,
 • Çalışanların Tahliyesi,
 • Ürünü ve Olayı Tanımlama,
 • Uygun KKE ve Müdahale Ekipmanlarının Hazırlanması,
 • İtfaiye Birimi gelinceye dek olayı sonlandırabilme veya durumu muhafaza etme,
 • İtfaiye Birimi ile işbirliği? (Eğitim ve Tatbikat süreçleri)
ki isel korunma ekipmanlar
Kişisel Korunma Ekipmanları
 • Kask
 • Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Seçimi
 • Örme Başlık
 • Temiz Hava Solunum Cihazı
 • Koruyucu Palto (Nomex, PBI, vs.)
 • Kişisel Alarmlı Hareketsizlik Cihazı (PASS)
 • İtfaiyeci Kemeri
 • Eldiven
 • Koruyucu Pantolon (Nomex, PBI, vs.)
 • İtfaiyeci Çizmesi / Botu
kullan lan ki isel ekipmanlar
Kullanılan Kişisel Ekipmanlar

Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman Seçimi

 • Hareketsizlik Alarm Cihazı
 • İletişim Cihazları
 • Aydınlatma Ekipmanları

?

modellere y nel k prosed r ner s
MODELLERE YÖNELİK PROSEDÜR ÖNERİSİ

Temel düzeyde 3 tip model karşımıza çıkar;

 • Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden olması,
 • İş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın gerçekleşmesi,
 • Patlama ve yangının oluşmadığı, patlama olasılığının bulunduğu hacimler.
yang n ve patlama m dahale prosed rleri
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri
 • Model 1 Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden olması,
yang n ve patlama m dahale prosed rleri1
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri
 • Model 1 Potansiyel yangın durumunun patlamaya neden olması,
yang n ve patlama m dahale prosed rleri2
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri
 • Model 2 İş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın gerçekleşmesi,
yang n ve patlama m dahale prosed rleri3
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri
 • Model 2 İş akışındaki bir sorun nedeniyle ani patlamanın gerçekleşmesi,
yang n ve patlama m dahale prosed rleri4
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri
 • Model 3 Patlama ve yangının oluşmadığı, patlama olasılığının bulunduğu hacimler.

Tehlikeli

Madde

yang n ve patlama m dahale prosed rleri5
Yangın ve Patlama Müdahale Prosedürleri
 • Model 3 Patlama ve yangının oluşmadığı, patlama olasılığının bulunduğu hacimler.
m dahale basamaklar
Müdahale Basamakları
 • Madde önce tanımlanır ve ölçüm yapılır.
 • Maddenin MSDS verisine göre eylem prosedürü belirlenir.
 • Bir ekip yangınla mücadele etmelidir.
 • a) Model 1 ‘e göre; İkinci ekip patlama olasılığı bulunan hacme yayılımı engellemelidir. b) Model 2’ ye göre İkinci ekip olası ardıl patlama risklerine karşı çalışma yapar.
 • Tehlikeli Maddelere Müdahale Rehberinde belirtilen mesafeler göz önüne alınarak Müdahale Eylem ve Tahliye Alanı oluşturulur.
m dahale basamaklar1
Müdahale Basamakları

ORTAM ?

Kapalı Alan

Açık Alan

m dahale basamaklar2
Müdahale Basamakları

Kapalı Alan Yangınları ;

Hammadde veya Sevkiyat Depoları, İdari Bölümler, Üretim Alanları vb.

Yüksek Sıcaklık Nedeniyle Piroliz (Ayrışma) Oluşumu?

 • Rollover (Üst Alevlenme)
 • Flashover (Tam Tutuşma)
 • Backdraft (Geri Tepme)
 • FGI (Fire GasIgnition-Yangın Gazı Tutuşması)
m dahale basamaklar3
Müdahale Basamakları

Kapalı Alan Yangınları;

Karbonmonoksit

 • Ahşap 300 C civarında piroliz sonucu gazlar açığa çıkartmaya başlar. (Karbonmonoksit vs.)
 • Karbonmoksit’in Otomatik Tutuşma Sıcaklığı 609 C’ dir.
 • CO için L.E.L. %12,5 – U.E.L. %74’ tür.
birazda mevzuat
Birazda Mevzuat…
 • KKE?

- Resmi Gazete Tarihi: 21.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26326 BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kişisel koruyucu teçhizat

MADDE 36– (1) İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu:

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Genel Hükümlülüğü

Madde 4-1 a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

slide26

TEŞEKKÜRLER

Hasan KOYUNLU

Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM

0 262 335 21 24

hasankoyunlu@kocaeli.bel.tr