alf bibliotek programos taka lietuvos bibliotekininkystei l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALF Bibliotekų programos įtaka Lietuvos bibliotekininkystei PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALF Bibliotekų programos įtaka Lietuvos bibliotekininkystei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ALF Bibliotekų programos įtaka Lietuvos bibliotekininkystei - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

ALF Bibliotekų programos įtaka Lietuvos bibliotekininkystei. ANKETINIO TYRIMO PRISTATYMAS Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekų ir informacijos centrų vadybos magistrantai Vilnius, ALF, 2002 m. gruodžio 12 d. Tyrimo tikslai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALF Bibliotekų programos įtaka Lietuvos bibliotekininkystei' - ohio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alf bibliotek programos taka lietuvos bibliotekininkystei

ALF Bibliotekų programos įtaka Lietuvos bibliotekininkystei

ANKETINIO TYRIMO PRISTATYMAS

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekų ir informacijos centrų vadybos magistrantai

Vilnius, ALF, 2002 m. gruodžio 12 d.

tyrimo tikslai
Tyrimo tikslai
 • Nustatyti, kaip Lietuvos bibliotekos vertina ALF BP projektų įtaką:
  • bibliotekų paslaugoms
  • naujų technologijų diegimui
  • bibliotekų veiklos statistiniams rodikliams
  • darbuotojų kompetencijai
  • bibliotekų įvaizdžiui
  • ryšiams su valdžia ir kitomis institucijomis
  • bibliotekų ateities plėtrai
respondentai
Respondentai
 • Iš viso išplatintos 78 anketos
 • Gauta atsakymų 52, iš jų atsakė:
  • Valstybinės reikšmės bibliotekos - 4
  • Akademinės bibliotekos - 3
  • Miestų savivaldybių viešosios bibliotekos - 7
  • Rajonų savivaldybių viešosios bibliotekos - 33
  • Apskričių viešosios bibliotekos -4
  • Kitos -1
alf bibliotek programos poveikis bibliotekoms
ALF bibliotekų programos poveikis bibliotekoms
 • Pakilęs bibliotekų prestižas (98 %)
 • Bibliotekų bendradarbiavimas sukitomis institucijomis (96%)
 • Geresnis vartotojų poreikių tenkinimas (92 %)
 • Esamų paslaugų plėtra, naujų organizavimas (90 %)
 • Fondų plėtra (80 %)
 • Naujų technologijų bazės kūrimas (60 %)
 • Naujų skyrių įkūrimas (37%)
naujos paslaugos prad jo teikti 48 bibliotekos
Naujos paslaugos(pradėjo teikti 48 bibliotekos)

• Informacinės paslaugos (paieška internete, paieška bibliotekos duomenų bazėse, skaitytojų konsultacijos)

• Techninės paslaugos (kopijavimas, skenavimas, informacijos perkėlimas į skaitmenines laikmenas)

• Edukacinės paslaugos (užsienio kalbų mokymosi galimybės, vaikų informacinių gebėjimų ugdymas: žaisloteka, popamokinė veikla, kokybiškesnis vaikų ir jaunimo aptarnavimas; meninis ugdymas, kompiuterinio raštingumo mokymas)

• Paslaugos bendruomenei (turiningas laisvalaikio leidimas: renginiai, parodos, kursai)

• Paslaugos neįgaliems skaitytojams

• Garso ir vaizdo dokumentų išdavimas

taka bibliotek veiklos statistiniams rodikliams tur jo takos 48 bibliotekoms
Įtaka bibliotekų veiklos statistiniams rodikliams(turėjo įtakos 48 bibliotekoms)

• Ženkliai išaugo bibliotekos lankytojų skaičius (81%)

• Padaugėjo skaitytojų (73%)

• Padidėjo išduotų dokumentų skaičius (35 %)

• Fondai papildyti naujais dokumentais (26%)

• Išaugo vartotojų užklausų ir atsakymų į jas skaičius (23%)

taka bibliotek personalui ir organizacinei strukt rai
Įtaka bibliotekų personalui ir organizacinei struktūrai

Įtaka bibliotekų personalui:

 • Kompetencijai (94%)
 • Motyvacijai (87%)

• Įgūdžiams (projektų rengimo, kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų, komunikaciniai)

• Organizaciniai pokyčiai:

• Keitėsi pareigos ir užduotys (60%)

• Sukurti nauji etatai (39%)

• Įkurti nauji skyriai (37%)

projektin s veiklos taka bibliotek ry iams su vald ia ir kitais partneriais
Projektinės veiklos įtaka bibliotekų ryšiams su valdžia ir kitais partneriais

VISI RESPONDENTAI MINI PAGERĖJUSIUS RYŠIUS SU VALDŽIA

 • Švietimo institucijos (84%)

• Nevyriausybinės organizacijos (84%)

• Vietos valdžia (72%)

 • Bibliotekos (16%)
 • Kiti
svarbiausios bibliotek problemos
Svarbiausios bibliotekų problemos

• Visi respondentainurodė nepakankamą finansavimą, lėšų trūkumą:

- fondų komplektavimui

- patalpų renovacijai

- materialinės bazės atnaujinimui

• Aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas (31%)

 • Kompiuterinės įrangos, prieigos prie interneto, duomenų bazių stoka (16%)

• Žemi bibliotekos darbuotojų atlyginimai (12%)

bibliotek ateities pl tros sritys
Bibliotekų ateities plėtros sritys
 • Bibliotekų kompiuterizavimas (52%)
 • Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) diegimas (27%)
 • Informacinių paslaugų tobulinimas ir plėtra (26 %)
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (18%)
 • Fondų plėtra (13%)
tyrimo i vados atlikto tyrimo duomenys paremti 52 bibliotek atsakymais
Tyrimo išvados(atlikto tyrimo duomenys paremti 52 bibliotekų atsakymais)

Dalyvavimas ALF bibliotekų programos projekte:

• 50 bibliotekų buvo naudingas

• 44 bibliotekas paskatino dalyvauti kitose programose, bendrauti su vietos valdžia ir kitomis organizacijomis

• 48 bibliotekas įgalino pradėti teikti naujas paslaugas vartotojams

• Turėjo įtakos:

- 48 bibliotekų veiklos statistikai

- 49 bibliotekų darbuotojų kompetencijai

- 45 bibliotekų darbuotojų motyvacijai

• Bibliotekose įvyko organizaciniai ir struktūriniai pokyčiai

• 45 bibliotekose toliau tęsiama projektais pradėta veikla

Respondentų nuomone, ALF bibliotekų programos projektų eigoje pagerėjo bibliotekų įvaizdis