15 aral k 2012 kahvaltimiz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
15 aralık 2012 KAHVALTIMIZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
15 aralık 2012 KAHVALTIMIZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

15 aralık 2012 KAHVALTIMIZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

15 aralık 2012 KAHVALTIMIZ. Yeni Yılda Defter Tasdikleri, E-İmza ve KEPS. İSMMMO GÜNGÖREN. 5 ocak 2012 kahvaltı gündemimiz. 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI YENİ YASA KARŞISINDA İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARININ YAPMASI GEREKENLER. YENİ YASA KARŞISINDA İŞVERENLER NE YAPMALI?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

15 aralık 2012 KAHVALTIMIZ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
15 aral k 2012 kahvaltimiz

15 aralık 2012 KAHVALTIMIZ

Yeni Yılda Defter Tasdikleri, E-İmza ve KEPS

İSMMMO GÜNGÖREN

5 ocak 2012 kahvalt g ndemimiz
5 ocak 2012 kahvaltı gündemimiz
 • 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI
 • YENİ YASA KARŞISINDA İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARININ YAPMASI GEREKENLER
yen yasa kar isinda verenler ne yapmali
YENİ YASA KARŞISINDA İŞVERENLER NE YAPMALI?
 • Önce işyerinde kaç kişi çalışıyorve işyerinin tehlike sınıfınedir ona bakılmalı.
 • Çalışan sayısı 50’nin altındaki (10’dan az çalışanı olan işyerleri Devlet tarafından desteklenecektir.) küçük işyerleri Bakanlıktan yetkili bir OSGB’den hizmet satın alacak.
 • Tehlike sınıfına göre; 500/ 750/ 1000’in üstünde çalışanı olan işyerleri de –gerekli donanım ve personele sahip- bir İSGB kuracak.
 • Çalışan sayısı 50-500 arasında olan işyerleri ise bu konuda serbest bırakılmışlardır. Bu tür işyerleri İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) hizmetlerini ya bir İSGB (İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) kurmak ya da bir OSGB’den (Ortak sağlık ve Güvenlik Birimi) hizmet satın almak yoluyla yerine getireceklerdir
elektronik mza nedir
Elektronik İmza Nedir?
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmişve elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı belirtilmiştir.
 • Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 
 • Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler dışında kalan bütün işlemlerde elektronik imza kullanılabilmektedir
e mza neden kullanilmal d r
E-İmza Neden Kullanilmalıdır?
 • YTTK’ ya göre ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilecek, bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilecektir (YTTK, m.1526/f.3).
 • Konşimentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atılabileceği ve düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtların el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabileceği, oluşturulabileceği ve gönderilebileceği hüküm altına alınmıştır. YTTK, m.1526/f.2).
 • Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar güvenli elektronik imza ile yapılabileceği (YTTK, m.18/f.3) gibi cari hesap bakiyesinin belirlenmesi ile ilgili bildirimler de güvenli elektronik imza ile yapılabilecektir (YTTK, m.94/f.2)
 • Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki diğer uygulama alanlarıyla birlikte e-imza kullanımı sonucu iş ve işlemler hızlı ve kolayca yapılabilecek, iş maliyetleri düşecek ve verimlilik artacaktır. Elektronik ortamlarda meydana gelebilecek güvenlik zafiyetleri ve açıklarda ortadan kaldırılabilecektir.
e mza kullan m alanlar
E-İmza Kullanım Alanları
 • Elektronik İmza Kullanım Alanları

Bireysel ve Kurumsal Bankacılık işlemleri

T.C.Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemi Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uygulamaları Sağlık Bakanlığı Uygulamaları Kamu İhale Kurumu Uygulamaları Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Uygulamaları Gümrük Müsteşarlığı UygulamalarıKOSGEB Uygulamaları Türk Patent Enstitüsü Uygulamaları Çevre Bakanlığı Uygulamaları Tübitak Uygulamaları

Ulusal Yargı Ağı Projesi

e mza sa layan kurumlar
E-İmza sağlayan kurumlar
 • E-Tugra
 • Turktrust
 • E-Guven
kayitli elektron k posta kep ned r
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) NEDİR?
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir.
 • KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır.
 • KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.
kep neden kullanilmalidir
KEP NEDEN KULLANILMALIDIR?
 • KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan gönderilerin ne zaman yapıldığı, göndericinin ve alıcının kim olduğu ve gönderilen iletinin ve eklerinin ne olduğu, güvenli e-imza ve zaman damgası kullanılarak kesin olarak tespit edilebilmektedir.
 • Sistem içerisinde yer alan taraflar arasında, gönderici taraf iletinin kendisi tarafından gönderilmediğini, alıcı taraf da kendisine ulaşmadığını ve iletim zamanını inkar edememektedir.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP), Yönetmelikte “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmakta ve KEP iletisi de “KEP sistemi içerisinde KEPHS tarafından üretilen KEP delilini içeren ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış ileti” olarak ifade edilmektedir.
kep s stem le yapilab lecek lemler
KEP SİSTEMİ İLE YAPILABİLECEK İŞLEMLER
 • KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.
 • Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır.
 • Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olabilecektir.
kay tl elektronik posta sistemi
Kayıtlı elektronik posta sistemi
 • KEP, e-devlet, e-iş ve e-ticaret gibi tüm e-dönüşüm uygulamalarının bütün boyutlarıyla hayata geçirilebilmesi açısından stratejik önemi haiz bir araçtır. Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, MESLEK MENSUPLARININ VE MÜŞTERİLERİNİN ticari faaliyetlerinin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlayacaktır.
 • KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik olarak paylaşılabilecek, gönderilip alınabilecektir. KEP sistemi, elektronik belge paylaşımı ve iletimi dışında çok çeşitli güvenli arşivleme gibi katma değerli servislerin de sunulabileceği, e-imza ve zaman damgasının yaygın ve yoğun olarak kullanılacağı yasal geçerli ve güvenli yeni bir iletişim alanı olacaktır.