zesp szkolno przedszkolny im miko aja kopernika w nidku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku. 20 lecie Samorządności Gminy Wieprz. Samorząd Gminy Wieprz woj. Małopolskie. "Miłością ku ludziom abo Rzeczpospolitej zapalać się macie”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku' - ofira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zesp szkolno przedszkolny im miko aja kopernika w nidku

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku

20 lecie Samorządności Gminy Wieprz

Samorząd Gminy Wieprz woj. Małopolskie

mi o ci ku ludziom abo rzeczpospolitej zapala si macie
"Miłością ku ludziom abo Rzeczpospolitej zapalać się macie”

„Ten najmilejszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy z okrętem źle się dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy (...)zatonie, i z nim my sami poginiemy."

Piotr Skarga (Kazanie sejmowe wtóre. O miłości ku ojczyźnie)

zdrowie i ochrona zabytk w
Zdrowie i Ochrona Zabytków

„ Stary człowiek dba o ciało i ducha , dlatego cieszę się, że samorząd zadbał o jedno i drugie. Wybudowano piękny i nowoczesny gminny Ośrodek Zdrowia i utrzymano trzy jego oddziały : w Nidku, Frydrychowicach i Gierałtowicach. Równocześnie dokonano niezwykle kosztownej renowacji zabytkowego kościoła Szymona Judy Tadeusza.”

Anna Kuś 85 letnia mieszkanka Nidku

Gminny Ośrodek Zdrowia Ośrodek Zdrowia Kościół w Nidku

w Wieprzu w Nidku

pozycja rolnika w naszej gminie
Pozycja rolnika w naszej gminie

„W ostatnich dwóch dekadach praktycznie każdy rolnik wzbogacił się o nowe maszyny i skorzystał z wielu szkoleń mających na celu pozyskanie funduszy unijnych zwiększających rentowność gospodarstw i hodowli . Modernizacja gospodarstw rolnych i opłacalność produkcji skłoniła rolników do zwiększania swoich obszarów rolnych oraz tworzenia nowych zakładów przetwórczych. Wielu wyspecjalizowało się w wybranych kierunkach hodowli lub uprawy. Mniejsze gospodarstwa zostały wchłonięte przez powiększających swoje obszary rolników.”

Mirosław Bogunia, wielopokoleniowy rolnik z Nidku

Gospodarstwa hodowlane w Wieprzu

slide6

Zakład przetwórczy w Wieprzu

Pole orne w Nidku

Nowoczesne maszyny rolnicze z gospodarstw w Wieprzu

poprawa warunk w ycia mieszka c w
Poprawa warunków życia mieszkańców

„Poprawę warunków i jakości życia naszej gminy zapewniła budowa wodociągów, parkingów w centrach każdej miejscowości ,chodników , oświetlenia , modernizacja i ciągły remont dróg, założenie budek telefonicznych ,powstanie nowych punktów handlowych i usługowych. Liczne konkursy zmotywowały mieszkańców do poprawy estetyki ogrodów i rabat przydomowych.”

Jan Szypuła sołtys wsi Nidek

Punkty handlowo – usługowe w Nidku Jedna z budek telefonicznych

Nowa droga i parking w Nidku

centrum kultury i informacji
Centrum kultury i informacji

„Domy kultury stały się ważnym ogniwem w rozwoju naszej gminy . Dzięki staraniom samorządowców otwarto w nich Centra Informacji Publicznej , w których to każdy mieszkaniec może podnosić swoje kwalifikacje lub rozwijać zainteresowania. To tutaj prężnie działają społeczne organizacje jak; koło gospodyń czy ochotnicza straż pożarna kultywując lokalne tradycje, integrując całe pokolenia czy dbając o nasze bezpieczeństwo. Jest to miejsce rozrywki, nauki , a także ośrodek działania lokalnych struktur samorządowych. Najważniejsze wydarzenia , gminne lub wiejskie oraz wszelkie uroczystości odbywają się właśnie tutaj gromadząc okolicznych mieszkańców. Każdy bez względu na wiek znajdzie tu coś dla siebie – może uczestniczyć w licznych konkursach , przeglądach, pokazach , śpiewać w chórze, grać w orkiestrze lub zostać członkiem klubu czy zespołu.”

Alfreda Gawlik Kierownik WDK w Nidku

Centrum Informacji Ochotnicza Straż Pożarna Wiejski Dom Kultury

w Nidku w Nidku w Nidku

slide9

Jasełka- grupa teatralna z Nidku Dożynki - chór i zespół dziecięcy z Nidku

Śniadanie wielkanocne – Koło Gospodyń Młodzieżowa Orkiestra z Nidku

Wiejskich z Nidku

przeciwdzia anie bezrobociu i wolontariat
Przeciwdziałanie bezrobociu i wolontariat

„Władze samorządowe powzięły działania mające na celu pomoc mieszkańcom długotrwale bezrobotnym i wykluczonych społecznie w integracji zawodowej i społecznej . Zadania wdrożeniowe rozpoczęło Stowarzyszenie: ”Nadzieja” a następnie kolejno CIS , Klub Integracji Społecznej, Akademia Przedsiębiorczości . Dzięki temu społeczna aktywizacja pozwoliła na wprowadzenie alternatywnych form zatrudnienia i spędzania wolnego czasu oraz zdobycie kwalifikacji i pracy . Uwieńczeniem działań jest Park Rekreacji i Wypoczynku , Klub Kulinarnego Podróżnika oraz udział akcjach społecznych: „ Podziel się posiłkiem”, „Orkiestra Świątecznej Pomocy” , a także powadzenie lokalnej działalności usługowej.”

Jerzy Herma Specjalista Reintegracji Zawodowej

Budynek Klubu Integracji Społecznej i Zawodowej w Wieprzu

Alternatywne formy zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby długotrwale bezrobotne w gminie Wieprz

slide11

Zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez benificjenta

Park rekreacji w Wieprzu

Wolontariat - zbiórka żywności 2009 r

Twórcy Klubu Kulinarnego Podróżnika w Wieprzu

edukacja i sport
Edukacja i sport

„Dla nas młodych, bardzo ważną sprawą jest możliwość rozwijania własnych umiejętności i zainteresowań oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Bardzo sie cieszę , że władze samorządowe doceniły nasze potrzeby dzięki czemu powstały dwie hale sportowe , trzy boiska tzw. „Orliki”, szkolne kluby sportowe , ścieżki rowerowe, szlak pieszy liczący 44 km. Najbardziej cieszę się , że w naszej wsi powstał klub sportowy „ Wiktoria”, który zgromadził liczną grupę dzieci i młodzieży. Na uznanie zasługują dorośli , którzy aktywnie nas wspierają . Spora różnorodność zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach w dużym stopniu przeciwdziała agresji i patologii .”

Uczennica Joanna Żurek

Zawody sportowe

w Nidku

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Nidku

Boisko szkolne w Nidku

Szlak rowerowy w Nidku

nie ma obowi zk w wi kszych nad obowi zek wzgl dem ojczyzny miko aj kopernik
„Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny” Mikołaj Kopernik

„Dzięki wsparciu członków samorządu dopracowaliśmy się w naszej gminie kalendarza tradycji , które zapewne kultywowane będą przez następne pokolenia. Spotkania , spektakle , koncerty, dożynki , festyny, święta (np. Gminy) integrują naszą społeczność, chronią przed zmasowieniem kultury współczesnego świata , uczą szacunku i patriotyzmu. Wszyscy znamy swoje środowisko , sąsiadów – to przecież nasza mała ojczyzna. A najważniejsze, że właśnie radni są zawsze wśród nas i tych starszych, i młodych. Potrafią docenić nasze sukcesy i pochylić się przed porażką . Zawsze są i każdy ich zna.”

Alicja Kuś uczennica ZSP w Nidku

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz podczas akcji charytatywnej

Radni na spotkaniu z Seniorami w Nidku

Radni gminni i powiatowi na dożynkach Wiejskich w Nidku

w sk ad zespo u projektowego wchodz
W skład Zespołu Projektowego wchodzą :

Alicja Kuś1994 r. , 33 8755751, klasa 3 gim.

Sylwia Bogunia 1994 r. , 513408955, klasa 3 gim.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku

Opiekun : Andrzej Saferna

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.