slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Educatio Nonprofit Kft. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Educatio Nonprofit Kft.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Educatio Nonprofit Kft. - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Educatio Nonprofit Kft. - Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása és a felsőoktatási felvételihez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása céljából alapította az Oktatási Minisztérium 2000-ben.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Educatio Nonprofit Kft.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Educatio Nonprofit Kft.
 • - Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása és a felsőoktatási felvételihez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása céljából alapította az Oktatási Minisztérium 2000-ben.
 • a Társaság feladatai 2001-ben kibővültek a SuliNET Programiroda és a győri Közoktatási Információs Irodával
 • 2002-ben a Hallgatói Információs Központtal,
 • 2003-tól a Diákigazolvány Ügyfélszolgálat működtetésével.
 • 2007-ben a Diák-Bónusz Kht. és a "suliNova" Kht. beolvadással egyesült a Társasággal.
 • Az átalakulás után a szervezet projekt-alapú működési modellre tért át.
slide3
KIR Szakértői Iroda (2011-től)

Közoktatás-fejlesztési Iroda

(korábban: Hálózatkoordinációs Iroda, Pedagógiai Alternatívák Iroda, Képzésfejlesztési Iroda)

Inklúziós Pedagógiai Fejlesztések Iroda

Közoktatási Osztály

slide4
A KIR működését biztosító szervezetek közötti feladatmegosztás:

NEFMI

Kormányzati álláspont érvényesítése a jogi környezet alakításával.

Oktatási Hivatal

Jogszabályokból következő hatósági feladatok ellátása.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

KIR támogatása infokommunikációs megoldásokkal.

Az EDUCATIO szerepe

slide5

a megváltozott köznevelési rendszerben:

Az EDUCATIO szerepe

OFI

OH

 • új rendszer, új kihívások
 • feladatmegosztás
 • szoros együttműködés

Educatio

slide6

OFI pillérek

1. Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések támogatása

2. Tartalomfejlesztés támogatása

3. Pedagógiai és módszertani megújulás támogatása

4. SNI gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek

5. Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, IKT kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer fejlesztése

9. A közoktatás átfogó modernizációját központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése

6. A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, a tanulási környezet- és iskolafejlesztést támogató K+F

7. Az oktatásirányítás és az iskola rendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F

8. A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F+I

(forrás: OFI)

EDUCATIO pillérek

TÁMOP 3.1.1-08

slide7
Új szerepek, új feladatok

Megváltozott köznevelési környezet

Feladatok, célok:

 • Központi fejlesztések segítségével a kapcsolódó közoktatási konstrukciók támogatása
 • A köznevelés ágazati irányítást, a nevelés – oktatás eredményességének és az iskolarendszer hatékonyságának javítása
 • A köznevelés megújítását központi adminisztrációs és IKT oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása
 • A köznevelés megújítását célzó ágazatirányítási tevékenységek szakmai támogatása

TÁMOP 3.1.1 folytatás

slide8
Educatio feladatai:

Fejlesztéskoordináció

Jó gyakorlatok

Óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések

Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatása

Komplex digitális pedagógiai, tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések

Komplex KIR fejlesztés

TÁMOP 3.1.1 folytatás

slide9
Pedagógusképzés támogatása

Kiemelt projekt

10 MRD Ft

Megvalósító szervezetek

Maximum 36 hónap

TÁMOP 3.1.5/12

slide10
Célok, feladatok:

A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása a Nemzeti Köznevelésről szóló törvénynek megfelelően

A pedagógus életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozása

- eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása

- A Pedagógus Életpálya fokozataihoz kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakítása

- TÁMOP 3.1.5 szolgáltatási kínálat beépítése az „Iskolatáskába”,

horizontális pedagógus-továbbképzések megvalósítása

Az „Iskolatáska” pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó elemeinek kialakítása

Szakiskolák közismereti tárgyaihoz kapcsolódó pedagógustovábbképzés

TÁMOP 3.1.5/12

slide11
Szerződéskötések folyamatban

Szolgáltatói Kosárból/Iskolatáskából elérhető képzések, tanácsadói szolgáltatások

Minősítési eljárásrend: egyeztetés alatt (TÁMOP 3.2.2 feladatai az Educatiohoz kerülnek)

Pályázatok: 3.1.7

slide21
Tervezés alatt, hamarosan…

13 Mrd. feletti összeg

Intézményi pályázat

A konstrukcióban 5 tématerület feladataira lehet pályázni:

 • Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása
 • Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.
 • A pedagógiai-módszertani megújulás szerves részeként az önfejlesztést, a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása.
 • Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe
 • A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése

Pályázatok: 3.1.4

slide22
Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében.

Pályázni jogosultak az alábbi oktatási intézmények fenntartói:

- szakiskola;

- gimnázium (9-11. évfolyamos tanuló), szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola]

- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;

- diákotthon és kollégium (9-11. évfolyamos tanuló)

együttműködve helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szociális és egészségügyi intézményekkel, más nevelési–oktatási intézménnyel;

Pályázatok: 3.2.1.A

slide23
Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja

A pályázati felhívás célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás.

Nevelési, oktatási intézmények konzorciumai pályázhatnak!

Pályázatok: 3.4.2

slide24
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)

Cél:

- Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek

megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium

kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.

- A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a

kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a

működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban

lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása.

Pályázatok: 3.1.3

állami és nem állami felsőoktatási intézmények pályázhatnak, amelyeknek a közoktatási feladatellátásban résztvevő gyakorló intézményük az alapító okirata alapján középiskolai nevelési-oktatási feladatokat lát el.