sojusz cywilizacji alliance of civilizations n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations. Cele, oczekiwania i nadzieje * Zadania dla Polski. Sojusz Cywilizacji (The United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sojusz cywilizacji alliance of civilizations

Sojusz Cywilizacji Alliance of Civilizations

Cele, oczekiwania i nadzieje

*

Zadania dla Polski

sojusz cywilizacji the united nations alliance of civilizations unaoc
Sojusz Cywilizacji (The United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC)
 • Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, której celem jest umacnienie zrozumienia i współpracy pomiędzy narodami oraz ludźmi różnych kultur i religii, a także pomoc w zapobieganiu polaryzacjiświta i zwalczaniu ekstremizmów
sojusz cywilizacji historia 1
Sojusz Cywilizacji – historia (1)
 • 21 września 2004 - Premier Hiszpanii Luis Rodrigo Zapatero podczas 59 sesji ZO NZ wzywa do utworzenia Sojuszu Cywilizacji
 • Listopad 2004 – konsultacje prowadzone przez grupę państw i organizacji (mających status stałych obserwatorów) doprowadzają do utworzenia Grupy Przyjaciół (Group of Friends) wspierającej powstanie Sojuszu (Polska jest członkiem GP od samego początku)
sojusz cywilizacji historia 2
Sojusz Cywilizacji – historia (2)
 • 13 czerwca 2005 – po konsultacjach z rządem Hiszpanii, Premier Turcji, Tayyip Erdogan, przyłącza się do inicjatywy Sojuszu Cywilizacji jako współsponsor
 • 14 lipca 2005 – Sekretarz Generalny NZ, Kofi Annan ogłasza powołanie SC podczas swojego wystąpienia w siedzibie ONZ
sojusz cywilizacji historia 3
Sojusz Cywilizacji – historia (3)
 • 2 września 2005 – powołanie grupy wysokiego szczebla (High Level Group) – której celem jest zbadanie współczesnych źródeł polaryzacji pomiędzy społeczeństwami i kulturami oraz wypracowanie odpowiednich rekomendacji i programów (opublikowanie raportu – 13 listopada 2006)
sojusz cywilizacji historia 4
Sojusz Cywilizacji – historia (4)
 • 26 kwietnia 2007 – powołanie Jorge Sampaio (byłego Prezydenta Portugalii) na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Sojuszu Cywilizacji (High Representative for the AoC)
 • 26 września 2007 – ustanowienie Specjalnego Funduszu wspierającego cele Sojuszu (The Alliance of Civilizations Voluntary Trust Fund)
sojusz cywilizacji historia 5
Sojusz Cywilizacji – historia (5)
 • 15-16 stycznia 2008 – Madryt – I Forum Sojuszu z udziałem monarchów, prezydentów i premierów państw (Polskę reprezentował senator Leon Kieres)
 • 2-3 października 2008 – Paryż - pierwsze spotkanie koordynatorow Sojuszu (Focal Points of the AoC). Polskim koordynatorem jest Marcin Nawrot, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ
sojusz cywilizacji g wne cele
Sojusz Cywilizacji – główne cele
 • Rozwinięcie partnerskich sieci pomiędzy państwami, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym – wyznającymi wartości Sojuszu, w celu wzmocnienia ich wzajemnych relacji i współpracy z ONZ
 • Tworzenie projektów promujących zrozumienie i pojednanie pomiędzy różnymi kulturami, a w szczególności pomiędzy islamem a światem Zachodu
sojusz cywilizacji g wne cele1
Sojusz Cywilizacji – główne cele

3. Ustanowienie relacji i ułatwienie dialogu pomiędzy grupami, które mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów powstałych na styku różnych kultur

sojusz cywilizacji pola dzia ania
Sojusz Cywilizacji- pola działania
 • Młodzież
 • Edukacja
 • Media
 • Migracja
sojusz cywilizacji m odzie
Sojusz Cywilizacji – Młodzież
 • Włączenie młodzieży do debaty na temat dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
 • Rozwinięcie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami
 • Utworzenie Youth Solidarity Fund
  • Finansowanie projektów
  • Wymiana młodzieżowa
  • Szkolenie liderów młodzieżowych
sojusz cywilizacji edukacja
Sojusz Cywilizacji- Edukacja
 • Promocja nauki „życia razem” (learning to live together)
 • Edukacja za pomocą tzw. Clearing House (system on-line) polegający na wymianie informacji dot. dobrych praktyk w zakresie nauczania o różnych religiach i wiarach
 • Przekazywanie informacji i materiałów
sojusz cywilizacji media
Sojusz Cywilizacji – Media
 • Powołanie tzw. Mechanizmu Szybkiego Reagowania Mediów (zespół osób, który w przypadku zaistnienia sytuacji o podłożu ekstermistycznym, podejmowałby za pośrednictwem mediów stosowne działania)
 • Utworzenie niezależnego funduszu (Media Fund) finansującego produkcje filmowe promujące porozumienie międzykulturowe oraz zwalczające stereotypy
sojusz cywilizacji migracja
Sojusz Cywilizacji – Migracja
 • Cel - pomyślna integracja imigrantów
 • Działania w tym obszarze nie zostały jeszcze rozwinięte
sojusz cywilizacji aktywno
Sojusz Cywilizacji – aktywność
 • Włączenie się w obchody Europejskiego roku Dialogu Międzykulturowego
 • Podpisanie Action Plan dot. współpracy pomiędzy UE a SC (październik 2008)
 • Podpisanie Memorandum of Understanding pomiędzy Radą Europy a SC (maj 2008)
 • Właczenie się OBWE w realizację celów Sojuszu (grudzień 2008)
 • Wstąpienie do międzyinstytucjonalnej platformy na rzecz dialogu międzykulturowego, tzw. Faro Platform, założonej przez UNESCO i Radę Europy
sojusz cywilizacji ii forum stambu w 6 7 kwietnia 2009 r
Sojusz Cywilizacji – II Forum (Stambuł w 6-7 kwietnia 2009 r.)
 • Identyfikacja narosłych napięć i podziałów pomiędzy kulturami i religiami
 • Identyfikacja wyzwań związanych z dobrym zarządzaniem różnorodnością kulturową w dobie rosnącej globalizacji
 • Międzynarodowa platforma w celu rozwinięcia wspólnych inicjatyw i nowych programów
 • Możliwość wymiany informacji i najlepszych praktyk
 • Możliwość prezentacji narodowych strategii S.C. oraz własnych inicjatyw, programów i projektów
sojusz cywilizacji polsce
Sojusz Cywilizacji Polsce
 • Koncepcja Sojuszu Cywilizacji jest racjonalna i potrzebna w obecnych realiach międzynarodowych;
 • Polska od początku wspierała i nadal będzie wspierać tę inicjatywę;
 • podejmując kroki na rzecz wypracowania narodowej strategii liczymy na włączenie do tego procesu partnerów spośród instytucji państwowych, rządowych i pozarządowych oraz osób zajmujących się problematyką dialogu międzykulturowego.
sojusz cywilizacji w polsce
Sojusz Cywilizacji w Polsce

Realizacja celów SC w Polsce:

 • Promowanie dialogu cywilizacji poprzez propagowanie wielokulturowości dawnej Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji współobcowania różnych wyznań i narodów;
 • Wskazywanie na poprzez pozytywne doświadczenia historyczne, na bogactwo wynikające z przenikania się kultur i tradycji;
 • Podkreślanie tożsamości kulturowej jako źródła siły i żywotności cywilizacji a nie przeszkody na drodze dialogu z innymi;
sojusz cywilizacji w polsce1
Sojusz Cywilizacji w Polsce
 • Świadomość ograniczeń wynikających z różnic w doświadczeniu cywilizacyjnym, kulturowy i religijnym nie może stanowić bariery w dialogu;
 • Jeśli nawet zrozumienie nie jest możliwe, bo wymaga tożsamych doświadczeń, to możliwa i potrzebna jest otwartość na innych, odmienne tradycje;
 • Celem Sojuszu Cywilizacji powinno być w większym stopniu otwarcie się społeczeństw i narodów na innych niż niż tworzenie wspólnej platformy cywilizacyjnej.
sojusz cywilizacji w polsce2
Sojusz Cywilizacji w Polsce
 • Koordynator Sojuszu Cywilizacji w Polsce –Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, amb. Marcin Nawrot, tel. 022 523 9400, marcin.nawrot@msz.gov.pl
 • Osoba kontaktowa – Iwona Krzeszewska, DNZiPCz, tel. 022 523 94 08, iwona.krzeszewska@msz.gov.pl
 • Strona internetowa: www.unaoc.org