iv a inn je bo ie slovo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Živé a účinné je Božie slovo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Živé a účinné je Božie slovo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Živé a účinné je Božie slovo - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Živé a účinné je Božie slovo. SYMBOLY PÍ SMA. Kniha na pitie. Poďte všetci smädní k  vode ! Aj vy čo ste bez peňazí , poďte ! Iz 55,1. Kniha na jedenie. K ŕmil ťa mannou ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Živé a účinné je Božie slovo' - odysseus-sheppard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Knihanapitie

Poďtevšetcismädní k vode!

Ajvyčostebezpeňazí, poďte!

Iz 55,1

kniha na jedenie
Knihanajedenie

Kŕmilťamannou,

ktorúsinepoznalanity, anitvojiotcovia, abytiukázal, žečloveknežijelen z chleba, ale žečlovekmôžebyťživýzovšetkého, čo vychádza

z Božíchúst

Dt 8,3

kniha ktor kr a be
Kniha,ktorákráča,beží

KamchcelisťDuch,tamsapohliajkolesá. Vznieslisa súčasne,leboDuchbytostibol v kolesách.

Ez 1,20

kniha ktor rastie
Kniha, ktorárastie

Semeno je Božie slovo

Lk 8,11

kniha nap san zvonka i zvn tra
Kniha, napísaná zvonka i zvnútra

I videlsom v praviciSediacehonatróneknihupopísanúznútraizvonkaZjv 5,1

kniha ktor zapa uje
Kniha, ktorázapaľuje

Činámnehorelosrdce,keďsa s namicestourozprával a vysvetľovalnámPísma?

Lk 24,32

kniha ktor zra uje
Kniha, ktorá zraňuje

Lebo živé je Božieslovo, účinné a ostrejšieakokaždýdvojsečnýmeč

Hebr 4,12

kniha v ktorej d cha boh
Kniha, v ktorejdýchaBoh

...vdýchol do jehonozdierdychživota ...

Gn 2,7

kniha ako album
Knihaako album

Múdryzískavosvojomľudedôveru a jehomenobudežiťnaveky

Sir 37,29

kniha ktor svieti
Kniha, ktorá svieti

Tvojeslovoje svetlopre mojenohypochodeňnamojichchodníkoch

Ž 119

kniha ktor ukr va vz cny poklad
Kniha,ktoráukrývavzácnypoklad

... učeníknebeskéhokráľovstva, sapodobáhospodárovi, ktorývynášazosvojejpokladniceveci novéistaré...

Mt 13,51

kniha ako zrkadlo
Kniha ako zrkadlo

Vstúpil teda do seba a povedal si...

Lk 15,17

kniha pre srdce
Kniha presrdce

Máriazachovávalavšetkytietoslovávosvojomsrdci a premýšľala o nich

Lk 2,19

sestry saleziánky