1 / 8

WSTĘP

WSTĘP. FUNDICIONES BALAGUER S.A . – światowy lider produkcji walców istniejący na rynku od 1916 roku. Posiada własną odlewnię, w której rocznie wytwarza się ok. 14 000 walców żeliwnych odlewanych metodą odśrodkową do wszystkich typów urządzeń w zakresie: - średnica: 150 - 812 mm

odina
Download Presentation

WSTĘP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. WSTĘP • FUNDICIONES BALAGUER S.A.– światowy lider produkcji walców istniejący na rynku od 1916 roku. • Posiada własną odlewnię, w której rocznie wytwarza się ok. 14 000 walców żeliwnych odlewanych metodą odśrodkową do wszystkich typów urządzeń w zakresie: - średnica: 150 - 812 mm - długość maksymalna 2200 mm - skala twardości: 220 – 600 HB • Zastosowanie walców: - przemysł zbożowo-młynarski oraz paszarnictwo - produkcja kawy i czekolady - przemysł olejowy - browarnictwo - przemysł chemiczny - przemysł spożywczy (sól, ciastka) - przemysł farmaceutyczny - produkcja papieru i gumy

  2. TYPY WALCÓW Walce do paszarnictwa Walce do młynarstwa Walce do kawy Walce do przemysłu olejowego

  3. WALCE DO BROWARNICTWA Firma Fundiciones Balaguer dostarcza walce odlewane odśrodkowo do systemów suchego rozdrabniania jęczmienia produkowanych przez firmy Kunzel i Seeger.

  4. WALCE CHROMOWE K28 Firma Fundiciones Balaguer dostarcza walce chromowe typu K28 do systemów mokrego rozdrabniania słodu produkowanych przez firmy Huppmann i Steinecker.

  5. Walce chromowe typu K28 są odlewane z jednego rodzaju materiału zawierającego chrom, nikiel i molibden. Wysoka zawartość tych pierwiastków w stopie gwarantuje stałą twardość walca od powierzchni do jego rdzenia. • Twardość walców 52 do 56 RC. • Walce są wyważane dynamicznie - G2.5 450 rpm. • Walce te nie kruszą się i nie rdzewieją. • Materiał czopu: F125(42CrMo4) • Walce kompletnie obrobione i rowkowane zgodnie ze specyfikacją firmy Huppmann lub Steinecker.

  6. PORÓWNANIE WALCE STANDARDOWE WALCE CHROMOWE Struktura 2-warstwowa: - warstwa utwardzona (robocza) 20 mm - warstwa miękka – żeliwo szare W przypadku kiedy warstwa robocza zostanie zużyta, walec nie nadaje się do dalszej pracy. Struktura 1-warstwowa – stop zawierający: - 28% chromu - nikiel - molibden Gwarancja stałej twardości walca od jego powierzchni do rdzenia.

  7. REGENERACJA WALCÓW Firma Fundiciones Balaguer jest autoryzowanym dostawcą usługi regeneracji / rowkowania walców firmy Huppmann.

More Related