slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talböckernas väg till eleverna Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens, Göteborg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talböckernas väg till eleverna Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens, Göteborg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Talböckernas väg till eleverna Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens, Göteborg - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Talböckernas väg till eleverna Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens, Göteborg 2013-04-27 Jenny Nilsson jenny.nilsson@mtm.se. Vad är en talbok?. Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med upphovsrättsinnehavaren Talbok – görs enligt ett undantag i upphovsrätten för personer med

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Talböckernas väg till eleverna Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens, Göteborg' - odina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Talböckernas väg till eleverna

Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens, Göteborg

2013-04-27

Jenny Nilsson jenny.nilsson@mtm.se

vad r en talbok
Vad är en talbok?
 • Ljudbok - kan alla köpa – avtalat med upphovsrättsinnehavaren
 • Talbok – görs enligt ett undantag

i upphovsrätten för personer med

funktionsnedsättningar som gör

att de har svårt att läsa tryckt text

h gl sning talb cker f rmedlar skriftspr k
Högläsning/talböcker förmedlar skriftspråk
 • Överartikulation
 • Utökat ordförråd
 • Meningsbyggnad
 • Berättelsens grammatik
 • Läsandets lust och glädje!
talbokens historia
Talbokens historia
 • Fonografen Tomas Alva Edison
 • 1930-talet inläsningar i USA
 • 1950-talet tekniska förutsättningar: tillräcklig lagring och tålig teknik
 • 1960: undantaget i Upphovsrättslagen
 • 1970-talet: för fler grupper
 • 1990-talet: DAISY-formatet
daisy
DAISY
 • MTMgör alla talböcker i DAISY- format.
 • DAISY = Digitalt Anpassat InformationsSYstem
 • En öppen, internationellt etablerad standard.
 • DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten.
 • Det är Mp3-filer i talböckerna.
utveckling sedan r 2000
Utveckling sedan år 2000
 • Enbart DAISY-talböcker
 • 2006 Ny upphovsrättslag:
  • rätt till hela texten: alla barnböcker görs så
  • möjlighet för fler bibliotek att få talbokstillstånd
  • inläsning även när boken finns som ljudbok
 • Biblioteken laddar ner talböcker
 • Tjänsten Egen nedladdning startar
 • App för läsning av talböcker
hur kan man lyssna
Hur kan man lyssna?
 • Talboksspelare
 • Mp3-CD-spelare
 • Mp3-spelare
 • Mobilen/Plattan fr a via app
 • Läsprogram

Amis

EasyReader, Lexiläser

vad finns det f r b cker
Vad finns det för böcker?
 • 98 000 DAISY-talböcker
 • 12 700 för barn
 • Inte bara MTM producerar talböcker:

Bibliotekstjänst, Btj – fr a ungdomsböcker

Inläsningstjänst AB, Ilab – fr a läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM – ansvar för läromedel

 • MEN huvuddelen av alla talböcker för barn hamnar i MTM:s webbkatalog Legimus!
skolbiblioteken och skoldatateken r centrala
Skolbiblioteken och skoldatateken är centrala!
 • Infrastruktur nära barnen
 • Kunskap om böckerna, upphovsrätten och om tekniken
 • Men framför allt:

känner eleverna!

talbokstillst nd
Talbokstillstånd
 • Nedladdning av talböcker kräver talbokstillstånd
 • Bibliotek söker talbokstillstånd hos regeringen
 • Information och exempel på ansökan

finns på MTM:s webbplats

vad f r biblioteket g ra
Vad får biblioteket göra?
 • med talbokstillstånd kan biblioteket ladda ner talböckerna som CD, minneskort eller till bibliotekets egna mp3-spelare
 • registrera för

Egen nedladdning

egen nedladdning f r eleven
Egen nedladdning för eleven
 • Behöver dator med Internetuppkoppling för att kunna använda tjänsten
 • Inloggningmed e-postadress som användarnamn
 • Innan registrering måste målsman godkänna ett avtal med MTM
 • Vid problem med tjänsten vänder sig eleven till sitt bibliotek för support
slide13

LåntagaremedEgennedladdning

 • Nästan 30 000 användare av tjänsten Egen nedladdning
 • Varav drygt 12 400 under 18 år
 • Drygt 3000 registrerare
hur g r man
Hur gör man?
 • Eleven söker upp boken i MTM:s webbkatalog Legimus och lägger den i nedladdningslistan
 • Talboken laddas ner som filer i elevens dator
 • Eleven kan sedan läsa talboken som hon vill
vad g r skolbiblioteket
Vad gör skolbiblioteket?
 • Skolbibliotekarien har ett personligt konto som registrerare i MTM:s låntagarregister
 • Registrerar eleven i formulär i MTM:s låntagarregister
 • Visar eleven hur man laddar ner och ger support när det behövs
 • Biblioteket ska fortfarande

ladda ner och bränna till de

elever som önskar det

vad tycker barnen om b ckerna
Vad tycker barnen om böckerna?
 • Fokusgruppsundersökning i fyra olika län spridda över Sverige: Västerbotten, Stockholm, Värmland och Halland
 • 51 barn i åldern 9-16 år
 • Kompletterat med en

fokusgrupp via

Synskadades riksförbund

hj lp med analysen
Hjälp med analysen
 • Inte ”MTM-perspektiv”
 • Anna Hampson Lundh, FD, Högskolan i Borås
 • Forskat om barns kunskapssökande under de tidiga skolåren
 • Med från början – synpunkter på frågor och upplägg
rubrikomr den
Rubrikområden
 • Läsning
 • Att läsa talböcker
 • Vägar till – och från – talböcker
 • Bibliotekets roll
 • Rapporten kan beställas

eller laddas ner från

MTM:s webbplats

slide19

Legimus-appen

 • Lanserasimaj: spelare för attlyssnapåtalböckerimobilochsurfplatta. Gratis.
 • Sommar: möjlighetattlyssnapåtaltidningariappen
 • Höst: sök, laddaner och lyssnapåtalböckeriappen
 • Appenkommerattfinnas för iPad/iPhonesamtAndroidplattor och mobiler
slide20

Gå till legimus.se iwebbläsaren. Mobilwebbsnartklar!

 • Logga in med dittanvändarnamn.
 • Sökupp den bok du villläsa.
slide21

Gå till legimus.se iwebbläsaren.

 • Logga in med dittanvändarnamn.
 • Sökupp den bok du villläsa.
slide22

Väljattladdanerbokensom zip-fil, utanBokhämtaren.

 • Medan bokenladdasnersynsinteboknamnetpåfilen. Detdykeruppsenare, ispelaren.
slide24

Öppna Legimus-appen.

 • Boken ligger nu imappen “Egna filer”, med sin titelsomnamn.
 • Du kan se om den baraharljudellerljud + text.
slide25

Såhär ser bokenutnär den har text.

 • Du kanfölja med itexten, sommarkerasnär den läsesupp.
f lj utvecklingsarbetet p mtm
Följ utvecklingsarbetet på MTM
 • Bibliotek för alla. Kostnadsfri prenumeration via webbplatsen
 • Nyhetsbrev
tack f r att ni lyssnade
Tack för att ni lyssnade!

info@mtm.se

Svarstjänsten: 08-580 02 710

Telefontider: måndag - torsdag 9-12 och 13-15,

fredag 9-12

Följ gärna MTM på:

Facebook

Twitter