slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost. Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik. Ing. Štěpánka Lubinová Partner: Kontis s.r.o. Ing. Štěpánka Lubinová, mobil: 605 881 826, info@centrumdynamik.cz www.centrumdynamik.cz. Hlavním záměrem projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik' - odina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1

Konkurenceschopnost

Projekt č. 0398 Multifunkční informační a vzdělávací centrum Dynamik

Ing. Štěpánka Lubinová

Partner: Kontis s.r.o.

Ing. Štěpánka Lubinová, mobil: 605 881 826, info@centrumdynamik.cz

www.centrumdynamik.cz

zam en projektu
Hlavním záměrem projektu

je vytvořit zázemí pro realizaci informačních, poradenských a vzdělávacích aktivit pro podnikatelské subjekty z Prahy a vytvoření prostředí pro navazování obchodních kontaktů.

Zaměření projektu
slide3
Podceňování významu celoživotního systematického vzdělávání zaměstnanců

Hlavní řešené otázky:

 • Nedostatečná počítačová gramotnost
 • Nedostatečná a podceňovaná znalost moderních metod řízení jako např. marketingu, plánování a controllingu, rozvoje lidských zdrojů apod.
slide5
Proč z veřejných prostředků?
 • Finanční nedostupnost poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP

 menší prostor pro vytváření

monopolů,

 širší sortiment výrobků a služeb,

 snižování

nezaměstnanosti.

c lov skupiny
Přibližně 95 % cílové skupiny tvoří drobné podnikatelské subjekty, a to především z Prahy 12 (území JPD2),

zbylých cca 5 % cílové skupiny jsou zaměstnanci velkých firem z téhož území.

Cílové skupiny
slide7
Klienti informačních a poradenských aktivit

Účastníci vzdělávacích aktivit

Zájemci o nově vytvořené vzdělávací programy

Zdroj informací pro další průběh projektu a analytických dat

Cílové skupiny - zapojení

c lov skupiny doprovodn opat en
Omezena pouze na stravné, a to pouze u aktivit, trvajících déle než 5 hodin

Do budoucna počítá projekt s úhradou také noclehu – u vícedenních mezinárodních školicích programů

Cílové skupiny – doprovodná opatření
typy innost aktivit
Typy činností/aktivit

V současné době jsou již realizovány tyto činnosti:

 • Informační mítinky v rámci publicity
 • Informační mítinky tématické
 • Individuální konzultace
 • Semináře s náplní moderních forem řízení
 • Tvorba e-learningových programů
 • Semináře pro výchovu nových školitelů
 • Semináře s náplní informačních technologií
vnit n postupy zen
Vnitřní postupy řízení

Realizační tým:

Z původně zamýšlených 7 členů realizačního týmu je v tuto chvíli v projektu zapojeno již 5 osob.

Za realizátora: koordinátor/lektor a administrativní pracovník.

Za partnera: programátor, projektant/metodik a lektor.

vnit n postupy zen1
Vnitřní postupy řízení

Dosavadní průběh:

Pravidelně 1x měsíčně probíhá porada s partnerem plus operativně pracovní jednání ke konkrétním tématům.

Interní porady u realizátora: pravidelně 1x měsíčně plus operativně cca 1x týdně.

rizika probl my
Rizika, problémy

Rizika  opatření  prevence :

 • Časový výpadek v úvodu (později přidělené prostory)

 zkrácena doba org. a tech. přípravy projektu

 není nutná, stav již setrvá do konce projektu

 • Výpadek části cílových skupin

 cca ½ úbytku byla nahrazena novými subjekty,

zbytek je v jednání

 změna způsobu publicity a prezentace projektu

 změna výběru cílových skupin

rizika probl my1
Rizika, problémy

Rizika  opatření  prevence :

 • Odlišnosti v poptávce

 průběžná aktualizace nabídky podle potřeb CS

 dotazníky s poptávkou, vyplněné klienty

 • Nevyřešená problematika DPH

 návrh odpovídajícího snížení plán. výstupů a výsledků

 do budoucna jednoznačná metodika

zaji t n publicity
Zajištění publicity

Dosavadní publicita:

 • 2x informační letáky – roznáška Českou poštou, Praha 12, 2.000 ks  účinnost mizivá
 • 3x direct mailing – cca 100 kontaktů  účinnost mizivá
 • Inzerce v médiích – MFD – 4x  účinnost mizivá
 • osobní kontakty – od srpna  účinnost 70% s. klientů
 • www stránky – od srpna  účinnost 30% souč. klientů

Opatření:

 • nedůvěra v projekty obecně  nutný osobní kontakt
 • nejlépe funguje kombinace os. kontaktu + www stránek
slide16

Další výstupy a výsledky:

 • Ze 644 podpoř. osob: plán = 202 účastníci kurzů

nyní = 8

Horizontální témata:

 • Rovné příležitosti:

z dosavadních 32 podpoř. osob = 17 žen

 • Místní iniciativy:

z dosavadních 24 podpoř. org. = 24 z regionu hl. m. Prahy, z toho 6 z JPD2

Partnerství:

 • Realizace 1 mítinku, 2 kurzů, tvorba 1 vzděl. programu
doporu en pro programovac obdob 2007 2013
Doporučení pro programovací období 2007 - 2013

Přenositelné úspěchy:

 • Modulární výuka – nabídka detailních segmentů
 • Výuka formou e-learningu
 • Tvorba e-learningových programů
 • Setkání realizátorů projektů - vzájemné využití služeb

Budoucí projekty:

 • Lépe propracovaná metodika
 • Zlepšení publicity ze strany orgánů EU v ČR a poskytovatelů dotací
 • Poskytování informací prostřednictvím Eurocenter
slide18
Děkuji za pozornost

a těším se

na příští setkání!