ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ
Download
1 / 23

Маша Јовановић Јелена Гајић Дијана Степановић - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ И КОМУНИКАЦИЈА У ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ СА ИНТЕРНАЛИЗОВАНИМ ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ - резултати истраживања -. Маша Јовановић Јелена Гајић Дијана Степановић. Интернализовани проблеми у понашању.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Маша Јовановић Јелена Гајић Дијана Степановић' - odina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ И КОМУНИКАЦИЈА У ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ СА ИНТЕРНАЛИЗОВАНИМ ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ- резултати истраживања -

Маша Јовановић

Јелена Гајић

Дијана Степановић


Интернализовани проблеми у понашању

 • претежно пасивни поремећаји у понашању који подразумевају понашање које је контролисано и пре свега усмерено према себи


Породични фактори ризика проблема у понашању

 • Стресни догађаји ( губици, злостављање, сиромаштво и сл.)

 • Равнодушност

 • Претерана контрола

 • Грубост

 • Занемаривање


Породични односи проблема у понашању

 • cirkumpleks model (Olson & Gorall, 2003)

  три димензије породичних односа:


Типови породице проблема у понашању


Предмет и циљ истраживања проблема у понашању

 • За предмет истраживања смо издвојили породичне односе и комуникацију ученика са интернализованим проблемима у понашању

 • Циљ истраживања јесте да се утврде карактеристике породичних односа и комуникације у породицама ученика са интернализованим проблемима у понашању.


Задаци истраживања проблема у понашању

1. Утврдитиучесталостинтернализованихпроблема у понашању;

2.Испитати квалитетпородичниходноса и комуникацијeунутарпородицаученикасаинтернализованимпроблемима у понашању;

3. Испитатидалипостојеразликепремаполу и узрасту у квалитетупородичниходноса и комуникацијикодученикасаинтернализованимпроблемима у понашању;

4. Испитатиповезаностинтернализованихпроблема у понашањуученика и начинанакојионипроцењујуфункционалностњиховепородице: породичнукохезивност, флексибилност и комуникација.


Поступци и инструменти истраживања

 • За процену интернализованих понашања биће коришћен део инструментаријума за процену емоционалних, социјалних и бихејвиоралних проблема деце и омладине (Achenbach System of Empiricaly Based Assessment – ASEBA, верзија за младе

 • За утврђивање квалитета породичних односа и комуникације унутар породица деце са интернализованим проблемима у понашању коришћен је пакет скала FACES IV


Узорак истраживања истраживања

 • 735 ученика од петог до осмог разреда основне школе, оба пола, узраста од 11 до 14 година

 • реализовано у осам основних школа са територије града Београда

 • из сваке школе издвојена су по једно одељење V, VI, VII и VIII разреда, укупно 32 одељења.


Табела 1. истраживањаСтруктура испитаника према школском узрасту и полу


Заступљеност интернализованих проблема у понашању ученика

Табела 2. Дескриптивни показатељи скорова са YSR-a


Табела 3. проблема у понашању ученика Структура ученика са интернализованим пробемима у понашањупрема школском узрасту и полу


Табела 4. проблема у понашању ученика Структура испитаника према школском успеху


Табела 5. проблема у понашању ученика Структура испитаника у односу на породични статус


Табела 6. проблема у понашању ученика Структура испитаника с обзиром на образовање мајке


Табела 7. проблема у понашању ученика Структура испитаника с обзиром на образовање оца


Табела 8. проблема у понашању ученика Израженост скале квалитета породичних односа

Квалитет породичних односа и комуникације


Полне и узрасне разлике код ученика са интернализованим проблемима у понашању у процени породичне кохезивности, флексибилности и комуникације


Повезаност ученика са интернализованим проблемима у понашању у процени породичне кохезивности, флексибилности и комуникацијеинтернализованихпроблема у понашањуи процене ученика о функционалностисвојепородице

 • постоји статистички значајна корелација између интернализованих проблема у понашању и процене ученика о функционалности своје породице у погледу кохезије ( 0,290 ),

  флексибилности (0,277),

  комуникације ( 0,290)

  и задовољства породицом ( 0,261) .


Закључили смо... ученика са интернализованим проблемима у понашању у процени породичне кохезивности, флексибилности и комуникације

 • У складу са резултатима ранијих студија наши подаци показују да се интернализовани проблеми јављају код ученика основношколског узраста.

 • Ученици са интернализованим проблемима у понашању живе у типовима породицама које се одликују проблематичним функционисањем: флексибилно небалансирани тип, хаотично дезангажовани тип или небалансирани тип породице

 • Постоје полне и узрасне разлике у погледу квалитета породичних односа и комуникације код ученика са интернализованим проблемима у понашању;

 • Постоји повезаност интернализованих проблема у понашању ученика и начина на који они процењују функционалност њихове породице: породичну кохезивност, флексибилност и комуникацију.


 • Ризичним факторима у ученика са интернализованим проблемима у понашању у процени породичне кохезивности, флексибилности и комуникацијепородици мора се поклонити нарочита пажња.

 • Родитељи треба да раде на обезбеђивању протективних фактора у виду стварања топле породичне атмосфере у којој влада ненасилна комуникација, равноправност и узајмно поштовање.

 • Родитељи би требало да се обуче како да се поставе у датом тренутку, да буду упознати са фазама развоја детета, јер не треба исто реаговати у различитим фазама.

 • Од изузетног значаја је сарадња родитеља са педагогом и дечијим психологом, али и са наставницима како би се размениле информације о детету, и на време реаговало код потенцијалних проблема у понашању.


 • Здрава комуникација унутар породице један од важнијих услова за позитиван развој личности. - основ свих породичних односа

  - директно и индиректно утиче на развој поремећаја у понашању код деце.

ХВАЛА!!!


ad