Opracování kovů, plastů - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opracování kovů, plastů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opracování kovů, plastů

play fullscreen
1 / 7
Opracování kovů, plastů
203 Views
Download Presentation
odin
Download Presentation

Opracování kovů, plastů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opracování kovů, plastů Řezání Provádíme pomocí pilového listu vloženého do rámu pily. Velikost ozubení volíme podle druhu řezaného materiálu. Namísto rozvodu pilových zubů se používá zvlnění pilového listu v místě zubů. Technika řezání obdobná jako u dřeva. Při řezání tvrdých materiálů zmenšujeme tření pomocí oleje.

  2. Pilování Pilováním se vyhlazují rovné nebo zaoblené plochy. Pilníky mají zuby jednoduché, křížové, v přímých a šroubových řadách. Podle hustoty seku se dělí na hrubé, jemné a velmi jemné s označením 0,1 až 4, podle průřezu na obdélníkové, půlkruhové, kruhové, jazýčkové, čtverhranné a trojhranné. Podle použití na dílenské, pro pily, jehlové a zkoušecí.

  3. Pro opracování dřeva se používají pilníky hrubší s většími zuby a jednoduchým sekem. Pro ostření nástrojů a pilování tvrdších kovů s křížovým sekem. Při pilování hliníku a jiných měkkých součástí se plocha pilníku nakříduje, zabrání se tím zadírání pilin mezi zuby.

  4. Součást upneme do svěráku tak, aby vyčnívala co nejméně nad čelisti, aby materiál nepružil. Používáme pilník podle pilované plochy, délka pilníku min. dvojnásobek pilované plochy. Pilník držíme oběma rukama, pouze jehlové pilníky jednou rukou. Pozor na tupé, poškozené a pilníky bez rukojeti. Nebezpečí úrazu.

  5. Rašple(struháky) Rašplování slouží na vyrovnání vyřezaných zaoblených ploch. Podle druhu vysekaných ostrých zubů se dělí na hrubé, polojemné a jemné. Podle průřezu na kruhové, půlkruhové nebo obdélníkové. Používají se shodně jako pilníky pro opracování dřeva, měkkých kovů a plastů.

  6. Vrtání Používají se nejčastěji spirálové vrtáky. Obráběný dílec je nutno dokonale upnout. Vrcholový úhel „ω“ pro ocel a litinu 116-118o, pro mosaz a bronz 120-130o, pro hliník 130-140o, pro plast a tvrdé pryže 30-50o. Při vrtání hlubokých děr občas vyjímáme vrták a odstraňujeme třísky, způsobují vyšší tření a tím nadměrné zahřívání vrtáku. Při vrtání kovů vrták chladíme. (řeznou kapalinou, petrolejem).

  7. Pájení(spájkování) Podstatou je spojování kovů pomocí jiných kovů za tepla. Používáme hlavně pro spojování pilových pásů pásových pil. Používá se tvrdá pájka – mosaz. Očištěný spoj se chrání před okysličením pájecí pastou nebo boraxem. Spojování se provádí pomocí speciálního pájecího zařízení.