h alf h orse boys - PowerPoint PPT Presentation

h alf h orse boys n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
h alf h orse boys PowerPoint Presentation
Download Presentation
h alf h orse boys

play fullscreen
1 / 5
h alf h orse boys
178 Views
Download Presentation
odin
Download Presentation

h alf h orse boys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. halfhorseboys presents

  2. Choreo na fotbale Pokus o vrhání konfet …

  3. Občas je nám vedro a tak přijde na řadu opalování …

  4. Vládne mezi námi opravdová kamarádská nálada

  5. A na závěr opět konfetky a support. To je tedy zápas s skhk. halfhorseboys !!!