vilken r b ttre dubb eller dubbfria d ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vilken är bättre? Dubb -eller dubbfria däck? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vilken är bättre? Dubb -eller dubbfria däck?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Vilken är bättre? Dubb -eller dubbfria däck? - PowerPoint PPT Presentation


  • 8 Views
  • Uploaded on

När du letar efter rätt vinterdäck för att köpa för ditt fordon, har du två stora alternativ att välja mellan, nämligen dubbade och dubbfria däck. Trots att båda är utformade för att användas på vintern bör du vara medveten om deras skillnader.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vilken är bättre? Dubb -eller dubbfria däck?' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vilken r b ttre dubb eller dubbfria d ck 1
Vilkenärbättre? Dubb -ellerdubbfriadäck? 

När du letarefterrättvinterdäckförattköpafördittfordon, har du tvåstoraalternativattväljamellan, nämligendubbadeochdubbfriadäck. Trots attbådaärutformadeförattanvändaspåvinternbör du varamedveten om derasskillnader. Detfinnsnågraländeri Europa där de dubbfriadäckenär de endasomanvändspåvinternochintederasdubbademotsvarigheter. Attskiljamellan de tvåärlätteftersomdubbdäckharmetallknapparmedandubbfriadäckintehardubbar. 

vilken r b ttre dubb eller dubbfria d ck 2
Vilkenärbättre? Dubb -ellerdubbfriadäck? 

Körningisnöärocksålätt med dubbfriadäck. Förritidenvardetendasättetattuppnåutmärktdragkraft vid körningpåsnöigavägargenomattanvändadubbdäck. Men med införandetavdubbfriadäckharsakerförändrats. De senastedäckenharingaavanceradeslitbanorsomkangesammanivåavdragkraftsomsnötäcktadäck. Dubbfriadäcks design ärocksåenstorfaktornärdetgällerdragkraft. Deraszigzagformavsipesgerutmärktgrepppåsnöigavägargenomattbita in isnön precis somstudsarnapådubbdäckgör.

vilken r b ttre dubb eller dubbfria d ck 3
Vilkenärbättre? Dubb -ellerdubbfriadäck? 

Trots attdubbfriadäckärutmärktapåsnöigavägar, slår de intedubbdäckpåisigavägareller gator somhartättpackadsnö. Bitenavmetallpinnarpåhårdförpackadsnöochvåt is gördemväldigtperfektafördessaförhållanden. Dubbdäckgersäkerhetochstabilitetnärvädretärdåligt. Dubbdäckrekommenderasocksåföräldrebilmodellersomsaknarsenastesäkerhetsutrustning. Även om dubbdäckger lite utrymmeärdetupp till förarenatthållabilenpåvägen.

vilken r b ttre dubb eller dubbfria d ck 4
Vilkenärbättre? Dubb -ellerdubbfriadäck? 

Dubbdäckutmärker sig närdetgällerattköraioförutsägbartväder, särskiltnärdetgällertemperaturförändringar. De somföredrardubbfriadäckkanocksåuppskatta den trevligakörkänslan. Bullernivån hos dubbfriadäckärlågoch de rullarsmidigtochtystpåvägen. 

vilken r b ttre dubb eller dubbfria d ck 5
Vilkenärbättre? Dubb -ellerdubbfriadäck? 

Förmer tips om hur man väljermellandubbadeochdubbfriadäck, kolla in min hemsidaidagpåhttps://www.nokiantyres.se/.