viktiga saker att veta om vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viktiga saker att veta om vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viktiga saker att veta om vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Viktiga saker att veta om vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 1 Views
  • Uploaded on

När vintern närmar sig, finns det många förändringar som människor gör för att fortsätta leva ett bekvämt liv. De byter ut T-shirts och shorts för tjocka och bekväma tröjor och jeans,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Viktiga saker att veta om vinterdäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
viktiga saker att veta om vinterd ck 1
Viktigasakerattveta om vinterdäck

Närvinternnärmar sig, finnsdetmångaförändringarsommänniskorgörförattfortsätta leva ettbekvämt liv. De byterut T-shirts och shorts förtjockaochbekvämatröjoroch jeans, installerarellerreparerarsinavärmesystemihemmetochgörmångaandrasakerföratt se till attderas liv fortsättersomvanligt. Om du harettfordonärdetytterligareensak du behövergöra, detäratt se till att du harenuppsättningvinterdäck redo iditt garage. Rullandepåsommar- ellerallrounddäck under de kyligavintermånadernafungerar bara inte.

viktiga saker att veta om vinterd ck 2
Viktigasakerattveta om vinterdäck

Du kanskeintetroratt du nödvändigtvisbehöversättavinterdäckpådittfordoneller du kanskehatarbesväret med attbyta till olikadäck, men iblandärdet lag somkankrävaatt du ändrar till dessadäck. Detfinnsnågraplatseröverhelavärldendärdetärobligatorisktattbyta till vinterdäcknär de kallastemånadernanärmar sig. Om du boristatersom Washington, Colorado och Oregon i USA, ärvinterdäckobligatoriska under den kallaårstiden. Enannan plats, där du inteharnågotannatvalänattbyta till vinterdäck under vintermånaderna, är Quebec, Kanada.

viktiga saker att veta om vinterd ck 3
Viktigasakerattveta om vinterdäck

Om du kommerfrånen ort somupplevermyckettungsnöeller is påvinternochhar robust terräng, bör du göradet till enpoängattkontrollera de lokalalagarnaförattförsäkra dig om detärobligatorisktattsättapåvinterdäcken under den kallaårstiden. När du stoppas med andradäckpåplatsersom du enligt lag kräverattanvändavinterdäck under vintermånaderna, kandetsluta med att du måstebetalamycketpengariböterföratt ha brutit mot lagen. Såvarnoga med vet vadsomgällerförattundvikaattnågotsådantnågonsinhänder dig.

viktiga saker att veta om vinterd ck 4
Viktigasakerattveta om vinterdäck

Vinterdäckenhardennabenämningavenanledning. Detärinte bara de människorsomkommerfrånNordpolensombörövervägaattköpadessadäck, men ocksåmänniskorsomboriområdensomupplevermycketsnöoch is under den kallaårstiden. Den allmännatumregelnärattdessadäckärnödvändiganärtemperaturernasjunker under 5 grader Celsius. Om du ignorerarattanvändadempådittfordon, ärdet du somharenstornackdeleftersomditt liv kommerattvaraistorfara.

viktiga saker att veta om vinterd ck 5
Viktigasakerattveta om vinterdäck

Gå hitförmer information om vinterdäck, besökwww.nokiantyres.seidag.