viktiga saker att veta n r man k per de b sta sommard cken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viktiga saker att veta när man köper de bästa sommardäcken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viktiga saker att veta när man köper de bästa sommardäcken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Viktiga saker att veta när man köper de bästa sommardäcken - PowerPoint PPT Presentation


  • 7 Views
  • Uploaded on

Att ha däck som är anpassade efter vägen för varje årstid är mycket viktigt. På sommaren måste du se till att du har det bästa sommardäcken om du vill ge dig ut på vägen och njuta av en

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Viktiga saker att veta när man köper de bästa sommardäcken


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
viktiga saker att veta n r man k per de b sta sommard cken 1
Viktigasakerattvetanär man köper de bästasommardäcken

Att ha däcksomäranpassadeeftervägenförvarjeårstidärmycketviktigt. Påsommarenmåste du se till att du hardetbästasommardäcken om du villge dig utpåvägenochnjutaavenbekvämochsäkerkörupplevelse. Även om de flestafordonsägaretenderarattföredraallrounddäckeftersom de kananvändasåret runt, såkansommardäckhjälpa dig attuppnåbättreprestandapåvägen under de varmaremånaderna. De kommerattvaravärdavarjeöresom du kommerattinvesteraidem.

viktiga saker att veta n r man k per de b sta sommard cken 2
Viktigasakerattvetanär man köper de bästasommardäcken

Innan du spenderardinapengarförattinvesterai de bästasommardäcken, såfinnsdetolikasakersom du behöverveta om dem.Fördetförstaärdetviktigtattvetaattsommardäckärutveckladeförattanvändaspå bara ellervåtavägar. Om du lämnardempådittfordonnärvinternkommer, kan du varasäkerpåatt du intekommerfåmycketgrepppå de vintrigavägarna.

viktiga saker att veta n r man k per de b sta sommard cken 3
Viktigasakerattvetanär man köper de bästasommardäcken

Enannansak du börveta om sommardäckinnan du köperdemäratt de ärutformadeförattgemerytkontakt. När du körpåvägenskapar de såmycketfysiskkontakt med ytansommöjligt. Somettresultatkommer du attkänna dig merkopplad till den vägsom du körpå, ävennär du snirklar dig genomkurvorellerkörnerlängsmotorvägen. Kommer du atttycka om den härupplevelsensommestnär du kördittfordon under långatimmar, till exempelnär du åkerpåenlångsommarresa.

viktiga saker att veta n r man k per de b sta sommard cken 4
Viktigasakerattvetanär man köper de bästasommardäcken

De bästasommardäckenharocksåenökadkörkvalitet. Dessadäckharmångafördelar, och du behöverinteoffranågonkomfortnär du sätterpådempå din bil. Den ökadevägförbindelsen, liksom de lågasidoväggarnasom de har, möjliggör maximal körglädje. När du gårutpåenlångresakommer du attmärkaattresanblirbehagligarepågrundavdessadäck.

viktiga saker att veta n r man k per de b sta sommard cken 5
Viktigasakerattvetanär man köper de bästasommardäcken

Föratthjälpa dig attköpa de bästasommardäcken, kollapåwww.nokiantyres.seförmer tips.