viktiga saker att k nna till n r man k per sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viktiga Saker Att Känna Till När Man Köper Sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viktiga Saker Att Känna Till När Man Köper Sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Viktiga Saker Att Känna Till När Man Köper Sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 5 Views
  • Uploaded on

Om du vill få ut mesta möjliga från din bil på sommaren är det bästa att köpa de bästa sommardäcken. Även kända som prestanda däck, så är sommardäcken utvecklade för att ha utmärkt grepp vid varmt väder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Viktiga Saker Att Känna Till När Man Köper Sommardäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
viktiga saker att k nna till n r man k per sommard ck 1
ViktigaSakerAttKänna Till När Man KöperSommardäck

Om du villfåutmestamöjligafrån din bilpåsommarenärdetbästaattköpa de bästasommardäcken. Ävenkändasomprestandadäck, såärsommardäckenutveckladeföratt ha utmärktgrepp vid varmtväder. De är de ultimatakompromissfriadäckenförkörningi milt väder. Vissaförareföredrarallsäsongsdäckeftersom de kananvändas under helaåret. Men om du någonsinharanväntallasäsongsdäcktidigarekommer du atthålla med om att de inteutmärker sig påsammasättivarmtväderförhållandensomsommardäckengör.

viktiga saker att k nna till n r man k per sommard ck 2
ViktigaSakerAttKänna Till När Man KöperSommardäck

Detfinnsnågrasaker du börveta om sommardäckinnan du ska köpadem.Förstmåste du förståattsommardäckärutveckladeförattgeenstadigarekvalitetpå din åktur. De lågasidoväggarnaoch den ökadevägförbindelsensom de har, göratt du kankännaallaguppochhålmerpå de vägar du körpå.

viktiga saker att k nna till n r man k per sommard ck 3
ViktigaSakerAttKänna Till När Man KöperSommardäck

Enannansak du börvetainnan du köper de bästasommardäcken, äratt de ärutformadeförattfåsåmycketfysiskkontakt med vägensommöjligt. Du kommerattkänna dig merkopplad till vägennär du accelererar, saktarner, svänger, tar snävakurvor, bromsareller glider nermotorvägen. Om du harenhögpresterandebilellersportbil, kommer du atttyckamycket om den härkänslan, särskiltnär du åkerpålångasommarturer. Din körningblirroligare, specielltnär du körpåsläta, torrasommarvägar.

viktiga saker att k nna till n r man k per sommard ck 4
ViktigaSakerAttKänna Till När Man KöperSommardäck

Sommardäckärutveckladeförattfungera med istort sett vilkafordonsomhelst. Men iverklighetsåärdet de människorsomharprestandabilarsomharmestfördel. Dessadäckharökadsmidighetochkontrollsomlämpar sig försportbilarochandrahögpresterandefordon. Om du kören Taurus, Mustang ellerliknandefordon, blirdetbättre med sommardäckän med allsäsongsdäck. Du kanocksåförbättrabilensprestandagenomattutrusta den med prestandabildelar. Du kanfådessadelaripålitligadäckaffäreridittområde.

viktiga saker att k nna till n r man k per sommard ck 5
ViktigaSakerAttKänna Till När Man KöperSommardäck

Klickahärförmer information om sommardäck, besökhttps://www.nokiantyres.se/idag.