varf r vinterd ck r perfekt f r kallt vinterv der n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varför vinterdäck är perfekt för kallt vinterväder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varför vinterdäck är perfekt för kallt vinterväder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Varför vinterdäck är perfekt för kallt vinterväder - PowerPoint PPT Presentation


  • 4 Views
  • Uploaded on

Om du kommer från en plats som upplever hårda vintrar, förstår du förmodligen utmaningarna att köra på de isiga och snöiga vintervägarna. När väderförhållandena faller under 7 grader kan helårsdäck inte klara sig bra på vintervägarna. För att fortsätta njuta av den bästa körupplevelsen från din bil måste du investera i vinterdäck som är avsedda för körning i mycket kallt väder. Vinterdäcken har bättre dragkraft på is och snöförpackade vägar jämfört med alla säsonger och sommardäck

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varför vinterdäck är perfekt för kallt vinterväder ' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varf r vinterd ck r perfekt f r kallt vinterv der 1
Varförvinterdäckärperfektförkalltvinterväder

Om du kommerfrån en plats somuppleverhårdavintrar, förstår du förmodligenutmaningarnaattkörapå de isigaochsnöigavintervägarna. Närväderförhållandena faller under 7 grader kanhelårsdäckinteklara sig bra påvintervägarna.

Förattfortsättanjutaav den bästakörupplevelsenfrån din bilmåste du investera i vinterdäcksomäravseddaförkörning i mycketkalltväder. Vinterdäckenharbättredragkraftpå is ochsnöförpackadevägarjämfört med allasäsongerochsommardäck

varf r vinterd ck r perfekt f r kallt vinterv der 2
Varförvinterdäckärperfektförkalltvinterväder

Vadgörvinterdäckenperfektfördetkallavintervädret? Dessadäckärgjorda med slitbanorsomkommerattförbliflexiblaochmjukaävennärtemperaturensjunker under 7 grader å vägarna.

I vissa fall kanvinterdäckensgreppochdragkraftförbättras med dubbarsomnormaltgräverdjupare i snöoch is. Om du kommerfrånettställesomuppleverväldigthårtvinterväder, ärdet de däck du skaköpaom du vill ha bättrebroms- ochaccelerationsmöjligheter under dessaförhållanden.

varf r vinterd ck r perfekt f r kallt vinterv der 3
Varförvinterdäckärperfektförkalltvinterväder

Oavsettom du villköpadubbadeellerdubbfriavinterdäckbörbestämasavhurkallttemperaturenblir under vinternpå den plats du kommerifrån. Resultatfrånundersökningenvisarattdubbdäckenvanligtvisutförbättreändubbfriadäckpåklar is närtemperaturen faller under fryspunkten.

Såomdethärär de förhållandensom du normaltupplever under vintern, skulle du definitivtblibättre med de vinterdäcksom du behöver, i motsats till derasdubbfriamotsvarighet. Men om du kommerfrån en plats därvägarnanormaltärtäckta i snö under den kallaårstiden, kommerdubbfriadäckvaraett bra alternativför dig.

varf r vinterd ck r perfekt f r kallt vinterv der 4
Varförvinterdäckärperfektförkalltvinterväder

Du måstekommaihågattbådedubbdäckochdubbfriadäckärstriktavseddaattanvändas. När de användspåvarmaochtorrasommarvägar, kommervinterdäckenattblimindreprestanda, de blirmindreeffektivaochderasdrivandeegenskaperkommerattförsämras.

De kommerocksåattslitautsnabbtnär de användspåbaravägytorochsomettresultatskulle du intefå bra värdeförpengarnasom du investerade i dem.

varf r vinterd ck r perfekt f r kallt vinterv der 5
Varförvinterdäckärperfektförkalltvinterväder

Föratthjälpa dig attförståhur man köperochanvänder de bästavinterdäcken, kolla inwww.nokiantyres.seidag.