varf r dubbd ck r b st f r h rda vinterv der n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varför dubbdäck är bäst för hårda vinterväder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varför dubbdäck är bäst för hårda vinterväder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Varför dubbdäck är bäst för hårda vinterväder - PowerPoint PPT Presentation


  • 3 Views
  • Uploaded on

Att köpa ett fordon är verkligen en stor investering som kommer med mycket ansvar. Efter att ha använt fordonet under en längre tid, måste du byta däck som det fanns med bilen med nya, för att undvika risken att använda slitna däck på vägen. Ibland behöver du inte ens vänta tills de däck som fordonet kom med slits ut för att ersätta dem. Om du till exempel köpte bilen med helårsdäck och kommer från en plats som upplever hårda vintrar, kan du behöva byta till dubbdäck när vintern närmar sig.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varför dubbdäck är bäst för hårda vinterväder' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varf r dubbd ck r b st f r h rda vinterv der 1
Varfördubbdäckärbästförhårdavinterväder

Attköpaettfordonärverkligen en storinvesteringsomkommer med mycketansvar. Efteratt ha använtfordonet under en längretid, måste du bytadäcksomdetfanns med bilen med nya, förattundvikariskenattanvändaslitnadäckpåvägen.

Iblandbehöver du inteensvänta tills de däcksomfordonetkom med slits utförattersättadem. Om du till exempelköptebilen med helårsdäckochkommerfrån en plats somuppleverhårdavintrar, kan du behövabyta till dubbdäcknärvinternnärmar sig.

varf r dubbd ck r b st f r h rda vinterv der 2
Varfördubbdäckärbästförhårdavinterväder

Dubbdäckärkonstrueradeförattanvändas i svåravinterförhållanden med mycketisigvatten, is ochsnöpåvägen. De ärmjukaochflexiblaävennärtemperaturenpåvägarnasjunker under 7 grader.

De är den endatypenavdäcksomkangebästagrepppå is. Ävendubbfriadäck, äravseddaattanvändas i kallatemperaturer, kaninteslådubbdäckennärdetgällerkörningpåisbelagdavägar. De ärdetbästa valet försvart is ochtungsnö.

varf r dubbd ck r b st f r h rda vinterv der 3
Varfördubbdäckärbästförhårdavinterväder

Ettunikt drag som de vinterdäck med dubbarhar, som du intehittarpånågonannantypavdäckärmetallpinnarna. Ytanpådessadäckharhål med metallpinnarsomvanligtvisgräverdjupare i isigavägarförbättredragkraftochbromsning.

Bortsettfrånmetallpinnarna, hardubbdäckenockså en aggressivslitbanestrukturförattskjutabortvattnetochsmalanär du körpåvintervägar. Slitbananpådessadäckharsipesellerfinaslitsarsomgergrepppå is ochsnönär du körförattförhindraattdethindrardinadäcksprestationpåvägen.

varf r dubbd ck r b st f r h rda vinterv der 4
Varfördubbdäckärbästförhårdavinterväder

Du kanskeundrarom du verkligenbehöverdubbadevinterdäcknär den kallaårstidensätter in. Detärinteettmåsteattköpadessadäckeftersomdetfinnsandradäckalternativ du kangå till, till exempel all väderdäck.

Men om du villköramerbekvämtochsäkertpåvintervägarna, skulledetdefinitivtvaravärtattköpadubbdäcken. Is ochsnöspelarkaos med vägarna under dethårdavintervädretochgördemförsvåraattkörapå. Med de dubbladäckenblirkörningpådessavägar en mindreskrämmandeupplevelse.

varf r dubbd ck r b st f r h rda vinterv der 5
Varfördubbdäckärbästförhårdavinterväder

Gå hitförmer information omdubbladäck, besöknokiantyres.seidag.