vad r ett sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vad är ett sommardäck? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vad är ett sommardäck?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Vad är ett sommardäck? - PowerPoint PPT Presentation


  • 1 Views
  • Uploaded on

Att ha de bästa däcken för sommaren är lika viktigt som att ha de bästa däcken för vintern. Du måste se till att du har däck som tål värmen som kännetecknas av årets säsong.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vad är ett sommardäck?' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vad r ett sommard ck 1
Vadärettsommardäck?

Att ha de bästadäckenförsommarenärlikaviktigtsomatt ha de bästadäckenförvintern. Du måste se till att du hardäcksomtålvärmensomkännetecknasavåretssäsong. Om du kommerfrånen ort därsomrarnablirextremtheta vid någontidpunktkandinadäcklättbliförstörda om de inteärspecielltavseddaattanvändas under de hetamånaderna. Därförkanattköpasommardäckvaralösningenpådina problem om du villuppnådetta.

vad r ett sommard ck 2
Vadärettsommardäck?

Du ska intevänta tills du harupplevtskadorpådinabildäckförattbörjatänkapåattköpa de bästasommardäcken. Du kansketroratt du spararpengargenomattköpabilligastandarddäcknär du ipraktikenslösarbortmycketpengar. Om du inte vet om värdetavfördelarnasomsommardäckärutveckladeföratterbjuda, kanske du trorattinvesteraienuppsättningdedikeradesommardäckärettslöseri med dinapengar. Sanningensärattsommardäckenkanhjälpa dig attminskariskenförattbliinblandadiolyckor vid körningpåhetasommarvägar. De kanocksåhjälpa dig attsparapengarpålångsikt.

vad r ett sommard ck 3
Vadärettsommardäck?

Om du aldrighar sett ellerköptettsommardäcktidigare, kanske du undrarvad de ärochhur de serut.Dessadäckärtillverkat med enspeciellgummiblandningföratt se till attdetintebliralltförmjukaellerförhårdapåsommaren. De ärutveckladeförattförebyggaolyckorsomförorsakasavskadadeellerslitnadäck under åretshetamånaderellerpåvåtavägar. Detärväldigtlättattskiljadetfrån de andratypernaavdäckpåmarknaden.

vad r ett sommard ck 4
Vadärettsommardäck?

Sommardäckenärutveckladepåettsättsomgördetmöjligtattskapaenvissfriktionnär den kommerikontakt med vägensyta. Dettageri sin tur ett bra greppnär du kördittfordon. Dethärdäcketkanhållalängeberoendepåhurofta du använderdittfordonellerhur bra du underhållerdem.Detkanmotståvärmeochkanenkeltröra sig genomdamm, våtytaoch lager avlera.

vad r ett sommard ck 5
Vadärettsommardäck?

Förmer information om sommardäck, besökossidagpånokiantyres.se.