tips p vad man ska t nka p n r man k per b sta sommard cken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips på vad man ska tänka på när man köper bästa sommardäcken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips på vad man ska tänka på när man köper bästa sommardäcken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Tips på vad man ska tänka på när man köper bästa sommardäcken - PowerPoint PPT Presentation


  • 3 Views
  • Uploaded on

Sommarsäsongen kännetecknas vanligtvis av en temperaturökning som kan skapa många problem när du kör på vägen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tips på vad man ska tänka på när man köper bästa sommardäcken' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tips p vad man ska t nka p n r man k per b sta sommard cken

Tips påvad man ska tänkapånär man köperbästasommardäcken

tips p vad man ska t nka p n r man k per b sta sommard cken 1
Tips påvad man ska tänkapånär man köperbästasommardäcken

Sommarsäsongenkännetecknasvanligtvisaventemperaturökningsomkanskapamånga problem när du körpåvägen. Temperaturökningenpåverkarinte bara förarenutanockså din bil. Förattfortsättanjutaavenbehagligkörupplevelse under dennatidpååret, bör du övervägaattköpa de bästasommardäcken. Dessadäckärlämpligaföranvändningmellanvårochhöstnärtemperaturenärförvarmute. De kanlättfärdasgenomleraochdammochkanmotståextremvärmesomdennasäsongkännetecknas av.

tips p vad man ska t nka p n r man k per b sta sommard cken 2
Tips påvad man ska tänkapånär man köperbästasommardäcken

När du börjarletaefter de bästasommardäckenattköpa, ärdetviktigtatt du gördittvalnoggrant. Påmarknadenhittar du sommardäckfrånolikatillverkare. Försökattgöra lite forskning om de tillverkare du övervägerattköpafråninnan du betalarfördäcken. Ta redapåhurlänge de harvaritiaffärer, kvalitetenpå de däck de säljer, derasprisochandrafaktorersomhjälper dig attgörarätt val. Se till att du köperfrånenbetroddtillverkare om du intevillblibesviken.

tips p vad man ska t nka p n r man k per b sta sommard cken 3
Tips påvad man ska tänkapånär man köperbästasommardäcken

Du måsteocksåöverväga din körstilnär du letarefterattköpasommardäck. Föredrar du attköralångsamtellersnabbare? Om du ärenlångsamförare, se till att du väljersommardäcksompassar din körstil. Försäljningsrepresentanterna hos bildäckbutikerna du kommerattbesökakanunderlättaför dig attfattadettabeslutenklare. Också, övervägvilkentypavvägar du körpåmestadels. Om du boristadsdel, kandittvalavsommardäckvaraheltannorlundaänen person somborpålandsbygden.

tips p vad man ska t nka p n r man k per b sta sommard cken 4
Tips påvad man ska tänkapånär man köperbästasommardäcken

Attfåbästasommardäcksomharett bra livslängdpåmönstretärenutmärktidé. Sådanadäckkommerattvaralängre, vilketinnebäratt du kommerattkunnaanvända din investering under enlängretid. Detärocksåviktigtattkommaihågatt den typavsommardäck du köperkanändra din bilsdynamik. Dettaberor dock på din körstil. Detärocksåviktigtatt du gör din undersökning om däckstorlekarochhastighetskvalificeringförattminimerariskenatt du slutar med att du fårfeldäck.

tips p vad man ska t nka p n r man k per b sta sommard cken 5
Tips påvad man ska tänkapånär man köperbästasommardäcken

Gå hitförmer tips om vad du ska tänkapånär du köperbästasommardäcken, kolla in www.nokiantyres.seidag.

tips p vad man ska t nka p n r man k per b sta sommard cken 6

Tips påvad man ska tänkapånär man köperbästasommardäcken