tips f r att identifiera ett dubbfritt d ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips för att identifiera ett dubbfritt däck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips för att identifiera ett dubbfritt däck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Tips för att identifiera ett dubbfritt däck - PowerPoint PPT Presentation


  • 5 Views
  • Uploaded on

Människor som någonsin kört på snö och is packade snöiga vägar kan vara överens om att det inte är klokt att köra på sådana vägar med sommardäck.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tips för att identifiera ett dubbfritt däck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tips f r att identifiera ett dubbfritt d ck 1
Tips förattidentifieraettdubbfrittdäck

Människorsomnågonsinkörtpåsnöoch is packadesnöigavägarkanvaraöverens om attdetinteärkloktattkörapåsådanavägar med sommardäck. Du behöversättapådedikeradevinterdäckpådittfordonförattkunnakörapådessavägarsäkertochbekvämt. Även om allrounddäckkangöraett bra jobbpåvägen under hösten, vårenochsommaren, kan de fungeramindre bra när du kördempåsnöigavägar. De harinteegenskapernaföratthanterafarorna med snö, is ochkyla.

tips f r att identifiera ett dubbfritt d ck 2
Tips förattidentifieraettdubbfrittdäck

När du äruteochhandlarefterrättvinterdäckfördittfordon, kommer du att ha tvåalternativattväljamellan - detärdubbadevinterdäckochdubbfriavinterdäck. Detsenareärtillåteti de flestaländer. De ärutveckladeförattbibehållaflexibilitetävennärtemperaturenblirextremtkalldärute. Dettaärmöjligtgenom de avanceradegummiblandningarsomanvändsförattgöradessadäck.

tips f r att identifiera ett dubbfritt d ck 3
Tips förattidentifieraettdubbfrittdäck

Om du aldrigtidigareköptdubbfriavinterdäcktidigare, kandetvara lite svårtattskiljademfrån de dubbadedäcken. Men om du vet hur de serut, behöverdetintevarasåsvårtattidentifieradem.Ensaksom du kommerattmärka om de dubbfriadäckenärattderasslitbanorspelarenstor roll förattsäkerställaattdäckenklararavatthanterasnö, is ochslaskavvisningsomkommerifråndäckennär du körmycket bra.

tips f r att identifiera ett dubbfritt d ck 4
Tips förattidentifieraettdubbfrittdäck

Enannansaksom du kommerattmärkanär du tittarpåettdubbfriadäckär de småslitsarnaidessslitmönster. Dessaskårorkallassajpningarochfungerarsombitandekanterpå is. De hjälper till med bromsning, acceleration och retardation. Du kanfortfarandekunnaköradittfordonbekvämtpåvintervägarutanattoroa dig förattkrocka med andrafordoneller till och med passagerarepågrundavdessasajpningar. När du tryckerpåbromsar glider intedittfordonpåsnönochisenochsätter dig ifaraförattbliinvolveradienolycka.

tips f r att identifiera ett dubbfritt d ck 5
Tips förattidentifieraettdubbfrittdäck

Förmer tips om hur du identifierarettdubbfrittdäck, kollapåhttps://nokiantyres.se/idag.