sk l att k pa hel rs d ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skäl att köpa helårs däck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skäl att köpa helårs däck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Skäl att köpa helårs däck - PowerPoint PPT Presentation


  • 2 Views
  • Uploaded on

Att köpa nya däck handlar inte bara om att hitta rätt däck för ditt fordon utan också att hitta rätt däck för säsongen. Till exempel, om det är sommar och du vill köpa nya däck, måste du leta efter en uppsättning däck som är perfekt för den säsongen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Skäl att köpa helårs däck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sk l att k pa hel rs d ck 1
Skälattköpahelårsdäck

Attköpanyadäckhandlarinte bara om atthittarättdäckfördittfordonutanocksåatthittarättdäckförsäsongen. Till exempel, om detärsommaroch du villköpanyadäck, måste du letaefterenuppsättningdäcksomärperfektför den säsongen. Attköpavinterdäckattanvändapådittfordonpåsommarenärendåligidéeftersom de intekommerattkunnagebästa prestation påvägen. Vinterdäckkanocksåförstöravägytannär den användspåvägarsominteärtäcktaav is ochsnö.

sk l att k pa hel rs d ck 2
Skälattköpahelårsdäck

När du väljerdäckfördittfordon, har du möjlighetattköpaseparatasommar- ochvinterdäckföranvändning under de tvåsäsongerna, eller du kan bara köpahelårsdäckattanvändaåret runt. Om du integillarkrånglighetenattbytadäckpådittfordonvarjegångennysäsongsparkar in, kommerhelårsdäckvaraettperfektvalför dig. De ärutformadeföratthanteraallatyperavväder, vilketinnebäratt du kananvändadempåvåren, hösten, vinternochsommarenutan problem.

sk l att k pa hel rs d ck 3
Skälattköpahelårsdäck

Trots attdetkanvara lite lägre prestation påhelårsdäckjämfört med utförandetavutvaldavinter- ochsommardäck, fungerardetfortfarandeväldigt bra påvägen. Detkanspara dig pengar, om du inteharpengarattläggapåtvåuppsättningardäckförvinterochsommar. Detger bra dragkraftbådeitorraochvåtaförhållandensåvälsomvinterväder. Till skillnadfrånhelårsdäcksom bara fungerar bra iområdensomupplever milt väder, harhelårsdäck god hanteringäven under extrema väderförhållanden.

sk l att k pa hel rs d ck 4
Skälattköpahelårsdäck

Om du kommerfrånen plats därtemperaturenvanligensjunker under 7 grader påvintern, kommerhelårsdäckfortfarandeattfungera bra. De ärutformadeföratthanteraregnochsnöigaförhållanden. När den kallaårstidenslutarochsommarensätter in, kommer du fortfarandeattkunnakörapåvägenbekvämt med helårsdäck. De förlorarinte sin hanteringskapacitet under varmtvädereftersomdetvanligtvisärfallet med vinterdäck. De ärocksåmyckethållbara, någotsomgördem till ettbättrealternativ till sommardäck under de flestaförhållanden.

sk l att k pa hel rs d ck 5
Skälattköpahelårsdäck

Förmer information om allaväderdäck, kolla invårhemsidaidagpåwww.nokiantyres.se.