saker att veta om sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Saker att veta om sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Saker att veta om sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Saker att veta om sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 1 Views
  • Uploaded on

Beslutet att välja mellan sommardäck och allround däck kan vara svårt. Å ena sidan ger sommardäck bättre prestanda än något annat däck under sommaren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Saker att veta om sommardäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
saker att veta om sommard ck 1
Sakerattveta om sommardäck

Beslutetattväljamellansommardäckochallrounddäckkanvarasvårt. Å enasidangersommardäckbättreprestandaännågotannatdäck under sommaren. Å andrasidankanheltäckandedäckanvändasåret runt pådittfordonutanattbehövabyta till enannanuppsättningdäck. Dina personligapreferenserkommerattspelaenviktig roll föratthjälpa dig attbestämmavilkenavdessatvåtyperattköpa. Om du är den typav person somskullegöraalltförattfåbästamöjligaprestandafråndittfordon, kommersommardäckenattvaradetperfekt valet för dig.

saker att veta om sommard ck 2
Sakerattveta om sommardäck

Även om sommardäckärperfektaförallatyperavfordon, är de särskiltlämpligaförhögpresterandebilar, eftersom de ärkonstrueradeförsnabbhetochsmidighet. Du kommerattnjutaav din bilturpåvarmasommarvägar till fullonär du hardessadäckpådittfordon.

saker att veta om sommard ck 3
Sakerattveta om sommardäck

Sommardäckengerocksåökadrespons, bromsningochsvängningsförmåga. Attgenagenomkurvorochhörnblirsåmycketbekvämare med dessadäck. De specifikaslitbanemönstrenasamtgummiblandningarnasom de har, gerförbättrad precision när du körpåklara, torrasommarvägar. Stabiliteten hos dittfordonkommerattvarahögävennärdetregnar, eftersomdessadäckharutvecklatsförattgemaximaltfästeävenpåenfuktigayta.

saker att veta om sommard ck 4
Sakerattveta om sommardäck

Detmönsterdjupsomsommardäckenharärenav de sakersomgördessadäckfantastiska. Detspecielltutformademönsterdjupetgörkörning under varmasommarförhållandenmycketsäkrare. Men om du tar sommardäckenochanvänderdempåisigavägarkommer du attmötamångafaror. Derasslitbanablirmycketfarligtnär du körikallaochsnöigaförhållanden. Du kanlättglidaavvägenochkrocka med andrafordonellerpersonerochorsakaenallvarligolycka.

saker att veta om sommard ck 5
Sakerattveta om sommardäck

Föratthjälpa dig attförståmer om sommardäck, kolla inhttps://www.nokiantyres.se/idag.