n r du ska anv nda sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
När du ska använda sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
När du ska använda sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

När du ska använda sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 6 Views
  • Uploaded on

När du köper ett fordon kommer du att nå en punkt när du måste köpa reservdäck. Ditt fordon kan inte stanna med de däck som det kom med för alltid. Du kommer att lägga ditt liv i stor fara om du kör på vägen med slitna däck.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

När du ska använda sommardäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n r du ska anv nda sommard ck 1
När du ska användasommardäck

När du köperettfordonkommer du attnåenpunktnär du måsteköpareservdäck. Dittfordonkanintestanna med de däcksomdetkom med föralltid. Du kommerattläggaditt liv istorfara om du körpåvägen med slitnadäck. Med såmångatyperavdäckpåmarknadenkandetvaraenskrämmandeuppgiftattvetavilkareservdäcksompassardittfordon. Om du kommerfrånen plats somupplevermåttligtvarmatemperaturer under helaåretellerinteupplevervinteralls, bör du övervägaattköpasommardäck.

n r du ska anv nda sommard ck 2
När du ska användasommardäck

Sommardäckfinnsiett par mönster, så du bordeväljaattvälja de sompassardittfordon. Den design du väljer ska kunnaförbättradittfordons prestation när du körpåsommarvägar. Detfinnsnågrakonstruktionersomkanbidra till attförbättrabromsytanochmaximeradragningenmeränandra. Om du fördetmestakördittfordonpåmotorvägaroch gator, är de bästasommardäcken de somharribbadeslitbanor. Dessadäckförbättrarinte bara dittfordons prestation under sommaren, men de kommerävenattminskadetbullersomfordonetproducerarnär du ärpåvägen. 

n r du ska anv nda sommard ck 3
När du ska användasommardäck

När du börjarshoppaförsommardäckenhittar du dempåmarknadeniolikastorlekar. Detärviktigtattbekräftavadrättdäckfördittfordonär. Du hittardenna information i din bilsbruksanvisning. Om dittfordonintekom med enhandbok, bör du ta det till en expert eller du kanocksåletaefter den under förarensdörr. På de flestafordonfinnsdetenklistermärke under förardörrensominnehållerdenna information.

n r du ska anv nda sommard ck 4
När du ska användasommardäck

Detärviktigtattkommaihågattsommardäckärstriktavseddaattanvändas under åretshetaårstid. Om du kommerfrånen plats somupplever extrema väderförhållanden, bör du övervägaattköpavinterdäcksomäravseddaför den säsongen. Närtemperaturerna ligger nära 7 grader och under, kansommardäckenintefungeraväldigt bra påvägen. De ärintelikastabilasom de ska vara under den kallaårstiden, så du ska byta till vinterdäcknärvinternsätter in. De är bara lönsamma under sommarperioden.

n r du ska anv nda sommard ck 5
När du ska användasommardäck

Förmer information om sommardäck, kolla inNokiantyresidag.