n r b r du s tta vinterd ck p din bil n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
När Bör Du Sätta Vinterdäck På Din Bil? PowerPoint Presentation
Download Presentation
När Bör Du Sätta Vinterdäck På Din Bil?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

När Bör Du Sätta Vinterdäck På Din Bil? - PowerPoint PPT Presentation


  • 3 Views
  • Uploaded on

Risken för att bli involverad i en olycka ökar på vintern på grund av de utmanande förhållandena på vintervägarna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'När Bör Du Sätta Vinterdäck På Din Bil?' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n r b r du s tta vinterd ck p din bil 1
NärBör Du SättaVinterdäckPå Din Bil?

Riskenförattbliinvolveradienolyckaökarpåvinternpågrundav de utmanandeförhållandenapåvintervägarna. Förattminimerariskenärenav de saker du kangöraärattsättapåvinterdäckpådittfordon. Vinterdäckenkanvaraenklokinvestering, särskilt om du kommerfrånen ort därvintrarnaärextremtkalla. Du börinteriskeraattkörasommardäckellerheltäckandedäck, sominteärspecielltgjordaförvinterförhållanden. Om du värdesätterditt liv, kommer du inteatt se attköpaenuppsättningvinterdäckfördittfordon, somslöseri med pengar.

n r b r du s tta vinterd ck p din bil 2
NärBör Du SättaVinterdäckPå Din Bil?

När du väljerattköpavinterdäck, ärdeten bra idéattköpademtidigtpåsäsongen. Du bordeintevänta tills detdåligavädretdrar in, förattbörjagåigenombesväret med attletaefterdemidäckbutikernai din närhet. Vid den tidpunktenkandetvarasvårtattfåtid till endäckförsäljareförattsättapådäckenåt dig.

n r b r du s tta vinterd ck p din bil 3
NärBör Du SättaVinterdäckPå Din Bil?

Sånärärrätttidattsättapåvinterdäcken? Ska du vänta tills detdåligavintervädretanländereller ska du bytadem mot slutetavhösten? Tja, detberorpåvilkentypavvinterdäck du ska köpa, såvälsom den ort du kommerifrån. Om du kommerfrånettområdedärsnöbörjarbildaspåvägen mot slutetavhösten, kan du byta till vinterdäcksåtidigtsom det.

n r b r du s tta vinterd ck p din bil 4
NärBör Du SättaVinterdäckPå Din Bil?

De tvåtypernavinterdäckärdubbadedäckochodubbadedäck. Attsättapå de dubbadedäckenpådittfordon mot slutetavhöstennärdetärväldigt lite snöpåvägenärendåligidé. Om du däremotköperodubbadedäckkan du skifta till demnärsnönbörjarfalla.

n r b r du s tta vinterd ck p din bil 5
NärBör Du SättaVinterdäckPå Din Bil?

Förmer tips om attköpaochinstalleravinterdäck, besökmin hemsidapånokiantyres.se