hur man v ljer toppen vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur man väljer toppen vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur man väljer toppen vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Hur man väljer toppen vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 2 Views
  • Uploaded on

Om du har varit bilägare en längre tid förstår du förmodligen redan nu att en bil är lika bra som däcken har. Du kan spendera mycket pengar på den bästa bilen i världen, men om den inte har de bästa däcken för de vägar du kör på, kommer du inte att kunna njuta av komfort och prestationen som du förväntade dig av det. Om du kommer från ett ställe som upplever väldigt hårda vintrar under året, är det viktigt att du investera i vinterdäck.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hur man väljer toppen vinterdäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur man v ljer toppen vinterd ck 1
Hur man väljertoppenvinterdäck

Om du harvaritbilägareenlängretidförstår du förmodligenredan nu attenbilärlika bra somdäckenhar. Du kanspenderamycketpengarpå den bästabilenivärlden, men om den intehar de bästadäckenför de vägar du körpå, kommer du inteattkunnanjutaavkomfortochprestationensom du förväntade dig av det. Om du kommerfrånettställesomuppleverväldigthårdavintrar under året, ärdetviktigtatt du investeraivinterdäck.

hur man v ljer toppen vinterd ck 2
Hur man väljertoppenvinterdäck

Eftersomvinterdäckmarknadenärstor, kandetintevarasåenkeltattväljadetbästavinterdäcketfördittfordon. Men om du tar dig tidattutbilda dig självpå de olikadäckensomfinns, kandetvaramycketenkeltattväljarättdäckfördittfordon. Du kommerattbehövatänkapå de värstaförhållandensom du sannoliktkommerattstötapånär du kör din bilochhuroftadetkommeratthända. Sakersomsnöochisdragning, körglädjeochtydligväghanteringbörvarahögstupppå din prioritetslistanär du väljervinterdäck.

hur man v ljer toppen vinterd ck 3
Hur man väljertoppenvinterdäck

Mångaföraretyckstroattengammalbilellerfamiljensandrabilbehövernyavinterdäckpågrundavkostnadseffektivitet. Men närdetgällersäkerhetärkombinationenavengammalbilochgamlavinterdäckfarlig. Även om din bilärgammalbör du försäkra dig om körsäkerhetengenomattköpavinterdäckavhögkvalitet.

hur man v ljer toppen vinterd ck 4
Hur man väljertoppenvinterdäck

När du handlarför de bästavinterdäcken till dittfordon, ärdetensak du måstekommaihåg, detärattinteallavinterdäckärskapadelika. De grundläggandekategoriernasom de ingåriärvinterdäck, dubbfriavinterdäckochprestationsdäck. Kategorinblirspecifikaberoendepåvilkentypavfordon du harochandrafaktorer. Se till att du tar dig tidattförstådessakategorierförattundvikaattinvesteradinapengarivinterdäcksomintekommerattvara till hjälp. Om möjligt, sökrådfrånen expert somförstårdäckmycket bra innan du spenderardinapengarförattköpadäcken.

hur man v ljer toppen vinterd ck 5
Hur man väljertoppenvinterdäck

Gå hit förmer tips om hur du väljer de bästavinterdäcken till dittfordon, besökhttps://www.nokiantyres.se/idag.