hur man handlar de b sta vinterd cken till din suv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur Man Handlar De Bästa Vinterdäcken Till Din SUV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur Man Handlar De Bästa Vinterdäcken Till Din SUV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Hur Man Handlar De Bästa Vinterdäcken Till Din SUV - PowerPoint PPT Presentation


  • 2 Views
  • Uploaded on

När vintern kommer bör du investera i de bästa vinterdäcken om du fortfarande vill fortsätta njuta av den bästa körupplevelsen på vägen. Allsäsongsdäck är utformade för att fungera bra på vår

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hur Man Handlar De Bästa Vinterdäcken Till Din SUV


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur man handlar de b sta vinterd cken till din suv 1
Hur Man Handlar De BästaVinterdäcken Till Din SUV

Närvinternkommerbör du investerai de bästavinterdäcken om du fortfarandevillfortsättanjutaav den bästakörupplevelsenpåvägen. Allsäsongsdäckärutformadeförattfungera bra påvår, sommarochhöst, men på de ortersomupplevermyckethårdavintrarär de dedikeradevinterdäckdetbästaalternativet. På is, snöeller till och med kallasfalt, kanbromssträckanfören SUV somärutrustad med vinterdäck, varabetydligtkortarejämfört med enbil med allround-däck. Detinnebäratt du riskerarattbliinvolveradienolycka om du insisterarpåattanvändaallsäsongsdäckpåisigaochsnöigavintervägar.

hur man handlar de b sta vinterd cken till din suv 2
Hur Man Handlar De BästaVinterdäcken Till Din SUV

Även om du köper de bästaSUV vinterdäck, sågaranterardetinteautomatiskt din säkerhetpåsnöiga, smutsigaochisigavintervägarna, men detärnogenutmärkt plats attbörjapå. Om du kombinerardem med utmärktkörförmågapå din SUV och lite suntförnuft, kan du kommasäkert till dittresmåloavsetthurdåligtvädretär. Du måste se till attdessadäckstårhögstupppå din lista, när den kallavinternbörjarnärma sig.

hur man handlar de b sta vinterd cken till din suv 3
Hur Man Handlar De BästaVinterdäcken Till Din SUV

När du äruteochhandlareftervinterdäck, ärdetabsolutnödvändigtatt du väljer de somärrättför din SUV såvälsomförvinterförhållandetpå din ort. I de däckaffärersom du kommerattbesökakommer du attmärkaattdetfinnstvåtypervinterdäck, nämligendubbadevinterdäckochodubbadevinterdäck. Detutmärkandesärdragetpådubbdäckenärmetallstiftensomheterdubbar. Dubbarnagräverdjuparei is ochsnöochgerbättrefästeochkontrollöverdittfordon. Vinterdäcksomhardessadubbarrekommenderasföranvändningiområdensomuppleverextremtvinterväder.

hur man handlar de b sta vinterd cken till din suv 4
Hur Man Handlar De BästaVinterdäcken Till Din SUV

Odubbadevinterdäck, hardäremotintemetallpinnarna. Iställethar de småslitsarislitbanemönstret, sajpar. Sajparär till förattförbättradragkraft precis sommetallpinnarna. De somföredrardubbfriadäckkannogocksåuppskatta den trevligakörkänslan. Numeraärljudnivån hos de flestadubbdäckenmycketlåg, men de kanfortfarandeintekonkurrera med de tysta, odubbadevinterdäcken.

hur man handlar de b sta vinterd cken till din suv 5
Hur Man Handlar De BästaVinterdäcken Till Din SUV

Förmer tips om hur man köper de bästavinterdäckeni SUV, kolla inwww.nokiantyres.seidag.