fr gor att st lla n r man k per vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frågor att ställa när man köper vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frågor att ställa när man köper vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Frågor att ställa när man köper vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 7 Views
  • Uploaded on

När vintern närmar sig, finns det många förändringar som du behöver göra för att göra din körupplevelse säkrare och mer bekväm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Frågor att ställa när man köper vinterdäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fr gor att st lla n r man k per vinterd ck 1
Frågorattställanär man köpervinterdäck

Närvinternnärmar sig, finnsdetmångaförändringarsom du behövergöraförattgöra din körupplevelsesäkrareochmerbekväm. Förutomatt du ser till attdittvärmesystemiditthusärigottskickmåste du också se till attdittfordonärutrustat med lämpligadäckförvinterväder. Användinteantagandetattistortsättkanalladäckkanfungera bra påsnöigavägar. Du måsteinvesteraienuppsättningvinterdäcksomärspecielltavseddaförattanvändas under åretsallrakallastemånader.

fr gor att st lla n r man k per vinterd ck 2
Frågorattställanär man köpervinterdäck

Detfinnsnågrafrågor du måstefrågaförattvarasäkerpåatt du köperrättvinterdäck. Förstmåste du fråga dig själv om du behöverdubbfriadäckellerdubbadevinterdäck. Skillnadenmellandessatvåtyperavdäckärattdubbadedäckharmetallpinnarsomheterdubbarmedan de dubbfriadäckensaknardennafunktion. De dubbadedäckenblirdetbättre valet om du kommerfrånen ort därvintrarnasåfrusnasåatt is bildaspåvägen. Om området du kommerfrånupplevermildarevinterväder, kommerdubbfriadäckattvaraperfekta.

fr gor att st lla n r man k per vinterd ck 3
Frågorattställanär man köpervinterdäck

Du måsteocksåfråga dig själv om du behöverköpavinterdäck med fälgar. Även om dettainteärnödvändigt, såkandetverkligengöraarbetet med attbytadäckenextremtenkeltför dig. Du kommerattundvikabesväretatt ta bortfälgarfrånsommardäckförattsättapåvinterdäckpåvinternoch vice versa närsommarennärmar sig. Attavmonteraochmonterafälgarnavarjesäsongärdyrt om du måsteatt ta däcket till enbildäcksbutikvarjegång du villbytadem.

fr gor att st lla n r man k per vinterd ck 4
Frågorattställanär man köpervinterdäck

Förmer tips om hur man köpervinterdäck, kollapåhttps://www.nokiantyres.se/idag.