anv ndbara id er n r man letar efter de b sta vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Användbara Idéer När Man Letar Efter De Bästa Vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Användbara Idéer När Man Letar Efter De Bästa Vinterdäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Användbara Idéer När Man Letar Efter De Bästa Vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 9 Views
  • Uploaded on

Har du någonsin försökt att köra ditt fordon på vägar som är täckta av snö och is? Vad var erfarenheten av det? Jag slår vad om att det inte alls var en behaglig

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Användbara Idéer När Man Letar Efter De Bästa Vinterdäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anv ndbara id er n r man letar efter de b sta vinterd ck 1
AnvändbaraIdéerNär Man LetarEfter De BästaVinterdäck

Har du någonsinförsöktattköradittfordonpåvägarsomärtäcktaavsnöoch is? Vadvarerfarenhetenavdet? Jag slårvad om attdetinteallsvarenbehagligupplevelse om dittfordon hade någraandradäckän de vinterdäcksomäravseddaförvintern. Föratt du ska kunnafortsättakörasäkertochbekvämtpåvintern, ärdeten bra idéattbyta till vinterdäck. Men om du köperen extra uppsättningavdäckförattanvändas under detkallavintervädret, ärdeten extra kostnadför din budget someventuelltskullelämna dig utanpengarpåbankkontot, skulledetvaravärtdet, om du interiskeraditt liv när du kör.

anv ndbara id er n r man letar efter de b sta vinterd ck 2
AnvändbaraIdéerNär Man LetarEfter De BästaVinterdäck

Men med mycketförvirrandemarknadsförings termer därute, kandetvara lite svårtattförståvilketvinterdäcksomärbättreänresten. Till attbörja med måste du förståatt du bör ha vinterdäckpåditfordonsallafyrahjul. Görintemisstagetattköpaendasttvåvinterdäck till din drivaxelochbehåller till exempelallsäsongsdäckpå den andraaxeln. Du kommerinteattkunnauppnå maximal komfortochsäkerhetpåvintervägarna, om du gör det.

anv ndbara id er n r man letar efter de b sta vinterd ck 3
AnvändbaraIdéerNär Man LetarEfter De BästaVinterdäck

Även om du lever påenstram budget, att bara sättatvåvinterdäckförattspara lite pengarärintedetkorrektasättetattgöradetpå. När du bestämmer dig förattsättapådessadäck, skifta till dempåallafyrahjulsåatt din bilkanpresteraordentligtnär du körpåsmutsiga, isigaochsnöigavägar. Installera bara tvåvinterdäckkommerinte bara attminskafördelen med attköpademiförstataget, men detkanocksåleda till att din bilkörsämrepåvintervägarnajämfört med om du bara lämnatdäckenifred.

anv ndbara id er n r man letar efter de b sta vinterd ck 4
AnvändbaraIdéerNär Man LetarEfter De BästaVinterdäck

Detärviktigtatt se till attvinterdäcken du kommerattköpakangeallsidigprestanda under vintersäsongen. Förutomattvaraanvändbarnärsnön faller, ska dessadäckocksåvaralämpligairegnetsåvälsomitorraochkallaförhållanden. Kontrolleraderasslitmönsteroch se till att de låter dig körabekvämtochsäkertpåbådesnöigaeftermiddagarochregniganätter.

anv ndbara id er n r man letar efter de b sta vinterd ck 5
AnvändbaraIdéerNär Man LetarEfter De BästaVinterdäck

Besökmin hemsidapåwww.nokiantyres.seförmer tips om hur du köper de bästavinterdäcken till dittfordon.