biblioteki pedagogiczne n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biblioteki pedagogiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Biblioteki pedagogiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Biblioteki pedagogiczne. w województwie podkarpackim 8 czerwca 2005 r. Biblioteki pedagogiczne prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej. Akty prawne. Ustawa o systemie oświaty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biblioteki pedagogiczne' - odette-black


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biblioteki pedagogiczne

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Biblioteki pedagogiczne

w województwie podkarpackim

8 czerwca 2005 r.

slide2
Biblioteki pedagogiczne

prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania,

w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej.

akty prawne
Akty prawne

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej

slide4
Zakładanie i prowadzenie bibliotek pedagogicznych należy do zadań samorządu województwa.
 • Powiat i gmina mogą w uzgodnieniu z kuratorem oświaty zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych biblioteki pedagogiczne.
 • Plan sieci bibliotek pedagogicznych określa strategia rozwoju województwa ustalona na podstawie odrębnych przepisów.
kadra
kadra
 • 101 pracowników pedagogicznych

(o 12% mniej niż w 1999)

 • 55 pracowników niepedagogicznych
 • 95% - pełne kwalifikacje

do pracy w bibliotece pedagogicznej

warunki
warunki
 • Zróżnicowane (powierzchnia, czytelnie)
 • Nowe lokale w Kolbuszowej, Leżajsku, Przemyślu
 • Kompleksowa komputeryzacja: sprzęt, program PROLIB, Internet
 • Tworzenie bazy zasobów
 • Dostęp on-line do zasobów
slide9

Zbiory

(w tysiącach woluminów)

struktura zbior w
Struktura zbiorów
 • Literatura pedagogiczna i psychologiczna 37%

27% (Rzeszów) – 58% (Dębica)

 • Literatura naukowa 54%

30% (Dębica) - 64% (Mielec)

 • Literatura piękna 9%

5% (Nisko) - 16% (Lubaczów)

slide12

Nabytki w latach 1999 - 2004

Od 40% do 96% - darowizny

wska niki
wskaźniki
 • Zasobność na czytelnika:

od 17 woluminów (Łańcut, Dębica) do 100 (Lesko)

 • Wykorzystanie zbiorów:

od 8% do 60% (Stalowa Wola)

 • Liczba czytelników na bibliotekarza:

od 212 (Przemyśl) do 814 (Stalowa Wola)

cele biblioteki
Cele biblioteki

Biblioteka pedagogiczna

służy w szczególności potrzebom:

 • kształcących się i doskonalących nauczycieli
 • studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela
 • słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
zadania biblioteki
Zadania biblioteki

materiałów

bibliotecznych

slide18
Materiały biblioteczne:

dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza:

 • dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne),
 • dźwiękowe,
 • wizualne,
 • audiowizualne,
 • elektroniczne.
zadania biblioteki1
Zadania biblioteki

2. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej

3. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej

4. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką

5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnętrznego doskonalenia

biblioteki mog ponadto
Biblioteki mogą ponadto:

1) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;

2) prowadzić działalność wydawniczą;

3) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

doskonalenie nauczycieli
Doskonalenie nauczycieli

Formy doskonalenia:

seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczące ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela,

mogą organizować także (...) inne jednostki, których zadania statutowe związane są z doskonaleniem nauczycieli.

biblioteka jako instytucja wspomagaj ca
Biblioteka jako instytucja wspomagająca

może (na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór pedagogiczny) uczestniczyć w działaniach wspomagających rozwój jakości pracy szkół i placówek,

przez udzielanie pomocy w:

slide23
organizowaniu i przeprowadzaniu

mierzenia jakości pracy szkół i placówek;

2) doborze technik i narzędzi, a także tworzeniu narzędzi badawczych wykorzystywanych w mierzeniu;

 • opracowywaniu analiz i raportów z mierzenia;
 • rozwiązywaniu problemów w działalności szkół i placówek;
slide24
4) projektowaniu i wdrażaniu programu rozwoju szkoły lub placówki oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości pracy;
 • propagowaniu projektów edukacyjnych planowanych i realizowanych przez szkoły wyższe, inne placówki naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe;
 • inicjowaniu działań upowszechniających osiągnięcia i dorobek szkół, placówek, uczniów i nauczycieli;
 • organizowaniu doskonalenia nauczycieli.
slide25

informacyjna

bibliograficzna

kulturalna

działalność

wydawnicza

popularyzatorska

naukowo-

badawcza

instrukcyjno-

metodyczna

edukacyjna

slide26
Informacja
 • Instruktaż
 • Formy doskonalenia: seminaria, konferencje, sesje, warsztaty, kursy...
 • Upowszechnianie innowacji
 • Wspieranie organizacji, stowarzyszeń
 • Promocja wydawnictw, publikacji
 • Konkursy literackie, tematyczne ...
 • Imprezy literackie
 • Pomoc doradcom metodycznym
 • Lekcje
slide27

Integracja

środowiska

Tworzenie centrum

informacji

pedagogicznej

Rola BP

Upowszechnianie

osiągnięć

Wspieranie

bibliotek szkolnych

ad