DEFINASI - PowerPoint PPT Presentation

odetta
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEFINASI PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
DEFINASI
136 Views
Download Presentation

DEFINASI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DEFINASI

 2. OBJEKTIF

 3. OBJEKTIF

 4. OBJEKTIF

 5. OBJEKTIF

 6. OBJEKTIF

 7. JENIS PEMANTAUAN

 8. PEMANTAU DALAMAN

 9. PEMANTAU LUAR

 10. PEMANTAUAN DALAMAN

 11. PEMANTAUAN LUARAN

 12. ANTARA BIDANG PEMANTAUAN • SISTEM FAIL YANG DIJALANKAN. • KEMASKINI FAIL PBS • KEMASUKKAN PRESTASI MURID DALAM SPPBS • PENYEDIAAN SENARAI SEMAK DAN REKOD PERKEMBANGAN MURID. • PENYEDIAAN LAPORAN PRESTASI MURID • JADUAL PENGOPERASIAN PBS DIJALANKAN MENGIKUT TAKWIM

 13. CARTA ALIR PEMANTAUAN RUJUK HALAMAN 33 DAN 34 PANDUAN PENGURUSAN PBS

 14. PEMANTAUAN