bilimsel ara t rma alanlar n n entellekt el yap lar n n haritalanmas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması - PowerPoint PPT Presentation

odetta
129 Views
Download Presentation

Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması Güleda DÜZYOL Yaşar TONTA Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Beytepe, Ankara Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 2. İçerik • Entellektüel Yapı • Amaç • Analiz Birimleri, Veri Kaynakları, Ortak Atıf • Analiz Araçları • Haritalama Araçları – Nokta Türleri • İlk Çalışmalar • Sonuç ve Öneriler Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 3. “Entellektüel yapı” nedir ? Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 4. En aktif ve en fazla atıf alan yazarlar • En büyük etkiye sahip çalışmalar ve konular • En çok çalışılan alt alanlar • Çalışılan konularda yıllara göre değişim • Bilimsel iletişim özellikleri Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 5. Çalışmanın Amacı • Entellektüel haritalama • Araç ve yöntemler • Örnekler Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 6. Analiz Birimleri • Makaleler • Yazarlar • Dergiler Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 7. Veri Kaynakları • Web of Science • Scopus • Pubmed • Citeseer Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 8. Ortak Atıf MAKALE 2 MAKALE 1 MAKALE 3 Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 9. Ortak Atıf Gücü 1 ve 3 numaralı dokümanların ortak atıf gücü 2’dir 3 2 1 4 A B Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 10. Analiz Araçları • Çok Boyutlu Ölçekleme • Kümeleme • Faktör Analizi Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 11. Haritalama Araçları • CiteSpace • Bibexcel • Pajek • PFNets-Pathfinder Networks • VOSViewer • UCINet Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 12. CiteSpace (http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace/) • Ortak atıf ağlarını incelemek ve görüntülemek • 2003, Chaoemi Chen • Bir çalışma alanında gelişmekte olan eğilimleri analiz etmek • CiteSpace I, CiteSpace II • Web of Science, PubMed, CiteSeer. Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 13. CiteSpace (Örnek Çalışma) • Chen (2006) • Soy tükenmesi (massextinction) • 1981-2003 • 771 kayıt • 2’şer yıllık alt zaman dilimleri Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 14. Nokta türleri Kaynak: Chen, 2004 Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 15. Nokta türleri Landmark (En önemli nokta) • Yüksek atıf almış makaleleri temsil eder. Hub (dağıtım merkezi) • Bir makalenin diğer birçok makaleye bağlandığı nokta. Pivot (geçiş noktası) • İki ağı birbirine bağlıyor. Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 16. Geçiş Noktaları Kaynak: Chen, 2004 Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 17. Kaynak: Chen, 2006 Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 18. Bibexcel(http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/) Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 19. Bibexcel (Örnek Çalışma) • Estabrooks ve başk. (2008) • Bilgi kullanımı • 1945-2004 • 10’ar yıllık dönemler Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 20. Kaynak: Estabrooks ve başk., 2008

 21. Kaynak: Estabrooks ve başk., 2008

 22. Kaynak: Small, 1973

 23. Kaynak: White ve Griffith, 1981

 24. Sonuç • Araştırmaların atıfları • Alanda en büyük etkiye sahip çalışmalar, en çok atıfta bulunulan yazarlar ve çalışılan konular • Haritalama alanında son yıllarda yaşanan değişim Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 25. Öneriler • Çekirdek literatür • Bilgi erişim • Kütüphanelerde koleksiyon geliştirme • Araştırma fonlama çalışmalarının etkisi • Bilim politikaları Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla

 26. Kaynaklar Ahlgren, P., Jarneving, B., & Rousseau, R. (2004a). Author cocitation and Pearson’s r. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55(9), 843. Åström, F. (2007). Changes in the LIS research front: Time-sliced cocitation analysis of LIS journal articles, 1990–2004. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (7), 947–957. Bales, Michael E., Stephen B. Johonson, Chunhua Weng (2008) Social network analysis of interdisciplinarity in obesity research. AMIA08. Börner, K., Chen, C., Boyack, K. W. (2003). Visualizing knowledge domains. Annual Review of Information Science and Technology, 37 : 179–255. Boyack, K. W. (2004), Mapping knowledge domains: Characterizing PNAS. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101 (Suppl 1) : 5192–5199. Boyack, K., Börner, K., & Klavans, R. (2007). Mapping the Structure and Evolution of Chemistry Research. Proceedings of the 11th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, June 25–27, 2007, Madrid, Spain Börner, K., Maru, J.T., & Goldstone, R.L. (2004). The simultaneous evolution of author and paper networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101 (SUPPL. 1), 5266–5273 Chen, C.M. (2004). Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101, 5303–5310. Chen, C.M. (2006). CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(3), 359–377. Chen, C., Song, I. Y., Yuan, X. J., Zhang, J. (2008) The Thematic and Citation Landscape of Data and Knowledge Engineering (1985-2007). Data and Knowledge Engineering, 67(2), 234-259. Chen, C., Zhang, J., Vogeley, M. S. (2009) Visual analysis of scientific discoveries and knowledge diffusion. Proceedings of the 12th International Conference on Scientometrics and Informetrics (ISSI 2009). July 14-17, 2009. Rio de Janeiro, Brazil. Estabrooks CA, Derksen L, Winther C, Lavis JN, Scott SD, Wallin L, Profetto-McGrath J. (2008). The intellectual structure and substance of the knowledge utilization field: a longitudinal author co-citation analysis, 1945 to 2004. Implementation Science, 3, 49. Garfield E., Sher I. and Tropie P. (1964) The Use of Citation Data in Writing the History of Science (Philadelphia: Institute for Scientific Information, 1964). Griffith, B.C., Small, H.G., Stonehill, J.A., & Dey, S. (1974). Structure of scientific literatures II: Toward a macrostructure and microstructure for science. Science Studies, 4(4), 339-365. McCain, K.W. (1990a). Mapping authors in intellectual space: A technical overview. Journal of the American Society for Information Science, 41, 433–443.

 27. Kaynaklar Jansens, F., Leta, J., Glanzel, W., & De Moor, B. (2006). Towards mapping library and information science. Information Processing and Management, 42, 1614–1642 Leydesdorff, L., & Vaughan, L. (2006). Co-occurrence matrices and their applications in information science: Extending ACA to the Web environment. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(12), 1616–1628. Persson, O. (1994). The intellectual base and research fronts of 1986–1990. Journal of the American Society for Information Science, 45(1), 31–38. Persson, O. (2001). All author co-citations versus first author co-citations. Scientometrics, 50, 339–344. Price, D.J.D. (1965). Networks of scientific papers. Science, 149(3683), 510–515. Small, H. (1973). Cocitation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents. Journal of the American Society for Information Science, 24, 265–269. Small, H., & Griffith, B. (1974). The Structure of Scientific Literature I. Science Studies 4, 17-40. Small, H. (1999). Visualizing science by citation mapping. Journal of the American Society for Information Science, 50, 799–813. Small, H. (1999). Visualizing science by citation mapping. Journal of the American Society for Information Science, 50(9), 799-813. Shiffrin, R.M., & Börner, K. (2004). Mapping knowledge domains. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101 (Suppl. 1): 5183–5185 Tonta, Y., & Darvish, H.R. (2009). Diffusion of latent semantic analysis as a research tool: A social network analysis approach. Journal of Informetrics, doi:10.1016/j.joi.2009.11.003 White, H.D., & Griffith, B.C. (1981). Author cocitation: A literature measure of intellectual structure. Journal of the American Society forInformation Science, 32, 163–171. White, H.D., & Griffith, B.C. (1982). Authors as markers of intellectual space: Cocitation in studies of science, technology and society. Journal of Documentation, 38, 255–272. White, H.D., & McCain, K.W. (1998). Visualizing a discipline: An author cocitation analysis of information science, 1972–1995. Journal of the American Society for Information Science, 49, 327–355. White, H.D. (2003). Author cocitation analysis and Pearson’s r. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54, 1250–1259. White, H.D. (2004). Replies and a correction. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55, 843–844. Zhao, D. (2006). Towards all-author cocitation analysis. Information Processing & Management, 42, 1578–1591. Zhao, D., & Strotmann, A. (2008). Information Science during the first decade of the Web: An enriched author co-citation analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59, 916-937.

 28. Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması Güleda DÜZYOL Yaşar TONTA Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Beytepe, Ankara Akademik Bilişim 2010, 10-12Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla