1 / 21

Потенц і ал енергоефективності на навчальному місці / в ліцеї

Потенц і ал енергоефективності на навчальному місці / в ліцеї. Види енергоспоживання в навчальній майстерні. Теплова енергія - теплопередача; - випромінювання; - конвекція. Електроенергія - освітлення; - робота верстатів та електроприладів.

odetta
Download Presentation

Потенц і ал енергоефективності на навчальному місці / в ліцеї

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Потенціал енергоефективності на навчальному місці / в ліцеї

 2. Види енергоспоживання в навчальній майстерні • Теплова енергія - теплопередача; - випромінювання; - конвекція. • Електроенергія - освітлення; - робота верстатів та електроприладів. • Водозабезпечення (відведення) - санітарно-гігієнічні потреби; - технічні потреби.

 3. Теплова енергія, теплопередача; • густина теплового потокучерез тришарову стінку

 4. Таблиця теплопровідності матеріалів • Матеріал Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К) Срібло 418 Чиста мідь 390 – 400 Сталь, чавун 45 – 60 Лід 2,5 Бетон 0,9 – 1,4 Скло 0,764 Земля волога 0,657 Вода 0,55 Червона цегла 0,55 – 0,8 Дерево 0,11 – 0,17 Азбест 0,09 – 0,19 Мінеральна вата “Іzover” 0,04 Повітря 0,024

 5. Теплова енергія, випромінювання; 0,8-800 мкм. Еп/ Е =А - коеф. поглинання Ев/ Е =R- коеф. відбивання Епр/ Е =D- коеф. пропускання • А + R+ D = 1- рівняння теплового балансу. Граничні випадки: • А = 1; R= D = 0 - абс. чорне тіло; • R = 1; А = D = 0 - абс. біле тіло (дзеркальне). • D =1; А = R = 0 - абс. прозоре тіло

 6. Способи підвищення енергоефективності при випромінюванні • збільшення кількості відбитої енергії; • зменшення кількості проникаючої енергії; • зменшення кількості енергії, що поглинається.

 7. Відбиття світлової енергії

 8. Відбиття теплової енергіївстановлення зарадіаторного екрану підвищило температуру в приміщенні на 0,5 – 1 °С.

 9. Теплова енергія, конвекція. Фактори конвекції: • Характер конвекції (вільний і вимушений). • Режим руху (ламінарний, турбулентний). • Швидкість руху теплоносія. • Фізичні властивості теплоносія. • Стан поверхні стінок, що омиває теплоносій. • Форми тепловіддаючих стінок • Втрати теплоносія.

 10. Характер конвекції (вільний і вимушений). Режим руху (ламінарний, турбулентний). Фактори конвекції:

 11. Фактори конвекції: Швидкість руху теплоносія.

 12. Фактори конвекції:Фізичні властивості теплоносія.

 13. Фактори конвекції: Стан поверхні стінок, що омиває теплоносій.

 14. Фактори конвекції:Форми тепловіддаючих стінок .

 15. Фактори конвекції:Втрати теплоносія. Системи стружковидалення та вентиляції в навчальних майстернях.

 16. Електроенергія • Освітлення робочого місця; • норма, (природне, комбіноване ) 300 лк (люмінесцентне) 150 лк (розжарення)

 17. Електроенергія • робота верстатів та електроприладів • відповідність потужності обладнання виробничим потребам; • ефективність використання обладнання; • використання допоміжного обладнання (вентиляція, система стружковидалення, …); • робота обладнання в холостому режимі.

 18. Водозабезпечення (відведення) • Санітарно-гігієнічні потреби; • Технічні потреби: • використання для навчальних потреб; • миття інструменту.

 19. Дайте порівняльну характеристику ефективності використання факторів конвекції системи охолодження комп'ютерного процесора та батареї опалення.

 20. Питання до обговорення • Чому ручки праски, чайника, зовнішніх дверей роблять з дерева, пластмаси, а не з металу? • Чому на зиму вставляють подвійні рами, а не скло подвійної товщини? • Чому температура рідини в термосі довгий час не змінюється? Для чого стінки балона покриті дзеркальним шаром? Навіщо з простору між стінками балона відкачується повітря ? • Чому шар снігу оберігає озимі посіви від вимерзання? • Чому у верхніх поверхах будинків з центральним водяним опалюванням тепліше, ніж в нижніх?

 21. Д/З: Проаналізувати можливості підвищення енергоефективності в навчальній майстерні при: • теплопередачі; • використанні електроенергії; • водопостачанні.

More Related