Workshop 3:
Download
1 / 43

Workshop 3: Integrasjoner , Sevan Marine - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Workshop 3: Integrasjoner , Sevan Marine. Lars Henriksen,Magnus Thue Øyen og Jon Terje Holm. Agenda. Veien til effektivt vedlikehold. Hvem er vi?. Path AS Leverer tjenester og totalløsninger for vedlikeholdsstyring og vedlikeholdsplanlegging Etablert: 1997 Antall ansatte: 12

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop 3: Integrasjoner , Sevan Marine' - odessa-valenzuela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Workshop 3: Integrasjoner, SevanMarine

Lars Henriksen,Magnus Thue Øyen og

Jon Terje Holm


Agenda

Veien til effektivt vedlikehold


Hvem er vi?

 • Path AS

 • Leverer tjenester og totalløsninger for vedlikeholdsstyring og vedlikeholdsplanlegging

 • Etablert: 1997

 • Antall ansatte: 12

 • 15 års erfaring med Maximo

 • IBM Business Partner

 • Skandinavisk Reseller for Syclo Software

 • Samarbeidspartner med Framsteg

Prosess

 • Tjenester vi leverer:

 • Prosjektledelse

 • Analyse av arbeidsprosesser. Finne og definere KPI indikatorer.

 • Kunnskapsoverføring til ledelse og utførende personell

 • Systemtilpasning og konfigurering

 • Integrasjoner

 • Programmering

 • Ressursutleie

Eiendoms

forvaltning

Transport

Infrastruktur

Shipping

Veien til effektivt vedlikehold


Hvem er Sevan Marine?

Sevan Marine ASA spesialiserer seg på bygging, eierskap og drift av flytende enheter for offshore. Firmaet har utviklet en sylinderformet plattformkonstruksjon som passer for alle typer offshore miljøer. For øyeblikket fokuserer Sevan Marine på to typer bruk av denne plattformen, flytende produksjon (FPSO) og drilling.

Veien til effektivt vedlikehold


Hvem er Sevan Marine?

Sevan Marine har definert Maximo som et av sine hovedsystem og bruker Maximo på all innkjøp,logistikk og QHSE i organisasjonen. Dette gjelder både for konstruksjonsfasen og driftsfasen av enhetene. I tillegg brukes Maximo til vedlikeholdsstyring på alle enhetene.

Maximo installeres på alle enheter Sevan har, eller har under utvikling. Fra disse enhetene vil dataene replikeres inn til en sentral landdatabase (Arendal og Rio) som vil inneholde informasjon om alle enhetene. Plattformene kan dermed jobbe uavhengig av tilgang til land eller ikke.

For øyeblikket har Sevan Marine fire enheter som er ferdigbygd og har Maximo installert ombord.

Dette er:

Sevan Piranema – Denne er stasjonert på Piranema feltet utenfor kysten av Brasil.

Sevan Hummingbird – Denne er stasjonert på Chestnut feltet på Britisk sokkel i Nordsjøen.

Sevan Voyageur – Denne er stasjonert i Nordsjøen på britisk side.

Sevan Driller 1 – Denne er stasjonert i Brasil.

Deter i tilleggflereenheter under konstruksjon.

Veien til effektivt vedlikehold


Hvem er Sevan Marine?

Path har også utviklet en egen QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) modul for Sevan.

I tillegg har Sevan en integrasjon mot økonomi (Agresso). Denne integrasjonen sender over innkjøpsordreinformasjon til Agresso. Fra Agresso kommer leverandører og valutakurser.

Veien til effektivt vedlikehold


Integrasjoner Sevan Marine

SmarTeam

Siemens

Agresso

Maximo

Catia

HR/Lønn

En gjennomgående flyt av data gjennom hovedsystemene er noe Sevan jobber med å få på plass.

Veien til effektivt vedlikehold


Maximo-Agresso

Valutakurs

Maximo

Agresso

Leverandørregister

Innkjøpsordre

Varemottak

 • Agresso eksporterer daglig oppdaterte valutakurser til Maximo

 • Leverandørregister vedlikeholdes i Agresso og eksporteres til Maximo

 • Innkjøpsordre opprettes i Maximo og eksporteres fortløpende til Agresso ved godkjenning

 • Varemottak registreres i Maximo og eksporteres fortløpende til Agresso

Veien til effektivt vedlikehold


Maximo-Agresso

 • Ikke integrasjon av GL konto komponenter

 • Forutsetter vedlikehold både i Maximo og Agresso

 • Ikke felles artikkelregister

 • Maximo vedlikeholder eget artikkelregister

 • Agresso har i sitt artikkelregister tre dummy artikler: SERVICE, MATERIAL og ITEM

  • Ordrelinjer av typen SERVICE eksporteres fra Maximo med SERVICE som artikkelnummer

  • Ordrelinjer av typen MATERIAL eksporteres fra Maximo med MATERIAL som artikkelnummer

  • Ordrelinjer av typen ITEM eksporteres fra Maximo med ITEM som artikkelnummer

Veien til effektivt vedlikehold


Maximo Enterprise Adapter

Eksternt system – konfigurasjon som spesifiserer hvilketadapter og hvilke grensesnitt og køer som skal benyttesi en integrasjon.

External system

Inbound

Outbound

Køer – meldingslagre med innkommende og utgående data.

Maximo adapter

Integrasjonsgrensesnitt – assosieres med spesifikke inte-grasjonsobjekter. Gjør integrasjonsobjekter og punkttilgjengelig for eksternt system.

Interface

Interface

Integrasjonspunkt – gir tilgang til MBO data ved å referereintegrasjonsobjekter.

Integration

Point

Integration

Point

Integrasjonsobjekter – datasett som får sitt innhold fra eneller flere MBO. Kan også inneholde brukerdefinerte ognon-persistent felt.

Integration

Object

Integration

Object

Maximo

MBO

MBO

Veien til effektivt vedlikehold


Maximo Enterprise Adapter

 • Maximo har tre forhåndsdefinerte køer

 • Continuous Inbound (cqin)

  • Prosesserer innkommende transaksjoner fortløpende og fortsetter prosesseringen selv om enkelte transaksjoner feiler.

 • Sequential Inbound (sqin)

  • Prosesserer innkommende transaksjoner i samme rekkefølge som de blir lagt i køen – FIFO. Dersom en feil oppstår blir ikke nye transaksjoner behandlet før feilen er rettet.

 • Sequential Outbound (sqout)

  • Prosesserer utgående transaksjoner i samme rekkefølge som de blir lagt i køen – FIFO. Dersom en feil oppstår blir ikke nye transaksjoner behandlet før feilen er rettet.

Veien til effektivt vedlikehold


Kommunikasjon - Muligheter

Maximo Integration Gateway

 • Innkommende data

 • Maximo kan motta transaksjoner som flatfiler, XML eller via Interface tabeller.

  • Interface tabeller er definerte tabeller i en relasjonsdatabase som eksterne systemer kan fylle fortløpende med transaksjoner som så blir prosessert av Maximo ved et gitt interval.

 • Maximo kan motta XML transaksjoner via Enterprise JavaBeans (EJB), HTTP/HTTPS eller Web service.

 • Utgående data

 • Maximo kan kommunisere med eksterne systemer på følgende måter:

  • Enterprise JavaBeans (EJB)

  • Flatfiler

  • HTTP (Utgående data leveres som XML til URL)

  • Interface Tables

  • Java Message Service (JMS)

  • Web service

  • XML fil

Veien til effektivt vedlikehold


Kartlegging

 • Integrasjonsbehov – hvilke data skal utveksles

  • Leverandørregister, valutakurs, innkjøpsordre og varemottak

 • Eierskap – hvilket system skal eie og vedlikeholde hvilke data

  • Leverandørregister vedlikeholdes i Agresso

  • Valutakurs blir oppdatert i Agresso og eksportert til Maximo

  • Innkjøpsordre opprettes og godkjennes i Maximo, eksporteres til Agresso når ordren blir godkjent

  • Varemottak registreres i Maximo, eksporteres til Agresso

 • Problemstillinger

  • En gitt innkjøpsordre skal kun eksporteres til Agresso en gang

  • Endringer som gjøres i tidligere godkjente innkjøpsordre må likevel reflekteres i Agresso

  • Ikke felles artikkelregister

 • Kommunikasjonsmuligheter

  • Agresso kan ta imot flatfiler i eget format på eget importområde

  • Agresso kan eksportere XML filer på eget eksportområde

Veien til effektivt vedlikehold


Maximo

 • Eksport fra Maximo

 • Brukerhandlinger i Maximo får MEA til å generere XML-filer om hvilke data som er oppdatert

 • XML-filene plukkes opp, sorteres og brukes som grunnlag for å generere flatfiler som kan leses av Agresso

 • Kopi av eksporterte filer arkiveres

MEA

XML

XML via

HTTP Post

Logg

Dot.NET applikasjon

(Windows Service)

 • Import fra Agresso

 • Agresso genererer på gitte intervaller XML filer med leverandørregister og valutakurser

 • XML-filene plukkes opp og sendes til MEA via HTTP post

 • Kopi av importerte filer arkiveres

Arkiv

XML

Flat

Agresso

Veien til effektivt vedlikehold


Artikkelregister

Agresso har ikke felles artikkelregister med Maximo, men bruker i stedet dummy artikler – SERVICE, MATERIAL og ITEM

Alle ordrelinjer i Maximo har en linjetype.

Linjetypen avgjør hvilket artikkelnummer som legges inn i eksportfilen fra Maximo. Dette gjøres automatisk ved hjelp av et sett regler som er definert på integrasjonsgrensesnittet for innkjøpsordre.

Maxmo

Eksportfil

Artikkel

Line Type

Artikkel

10023

ITEM

ITEM

MATERIAL

MATERIAL

SERVICE

SERVICE

Veien til effektivt vedlikehold


Innkjøpsordre

 • En gitt innkjøpsordre skal kun eksporteres til Agresso en gang

 • Endringer som gjøres i tidligere godkjente innkjøpsordre må likevel reflekteres i Agresso

For å løse dette blir endrede innkjøpsordre behandlet som en egen integrasjon og eksportert i et eget filformat som Agresso kan behandle annerledes enn den opprinnelige innkjøpsordren.

I Maximo krever dette et flagg som settes første gang ordren eksporteres og som blir sjekket hver gang ordren godkjennes.

Veien til effektivt vedlikehold


Innkjøpsordre

WAPPR

XML

0

Flatfil

Innkjøpsordre

APPR

WAPPR

XML

1

Flatfil

Ordreendring

APPR

1. Innkjøpsordre opprettes

 • 2. Innkjøpsordre godkjennes

  • Sjekk om ordre er eksportert tidligere (Nei)

  • Eksporter uten å sette flagg, oppdater database

3. Innkjøpsordre endres

 • 4. Innkjøpsordre godkjennes på nytt

  • Sjekk om ordre er eksportert tidligere (Ja)

  • Eksporter og sett flagg

Veien til effektivt vedlikehold


Import

 • Leverandørregister

 • Agresso eksporterer fullt leverandørregister for hvert selskap

 • Valutakurser

 • Agresso har ett register med valutakurser felles for alle selskap

 • Maximo har ett register for hvert selskap

 • Hvert selskap i Maximo trenger valutakurser mot sin basis valuta

 • Agresso eksporterer en fil for hver basis valuta (USD, NOK og BRL)

 • Integrasjonsservicen bruker de eksporterte filene fra Agresso til å generere en fil for hvert selskap

Agresso

USD

Dot.NET applikasjon

(Windows Service)

USD

D1

USD

S1

USD

SM

Maximo

MEA

NOK

NOK

KA

BRL

BRL

B2

BRL

PS

Veien til effektivt vedlikehold


Konfigurasjon – IntegrationObjects

 • Tre applikasjoner i integrasjonsmodulen:

 • IntegrationObjects

 • IntegrationInterfaces

 • External System

 • Integration Objects

 • Ett objekt for hver integrasjon

Veien til effektivt vedlikehold


Konfigurasjon – IntegrationObjects

 • Hvert objekt kobles mot en eller flere MBO

Veien til effektivt vedlikehold


Konfigurasjon – IntegrationInterfaces

 • Ett grensesnitt for hvert integrasjonsobjekt

 • Hvert grensesnitt kan kobles mot egenutviklede Java-klasser

 • AGPOVOExport sjekker og oppdaterer en oppslagstabell og setter flagg i den eksporterte XML-filen

Veien til effektivt vedlikehold


Konfigurasjon – IntegrationInterfaces

 • Det kan defineres sett med regler for hver MBO i hvert grensesnitt

 • POSTATUSSKIP hindrer eksport av innkjøpsordre som ikke er godkjente

 • POCHGSKIP hindrer eksport av innkjøpsordre med mindre status er endret

Veien til effektivt vedlikehold


Konfigurasjon – IntegrationInterfaces

 • Regler for å erstatte artikkelnummeret i den eksporterte XML-filen med et dummy-nummer basert på ordrelinjens linjetype

Veien til effektivt vedlikehold


Konfigurasjon – External System

 • Spesifiserer adapter, grensesnitt og køer

 • AGPOVOInterface og AGRECEIVEDInterface er konfigurert som utgående grensesnitt

Veien til effektivt vedlikehold


Konfigurasjon – External System

 • AGEXCHANGEInterface og AGVENDORInterface er konfigurert som grensesnitt for innkommende data

 • AGEXCHANGEInterface benytter Continuous Queue

 • AGVENDORInterfave benytter Sequential Queue

Veien til effektivt vedlikehold


Maximo – Replikeringsløsning

 • Løsningen bygger på bruken av Maximo sin egen adapter for utveksling av data:

 • MEA – Maximo Enterpise Adapter (XML, flatfiler, Ascii format)

 • En sentral installasjon av Maximo som er Master database for desentraliserte installasjoner

 • Master databasen inneholder all grunndata for løsningen. Kontoplaner, valuta, valutakurser, verdilister etc.

 • Utveksling av data skjer etter en oppsatt tidsplan eller manuell ved overstyring

 • Replikeringen styres av utgående og inngående prosesser

MX Site A

MX Master DB

MX Site B

MX Site C

Veien til effektivt vedlikehold


Muligheter integrasjon Maximo v6 og v7

 • OversiktavIntegrasjonsrammeverk (Integration Framework Architecture)

 • Integrasjonsforbedringerogendringerfraversjon6.x to 7.1

 • Maximo 7.1 Integrasjon – Nyfunksjonalitet

Veien til effektivt vedlikehold


Integrasjonsrammeverk

Hvaer Integration Framework?

Integrasjonsrammeverket (Integration Framework) er en integrert del av Tivoli Process Automation Engine (TPAE). Detmuliggjørsynkroniseringogintegreringav data ogapplikasjonermellomapplikasjonersombenytter TPAE og et eksternt system.

Detfinnes 58 forhåndsdefinerteobjektstrukturersomkanbenyttesnårintegrasjonsrammeverketersatt opp.

Integrasjonsrammeverketerfullstendigkonfigurerbart. Determuligheter for å endregrensesnittenesgrunnleggendeegenskaperbasertpåregler (utenprogrammering) ogved Java tilpasninger.

Veien til effektivt vedlikehold


Integrasjonstyper

 • Integrasjonstyper definerer hvordan integrasjonen blir utført. Det finnes tre typer:

 • Dataintegrasjon

 • OMP Integrasjon

 • Applikasjon integrasjon

Veien til effektivt vedlikehold


Integrasjonsretning

Kan gå en eller begge veier.

Veien til effektivt vedlikehold


Transaksjons håndtering

Integration Framework kanintegrere en applikasjon med et eksternt system via asynkronellersynkronprosessering.

Asynkronprosesseringinnebærer at de to systemeneikkekommunisererisanntid. Transaksjonensendesfraapplikasjonentilkøenogfrakøenvideretildeteksternesystemet. Deteksternesystemet sender transaksjonentilkøensomså sender den tilapplikasjonen.

Synkronprosesseringbetyr at de to systemenekommunisererisanntid. Dettekrever at beggesystemenekjørersamtidig.

Veien til effektivt vedlikehold


Operasjoner

En integrasjon kan ha ulike tilnærminger til transaksjonene

Veien til effektivt vedlikehold


Prosessflyt

Asynkron prosessering benytter køer og bygger transaksjoner ved hjelp av Integration Data Dictionary (IDD)

Veien til effektivt vedlikehold

11/8/2014


Utgående transaksjoner (OutboundTrans.)

Data kan eksporteres manuelt, eller transaksjoner kan utløses av hendelser i systemet

Veien til effektivt vedlikehold


Hendelser (Events)

En hendelse i systemet får Event Manager til å sjekke om det er registrert en Listener for hendelsen

Veien til effektivt vedlikehold


Utgående format (End Points)

End Point er der en utgående transaksjon ender

Veien til effektivt vedlikehold


Inngående flyt (Inbound flow)

Inngående data kan komme fra XML, flatfiler eller interfacetables, og kan komme via HTTP, Web Service eller EJB

Veien til effektivt vedlikehold


Integrasjonsendringer 6.x til 7.x

 • Integration Objects harendretnavntil Object Structures

  • Integration Point – fjernet – flyttetsammen med Object Structure

 • Interfaces separertvedretningoggittnyttnavn

  • Publish Channels = Outbound Interface

  • Enterprise Services = Inbound Interface

Veien til effektivt vedlikehold


Terminologiendringer

Version 6.

Maximo Enterprise Adapter (MEA)

Integration Objects

Integration Point

Outbound Interface

Inbound Interface

Interface Controls

Version 7

Integration Framework

Object Structures

N/A – Collapsed into Obj St

Publish Channel

Enterprise Service

Integration controls

Veien til effektivt vedlikehold


Integrasjon Meny

Release 7

Integration

Object Structures

Publish Channels

Enterprise Services

External Systems

Invocation Channels

Web Services Library

End Points

Logical Management Operations

Integration Modules

Launch in Context

Message Reprocessing

Message Tracking

Release 6

Integration

Integration Objects

Integration Interfaces

External Systems

Veien til effektivt vedlikehold


Maximo 7.1 integrasjon – Ny funksjonalitet

 • Services

  • Object Structure

  • Standard

  • Web Service Library

 • Invocation Channels

  • Maximo initiated invoke of an external service

 • Message Tracking and Reprocessing

  • Two new applications

 • Data Import

  • Enhanced features for Preview Mode functionality

 • PMP - OMP Integration

 • LIC – Launch in Context

 • Additional out-of-the-box Content

  • New Object Structures and other content provided out of the box

Veien til effektivt vedlikehold


Demo: Maximo – Agresso integrasjon

Veien til effektivt vedlikehold


Spørsmål?

Veien til effektivt vedlikehold


ad