kopienu darb bas veicin ana akt vai pilsoniskai l dzdal bai un nabadz bas mazin anai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai. Noslēguma diskusija Rīga, 2013. gada 9. septembris Aija Tūna, projekta direktore. Iniciatīvas mērķis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai' - odele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kopienu darb bas veicin ana akt vai pilsoniskai l dzdal bai un nabadz bas mazin anai

Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai

Noslēguma diskusija

Rīga, 2013. gada 9. septembris

Aija Tūna, projekta direktore

iniciat vas m r is
Iniciatīvas mērķis

sniegt atbalstu Eiropas valstu izglītības jautājumu jomā strādājošajām vietējās kopienas organizācijām (grassroots organizations), kas spēj aktivizēt savas kopienas un veidot sabiedrisko viedokli jautājumā par atstumtības draudiem izglītībā, kā arī palīdzēt mazaizsargātākajām sabiedrības grupām

k p c
Kāpēc?

Ja mēs vēlamies atjaunot demokrātiju, mums nepieciešams atjaunot saikni starp pārstāvniecisko demokrātiju un politiku un cilvēku ikdienas dzīves neformālo sfēru tā, lai tās savstarpēji balsta un uztur viena otru.

Skidmore and Bound (2008)

... patiesībā būt par pilsoni ir ļoti praktiska nodarbe – tas ir tas, ko mēs “darām”.Huddleston and Kerr (2006)

k p c m s
Kāpēc mēs?

Vietējās kopienas organizācijas – vistuvāk cilvēkam un viņa vajadzībām.

k p c v l
Kāpēc vēl?

“Mūsdienu Eiropā steidzamības kārtā nepieciešama veseluma (holistiska) pieeja  kopienu attīstībai un starpsektoru sadarbība, kas ļautu efektīvi risināt visaktuālākās mazaizsargātāko grupu problēmas.”

ko dar m par ko dom jam latvij
Ko darām, par ko domājam Latvijā?

Nacionālā līmeņa lēmumu pieņēmēji un izpildvara

Vietējās kopienas organizācijas

Cilvēks

ES politikas un institūcijas

Pašvaldība

Mēdiji, sabiedriskā doma, ikdienas prakse un notikumi

atsl gas v rdi un jaut jumi
Atslēgas vārdi un jautājumi

Iesaistīšanās

Izaugsme

Ilgtspēja

Kā veicināt līdzdalības procesus, kuru rezultātā visiem labums?

slide8
Pieeja

ne “ko kāds nedara”, bet ko mēs darām, varam izdarīt, ar ko kopā un ar kā palīdzību tas izdarāms.

Ne tikai praktiskas lietas, bet arī piedalīšanās lēmumu pieņemšanā – ne vien soliņu krāsošana, bet arī kopīgi lēmumi, kurus soliņus, kad un kādā krāsā krāsot – vai būvēt

slide9
Kā?
  • Jāspēcinās pašiem
  • Jāattīsta tīkli un kopīgā balss
  • Jāpilnveido prasmes komunicēt un sadarboties – ar daudzveidīgiem partneriem
  • Jāpadara savs darbs redzams un saprotams
padar ts jau daudz kur las t un redz t vair k
Padarīts jau daudz. Kur lasīt un redzēt vairāk?

www.grassrootseurope.org

www.iac.edu.lv

www.parmainuskolas.lv

Saziņai: [email protected]

kas t l k
Kas tālāk?

Nu jau viss sāk iet uz augšu.

(Pols Ardēns. Lai ko tu domā, domā citādi)

ad