Türkiye’de
Download
1 / 94

Türkiye’de Mesleki Yeterlilikler - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Türkiye’de Mesleki Yeterlilikler. Çıkış Noktası. Küresel ölçekte eğitim-öğretimin toplumlardaki rolünün yanı sıra, doğası da yeniden sorgulanmaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Türkiye’de Mesleki Yeterlilikler' - octavius-roberts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Türkiye’de

Mesleki

Yeterlilikler


Çıkış Noktası

Küresel ölçekte eğitim-öğretimin toplumlardaki rolünün yanı sıra, doğası da yeniden sorgulanmaktadır.

Ülkemizde olduğu gibi, birçok ülkede uygulanan geleneksel yaklaşım, öğretenler (öğretmenler) tarafından, eğitim öğretimin her kademesi için belirlenen üniteler, modüller ve bunların kapsadığı dersler ve derslerin içerikleri ile tanımlı “öğrenim girdileri” üzerine kurulmuştur.

XXI. yüzyılda eğitim öğretimde yaşanan kültür değişimi ile kişilerin kazandıkları ve öğrenmenin özü ile ilgili olan “öğrenim çıktıları”, dereceler için gereken yeterliliklerin ana belirleyicisi olma yolundadır. Öğretim girdilerine dayalı geleneksel sistem bırakılmakta, öğrenim çıktılarına dayalı sistemler öne çıkmaktadır.


Öğrenim çıktılarına dayanan yaklaşımla, eğitim-öğretimin ve sonucunda kazanılanların, öğrenciler, öğretenler, işverenler ve toplumdaki bütün paydaşlar tarafından daha kolay anlaşılabilir ve ölçülebilir olacağı düşünülmektedir.


Yeterlilikler Çerçeveleri, eğitim her kademesi sonunda, bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.


Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ), Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için tercüme aracıdır.

AYÇ, hayat boyu öğrenmeyi geliştirmeye yönelik bir araç olarak, yüksek öğrenimin yanı sıra, genel ve yetişkin eğitimini, mesleki eğitim ve öğrenimi içermektedir.

AYÇ Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafından Nisan 2008’de kabul edilmiştir.


Tarihçe bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.

Lizbon Sözleşmesi (1997)

Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından

Yüksek öğrenim Yeterliliklerinin

Tanınmasına yönelik Lizbon Tanıma

Sözleşmesi ile başlatılmıştır.

 • HEDEFLERİ

 • Bilgi toplumuna uygun insan yetiştirmek,

 • Mezunlara daha fazla istihdam yaratabilmek,

 • Mesleki eğitimi geliştirmek,

 • Yaşam boyu öğrenimi desteklemek.


BOLOGNA SÜRECİ bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.

Avrupa düzeyinde Eğitim Bakanları tarafından 1999

tarihinde Bologna Deklerasyonu ile başlatılan ve 2010

yılında tamamlanması öngörülen Avrupa ülkelerinde

yükseköğrenim yapılanmasıdır.

 • HEDEFLERİ

 • Avrupatopluluğunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun

 • Avrupa Yükseköğrenim Alanı’nı oluşturmak

 • Yükseköğrenim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve

 • ulusal ve uluslar arası bir çerçevede tanınır duruma getirmek,

 • Yükseköğrenimkurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve

 • mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak.


 • Lizbon Sözleşmesi (1997) bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.

 • Avrupa Düzeyinde

 • Yeterliliklerin Tanınması

 • Türkiye 2004’te imzalamış ve

 • 2007’de Yürürlüğe koymuştur

 • Avrupa Konseyi ve

 • Komisyonunun ortak raporları

 • (2004,2006)

 • Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin

 • oluşturulması

 • Avrupa Parlamentosu ve

 • Konseyi’nin Kararları

 • (23 Nisan 2008)

 • Yaşamboyu öğrenim için

 • Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’nin

 • Kabul edilmesi ve uygulaması için

 • Ülkelere tavsiye edilmesi


Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.

Avrupa Yükseköğrenim

Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi

(The overarching framework for

qualifications the EHEA)

"QF-EHEA" : Bologna Süreci-

Bergen Kararları, 19-20 Mayıs 2005

Yaşam Boyu Öğrenim İçin

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

( Europena qualifications framework

for lifelong learning)

"EQF-LLL" : Avrupa Parlamentosu

ve Konseyi,

23 Nisan 2008' de kabul

edilmiştir.

Yaklaşımlar Farklı,

amaçları aynıdır.


Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.

Ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan, öğrenme çıktılarına dayalı ortak Avrupa referans çerçevesi 8 seviyeli bir yapıdan oluşur

Bu seviyeler, en temel öğrenme seviyesinden (seviye 1) en üst düzey öğrenme seviyesine kadar (seviye 8) geniş bir alanı kapsamaktadır.

Genel olarak, seviye ne kadar artarsa, beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler de bu oranda artmaktadır; örneğin, altıncı seviyedeki bir kişinin beşinci seviyedeki bir kişiden daha fazla bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olması beklenmektedir.


Avrupa bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi

Seviye 8

Seviye 7

Seviye 6

Seviye 5

Seviye 4

Seviye 3

Seviye 2

Seviye 1

Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

Doktora

Uzman profesyonel yeterlilikler, Üst düzey yönetici yeterlilikleri (Yüksek Lisans). 

Profesyonel ve yönetici mesleki yeterlilikleri (Lisans).

İleri mesleki yeterlilikler (Ön-Lisans).

Tam yetkinliği olan ara eleman yeterlilikleri (Yaygın Eğitim Sertifikası, Mesleki/Teknik Lise Diploması).

Yarı-yetkin ara eleman yeterlilikleri Yaygın Eğitim Sertifikası).

Temel mesleki yeterlilikler (Yaygın Eğitim Sertifikası).

Meslek öncesi yeterlilikler (İlköğretim Diploması).


Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bireyin, ulaştığı bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyinin, sanatta, bilimde ve teknolojide bilimsel saygınlık temelinde sürdürülebilir biçimde üretebilmesi, ürettiğini dağıtabilmesi, kullanabilmesi ve bunlar için gerekli donanımlara daha etkin bir biçimde sahip olması hedeflenmektedir.

Seviye tanımlarında referans alınan Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde sekiz yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. Her bir seviye belli bilgi, beceri ve yetkinliklerin bileşiminden oluşmaktadır.


Bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında bilgi (kuramsal ve/veya fiili bilgi) olarak tanımlanmaktadır.

Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için gerekli olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) beceriler olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi:

Beceri:

Yetkinlik:

“özerklik ve sorumluluk” ile ilgili olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

SEVİYE TANIMLAYICILARI

Sonuç Olarak Tanımlayıcıları

 • Seviye tanımlayıcılarının yol göstericiliğinde, her bir kademe için kişinin;

 • ne bileceğini,

 • ne kavrayabileceğini

 • ve ne yapabileceğini

 • ifade eden çıktılardır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI


Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Tanımlayıcıları

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ), Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğretim ile özel öğretim dahil, tüm teknik ve mesleki eğitim/öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazandırılan yeterlilik esaslarıdır.

Yeterlilik çerçevesinin amacı anlaşılabilir, kapsayıcı, sürdürülebilir bir yeterlilik sistemini ortaya koymaktır. Bu sistemle bireylerin bilgi beceri ve yetkinliklerinin ulusal bir çerçeve içerisinde ayrımcılık unsurlarından uzak bir şekilde nerede ve nasıl edinildiğine bakılmaksızın tanınması sağlanacaktır.


Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Tanımlayıcıları

UYÇ ve UYÇ’deki seviyeler; Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23/4/2008 tarihinde kabul edilen “Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uyumlu olacak şekilde tasarlanacaktır. UYÇ, AYÇ ile ilişkilendirilerek kalite ve şeffaflık garanti altına alır.

Ulusal Yeterlilik Sistemi:

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kuralları ve faaliyetleri düzenleyen sistemdir.


UYÇ: Ulusal düzeyde Tanımlayıcıları meslek yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

AYÇ: Ulusal Yeterlikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir.

Sektörel Yeterlilikler

Program Yeterlilikleri

Öğrenme Çıktıları yetkinlikler


Sektör Terimi Tanımlayıcıları

Sektör terimi, şirketlerin kendi ekonomik faaliyetlerinin, ürünlerinin veya teknolojilerinin (kimya, turizm vb.) temel olarak alındığı kategorileri veya çapraz/yatay mesleki kategorileri (BT, pazarlama, bankacılık vb.) tanımlamak için kullanılmaktadır. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi istişare belgesi sektörel yeterliliklere gönderme yapmaktadır.


TÜRKİYE’DE Tanımlayıcıları

DURUM


Tarihçe Tanımlayıcıları

Türkiye'de İş ve İşçi Bulma Kurumunun (Türkiye İş Kurumu - İŞKUR) koordinasyonunda Meslek Standartları Komisyonu (MSK) kurulmuştur. (1992)

İş ve İşçi Bulma Kurumu (Türkiye İş Kurumu - İŞKUR) “İstihdam ve Eğitim Projesiyle (EİP)” pilot çalışma yapıldı. Ulusal Meslek Standartları Kurumu (UMSK) kanun taslağı hazırlandı (1995-2000)

MSK'nın gözetiminde Araştırma Teknik Hizmetler Birimi (ATHB)"nin 1995-2000 döneminde yaptığı çalışmalar neticesinde, 250 meslek standardı taslağı ve soru bankası oluşturulmuştur.

MEB koordinasyonunda sosyal taraflarla birlikte yürütülen Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) çerçevesinde UMSK taslağı revize edilmiştir. (2003-2006)


Tarihçe Tanımlayıcıları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda sekretaryası İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kanun taslağı hakkında 2005 yılında Bakanlar Kuruluna brifing verilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun tasarısı olarak benimsenen tasarı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş ve Komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 Eylül 2006 tarihinde, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunundaki geçici madde gereği ÇSGB"nin koordinasyonunda Çalışma Grubu oluşturulmuş ve gerekli hazırlıklar yapılarak 8 Aralık 2006 tarihinde MYK Kurucu Genel Kurulu toplanmıştır. Kurumsal faaliyetler uygulamaya konulmuştur.


MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Tanımlayıcıları

Misyonu

Paydaşlarla birlikte;

bireylere istihdam odaklı öğrenme fırsatları sunan,

yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan,

uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış,

Avrupa Birliği ile uyumlu

Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmektir.

Vizyonu

Eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan kaynağının oluşmasına öncülük eden, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunarak yaşam kalitesini artıran etkin ve saygın bir kurum olmak.


Mesleki Yeterlilik Kurumu Temel Görevleri Tanımlayıcıları

Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi" ni kurmak ve işletmektir. Kurum bu görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, işçi, işveren, meslek kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yerine getirecektir.

 • Ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını sağlamak

 • Ulusal mesleki yeterlilik sisteminin esaslarını belirlemek

 • Mesleki yeterlilik alanında sınav ve belgelendirme sistemini kurmak ve işletmek

 • Meslek standartlarına göre eğitim verilmesi için MEB ve YÖK’le işbirliği yapmak

 • Edinilmiş mesleki becerilerin belgelendirilmesini sağlamak

 • Bireylerin aldıkları yeterlilik belgelerinin başta AB olmak üzere uluslararası kıyaslanabilirliğini sağlamak

 • Türkiye'de çalışacak yabancıların mesleki yeterlilik belgelerini doğrulamak


Mesleki Yeterlilik Kurumu Tanımlayıcıları

Görevlerin yürütümü

 • meslek standartları

 • sınav ve belgelendirme

 • akreditasyon hizmetleri

  MYK tarafından değil,

  MYK’nın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca yapılacaktır.


MYK’nın Tanımlayıcıları Teşkilatındaki mesleki yeterlilik birimleri şeması

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Başkan

Sektör Komiteleri

Meslek Standartları Daire Başkanlığı

Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanlığı


Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurul Tanımlayıcıları

Kurumun en üst karar organı olup, aşağıda belirtilen bakanlık/kurum/kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu 44 üyeden oluşur:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İş Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İşçi Sendikaları konfederasyonu, İşveren Sendikaları Konfederasyonu.


Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Tanımlayıcıları

Kurumun yürütme organı olan MYK Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından, ÇSGB, Milli Eğitim Bakanlığı ,Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, , işçi sendikaları konfederasyonları, işveren sendikaları konfederasyonları temsilcileri arasından bir asıl ve bir yedek olmak üzere toplam altı asıl ve altı yedek üye olarak seçilirler.

Yönetim Kurulu’na 5544 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile Kurumun idari ve mali konularına yönelik olarak verilen görevlerinin yanı sıra;

 • Yeterlilik sisteminde gerçekleştirilecek faaliyetler için kurum/kuruluşların yetkilendirilmesi,

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesini onaylamak,

 • Standardı hazırlanacak ve sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği meslekleri belirlemek ve uygulamaların uluslararası normlara uygunluğunu sağlamak,

  görevleri de verilmiştir.


MYK Meslek Standartları Daire Başkanlığı Tanımlayıcıları

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun temel görevleri arasında yer alan meslek standartlarının hazırlanması, onaylanması ve ulusal meslek standardı olarak yayımlanmasının sağlanması kapsamındaki faaliyetler, MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Görevleri

 • Meslek standartlarının geliştirilmesi, hazırlanması, güncellenmesi, onaylanması kapsamında yönetmelik, politika belgesi, prosedür, rehber vb. dokümanları hazırlar.

 • Meslek standartlarının geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapar, yayın hazırlar, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit eder.

 • Meslek standardı geliştirmek ve güncellemek üzere Kuruma yapılan başvuruları inceler ve inceleme sonuçlarını rapora bağlar.


MYK Meslek Standartları Daire Başkanlığı Tanımlayıcıları

 • Meslek standardı geliştirmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların çalışmalarının belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını izleyerek rapora bağlar.

 • Yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren Sektör Komitelerinin sekretarya hizmetlerini yürütür.

 • Kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarında meslek standartlarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratma faaliyetlerini yürütür.

 • Mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapar


MYK Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanlığı Tanımlayıcıları

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun temel görevleri arasında yer alan Sınav ve belgelendirme kapsamındaki faaliyetler, MYK Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Görevleri

 • Sınav soru bankalarının oluşturulmasında ve sınav ve belgelendirme çalışmalarında izlenecek yöntemleri geliştirmek,

 • Sınav soru bankası kurmak, güncelleştirmek, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere Kuruma yapılan başvuruları incelemek,

 • Sınav ve belgelendirme yapmak üzere onaylanan kuruluşları izlemek,

 • Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak, uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması gereken değişiklikleri tespit etmektir.


MYK Sektör Komiteleri Tanımlayıcıları

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı (UMS) olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren üçlü yapıda oluşturulan komitelerdir. Sektör Komiteleri MYK Kanununda Kurum organları arasında sayılmamış olmakla birlikte, Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde belirtilen tanım ve görevler kapsamında Kurum açısından önemli bir organdır.


MYK Sektör Komiteleri Tanımlayıcıları

Görevleri

 • Meslek standartlarının hazırlanması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve güncellenme dönemlerinin belirlenmesi hususlarında öneride bulunur.

 • Meslek standardı formatının belirlenmesi konusunda görüş bildirir.

 • Taslak meslek standartlarını şekil ve içerik yönünden inceler, değerlendirir ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere görüş oluşturur.

 • İncelenen taslak meslek standardında eksiklik veya hata tespit ettiğinde, giderilmesi sağlanmak üzere Meslek Standartları Dairesi Başkanlığına iletir, söz konusu hata ve eksiklikler giderildikten sonra taslakları tekrar inceler, değerlendirir ve görüş oluşturur.

 • Meslek standardı taslağı hakkında görüş oluşturabilmek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda, sahada teknik inceleme yapar


MYK Sektör Komiteleri Tanımlayıcıları

Gıda Sektör Komitesi

Tarım, Avcılık ve Balıkçılık Sektör Komitesi

Finans Sektör Komitesi

İş ve Yönetim Sektör Komitesi

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektör Komitesi

Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi

Elektrik ve Elektronik Sektör Komitesi

Medya, İletişim, Yayıncılık Sektör Komitesi

Ticaret (Satış ve Pazarlama) Sektör Komitesi

Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektörü

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

Cam, Çimento, Toprak Sektör Komitesi

Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi

Metal Sektör Komitesi

Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi

Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi

Otomotiv Sektör Komitesi

İnşaat Sektör KomitesiULUSAL Tanımlayıcıları MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve mesleki eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kuralları ve faaliyetleri düzenleyen sistemdir.

Amaçları

Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.

Öğrenme çıktıları için ulusal standartlar oluşturmak.

Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek.

Yatay ve dikey geçişler için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.

Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.

 Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek


ULUSAL Tanımlayıcıları MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)

UMYS’nin koordinasyonu MYK tarafından sağlanacak, MYK sistemde İzleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenecektir. Öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilecektir. MYK sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.


ULUSAL Tanımlayıcıları MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)

Meslek standartlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek olan yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleşecektir. Hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilecek ve Ulusal yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilecektir. Ulusal yeterlilikler sınav ve belgelendirme süreçlerinde, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesinde temel teşkil edecektir. Bazı ulusal yeterliliklerde belgelendirme için akredite bir eğitimin tamamlanması koşulu da söz konusu olabilecektir


ULUSAL Tanımlayıcıları MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapılmasının yanı sıra yeterliliklerin hazırlanması, eğitim kurumlarının akreditasyonu süreçlerinde de yer alabileceklerdir.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlarla ilgili süreçleri kendi bünyelerinde gerçekleştirebilecekleri gibi denetim ve gözetimini sağlayarak dışarıdan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebileceklerdir. Ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen sınavın sonunda belgelendirme sürecinin tamamlanmasını takiben bireylere MYK sertifikaları verilecektir


 • Meslek standardı Hazırlayan Kuruluşlar

 • MYK Sektör Komiteleri

 • Eğitim Öğretim Kurumları

 • Eğitim Akreditasyon Kurumları

 • Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları

 • MYK

 • Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları

ULUSALMESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNDE BAŞLICA AKTÖRLER


ULUSAL Tanımlayıcıları MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)


MESLEK Tanımlayıcıları

STANDARTLARI


MESLEK STANDARTLARI Tanımlayıcıları

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

İş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaştığı belgedir.

UMS taslakları sektörü temsil edebilen ve yetkinliği olan iş dünyası aktörlerince katılımcı anlayışla hazırlanır.

Meslek standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.


Meslek Standartları Hazırlanmasının Başlıca Amacı Tanımlayıcıları

İşgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri ortaya koymak,

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,

Kişilerin, söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek,

Eğitim ile işyaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, işyaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak,

İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,

Ülke ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,


Meslek Standartları Hazırlanmasının Başlıca Amacı Tanımlayıcıları

Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,

Bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,

Mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak ve

Uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Meslek Standartları Genel Olarak Aşağıdaki Hususları İçerir

Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım,

Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler,

Genel olarak kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar,

Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar,

Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler.


Meslek Standartları ve Seviye Tanımlayıcı İçerir

Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için gerekli öğrenmenin sonucunda ortaya konması beklenen yetkinlikleri tanımlayan bir “seviye tanımlayıcı” ile tanımlanmaktadır.

Seviye belirlenirken: teorik ve pratik bilginin genişliği ve derinliği; kavramaya, yaratıcılığa ve pratiğe ilişkin becerilerin karmaşıklığı; entellektüel becerilerin karmaşıklığı; kişinin aldığı sorumluluğun miktarı; problem çözme ve/veya yaratıcılığın derecesi; ekip çalışması miktarı; liderlik ve hesap sorulabilirliğin kapsamı gibi ölçütler dikkate alınmaktadır.


Meslek Standartları Aktörleri İçerir

Ulusal Meslek Standardı (UMS) taslakları MYK tarafından yetkilendirilen, sektörünü temsil etme yeteneği ve yetkinliği olan kurumlara yaptırılır

Meslek standardı hazırlama başvuru sürecinden başlayarak, meslek standardının doğrulanması, onaylanması ve Ulusal Meslek Standardı olarak yayımlanmasına kadar geçen süreçteki temel aktörler:

 • Standart Hazırlamak Üzere Yetkilendirilen Kuruluşlar

 • MYK Sektör Komiteleri

 • MYK Yönetim KuruluMeslek Standartları Hazırlamak Üzere Yetkilendirilen Kuruluşlar

Sektörünü temsil etme yeteneğine sahip olmalıdır.

Meslek standardı hazırlama sürecine ilgili sosyal tarafların etkin olarak katılımına ilişkin ortaklık/işbirliği kanıtları sunmalıdır.

Hazırlanacak standartların kapsamı ve yapılan işin hacmi ile doğru orantılı olarak meslek standardı geliştirme sürecini yönetmek için sayı ve uzmanlık itibariyle gerekli insan kaynağına sahip olmalıdır.

Meslek standardı geliştirmek için gereken mali ve fiziki altyapıya sahip olmalıdır.

Örnek: Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Üniversiteler, İşveren Sendikaları, İşçi sendikaları, Örgün veya yağın eğitim kurumları, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, çeşitli sektörlere ara eleman yetiştiren yerel yönetimler, vakıflar, Sivil Toplum Kuruluşları, iş piyasası ve ilgili sektörler.


Meslek Standartları Hazırlama Süreci Kuruluşlar

 • MYK, web-sitesinde ve/veya değişik ortamlarda meslek standardı hazırlama çağrısı yapar,

 • Meslek standardı hazırlamak isteyen kuruluş herhangi bir çağrı olmadan da MYK’ ya talebini iletebilir,

 • Meslek Standartları Daire Başkanlığı, meslek standartlarının hazırlanmasına ilişkin mevzuat, yetkilendirme süreci ve ölçütleri, kuruluşun görev ve sorumlulukları hakkında kuruluşu bilgilendirir,

 • Kuruluş, Meslek Standardı Hazırlama Başvuru Formunu doldurarak, MYK’ ya yazılı bilgi ve belge sağlar,

 • Aynı sektörü temsil eden birden fazla kuruluşun istekli olması halinde, kuruluşların standart geliştirme sürecinde işbirliği yaparak ortak başvuruda bulunmaları MYK tarafından teşvik edilir. Kuruluşlar arasındaki işbirliğinin usül ve esasları bir protokol ile belirlenerek MYK’ ya sunulur. İşbirliği sağlanamaması durumunda MYK temel ölçütler ve öncelikler çerçevesinde karar verir,


Meslek Standartları Hazırlama Süreci Kuruluşlar

 • MYK, meslek standardı hazırlamayı talep eden kuruluşa belirtilen meslekleri değiştirme, azaltma veya artırma teklifinde bulunabilir. Kuruluş bu öneriye uymak zorunda değildir,

 • Meslek Standartları Daire Başkanlığı tanımlanan ölçütlere ve önceliklere göre başvuruyu değerlendirir ve gerekçeli görüşü ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 • Yönetim Kurulu başvuru ve teknik değerlendirmeyi inceler, yetkilendirmeye ilişkin karar verir.

 • Yönetim Kurulunun kararı başvuru sahibi kuruluşa bildirilir. Kararın olumlu olması halinde en fazla bir ay içerisinde MYK ile kuruluş arasında uygun bir çerçeve protokol yapılarak, meslek standardı hazırlama süreci başlatılır. Bu protokolde, kuruluşun standardını hazırlamakla görevlendirildiği meslekler ve çalışma takvimi açık bir şekilde yer alır.


Yetkilendirilen Kuruluşların Rolleri Kuruluşlar

 • Sektör ve ülke ihtiyaç ve öncelikleri ile uluslararası eğilimleri dikkate alarak sektördeki meslek haritasını çıkartmak ve buna göre bir meslek standardı hazırlama planı sunmak,

 • Meslek standardı hazırlama sürecini yönetmek için bir ekip oluşturmak,

 • Meslek standardını MYK tarafından belirlenen “Ulusal Meslek Standardı Formatı”na ve temel ölçütlere uygun olarak hazırlamak ve sunmak,

 • Meslek standardının hazırlanması ve görüşe gönderilmesi aşamalarında farklı ölçeklerde işletmelerin ve bölgelerin sürece katılımını sağlamak,

 • Meslek standardının uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir olmasını sağlamak,

 • Meslek standardını ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren, meslek örgütleri, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları) görüşüne sunmak ve görüşleri değerlendirmek,

 • Meslek standardı üzerinde görüşlere bağlı olarak gerekli düzeltmeleri yapmak (veya gerekçelendirerek ısrar etmek) ve görüşler ile birlikte MYK’ ya sunmak,


Meslek Standartları Hazırlamak Üzere Yetkilendirilen Kuruluşlar

Sektörünü temsil etme yeteneğine sahip olmalıdır.

Meslek standardı hazırlama sürecine ilgili sosyal tarafların etkin olarak katılımına ilişkin ortaklık/işbirliği kanıtları sunmalıdır.

Hazırlanacak standartların kapsamı ve yapılan işin hacmi ile doğru orantılı olarak meslek standardı geliştirme sürecini yönetmek için sayı ve uzmanlık itibariyle gerekli insan kaynağına sahip olmalıdır.

Meslek standardı geliştirmek için gereken mali ve fiziki altyapıya sahip olmalıdır.

Örnek: Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Üniversiteler, İşveren Sendikaları, İşçi sendikaları, Örgün veya yağın eğitim kurumları, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, çeşitli sektörlere ara eleman yetiştiren yerel yönetimler, vakıflar, Sivil Toplum Kuruluşları, iş piyasası ve ilgili sektörler.


Yetkilendirilmiş kuruluş Meslek Standartlarını hazırlıyor

Yetkilendirilmiş kuruluş Meslek Standardını hazırlarken meslek çerçevesinde icra edilecek iş faaliyetlerini tanımlar. Faaliyetler ile hazırlayacağı Meslek Standartları:

 • İş analizine dayanır,

 • Hazırlama sürecinde ilgili sosyal tarafların etkin katılımı esastır,

 • Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır,

 • Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini içerir,

 • Açık ve anlaşılır şekilde yazılır,

 • Ayrımcılık unsurları içermez


Yetkilendirilmiş kuruluş Yöntem Belirler hazırlıyor

Masabaşı Araştırması

İş Gözlem Metodu

DACUM (Developing A Curriculum) İş/Süreç Analizi Yöntemi

Uluslararası meslek standartlarının adaptasyonu


Örnek- hazırlıyorDACUM (Developing A Curriculum) İş/Süreç Analizi Yöntemi

Neden tercih ediliyor?

 • İşin uzmanlarının işi en iyi bilenler olduğu varsayımı

 • Etkin katılımcılık

 • Maliyet Etkinlik

  Neler Gerekli?

 • 6-10 kişilik Uzman Panelinin oluşturulması

 • Yöntem eğitimi almış bir Kolaylaştırıcı (Facilitator)

 • 2-3 gün süren bir grup çalışması

  Çıktılar

 • Mesleğe ilişkin ana görevler ve işlemler

 • Bilgi ve beceriler

 • Davranış ve tutumlar

 • Kritik/Zor Görev ve İşlemler


ULUSAL hazırlıyor

YETERLİLİKLER


ULUSAL YETERLİLİKLER hazırlıyor

 • Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir.

 • Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

 • Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır.


Ulusal Yeterlilikler hazırlıyorAşağıdaki Unsurlarla Belirlenir

 • Yeterliliğin adı ve seviyesi,

 • Yeterliliğin amacı ve gerekçesi,

 • Yeterliliğin ilgili olduğu sektör,

 • Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları,

 • Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

 • Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları,

 • Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri,

 • Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar.


Kurumların Belirlenmesinde Değerlendirilecek Ölçütler hazırlıyor

 • Yeterlilik geliştirme sürecine, konuyla ilgili tarafların etkin olarak katılımını sağlayacak işbirliklerini,

 • Yeterlilik geliştirmek için gereken beşeri altyapıya sahip olma,

 • Yeterlilik geliştirmek için gereken mali ve fiziki altyapılara sahip olma,

 • Yeterlilik geliştirme sürecinde görev alacak kişilerin yeterlilik geliştirme ve süreci koordine etme konusundaki yetkinliği,

 • Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen pilot çalışmaya dair planlama


Ulusal Yeterliliklerin UYÇ’ ye Yerleştirilmesi hazırlıyor

 • Ulusal yeterlilik taslağı hazırlayan veya geliştiren kuruluşlar, hazırladıkları taslakları ulusal yeterlilik olarak kabul edilmesi için MYK’ ya iletirler. Taslaklar en az 30 gün süreyle Kurum internet sitesinde kamuoyunun görüşleri alınmak üzere yayınlanır. Taslağı hazırlayan kuruluş, kamuoyunun ve görüşünü aldığı ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda taslağa son şeklini vererek MYK’ya gönderir. Bu taslaklar MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca usul yönünden incelenir ve uygun bulunanlar esastan incelenip değerlendirilmek üzere ilgili sektör komitesinin görüşüne sunulur.

 • Sektör komitesi ulusal yeterlilik taslağını ve buna ilişkin çalışmaları inceleyerek değerlendirmesini yapar. Değerlendirmeye ilişkin sektör komitesi kararı Yönetim Kuruluna sunulur.

 • Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan taslaklar ulusal yeterlilik olarak kabul edilir ve UYÇ’ ye yerleştirilir.


AKREDİTE hazırlıyor

EĞİTİM ÖĞRETİM


AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM hazırlıyor

 • Eğitim kuruluşlarının akreditasyonu, eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan eğitim programının ilgili yeterliliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak üzere teorik ve uygulamalı yöntemlerle Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile tanımlanan şartlara uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde verildiğinin tespiti ve belgelendirilmesidir. 

 • Bu sistemde eğitim ve öğretim kurumları; mesleki yeterlilik kazandıran, orta ve yüksek öğretim dahil, tüm meslekî ve teknik, örgün ve yaygın, kamu ve özel eğitim kurumları ile bunların izniyle muhtelif programlar uygulayan kurum/kuruluşlardır.

 • Eğitim ve öğretim kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilen eğitim akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edileceklerdir.


AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM hazırlıyor

 • Eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda esas alınacak değerlendirme ölçütleri, MEB, YÖK, eğitim akreditasyon kuruluşları, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak MYK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

 • Akredite eğitim şartı bulunan ulusal yeterliliklere ilişkin eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda yetkilendirilecek eğitim akreditasyon kuruluşu; varsa bu konudaki kanun veya uluslararası sözleşme hükümlerine göre tespit edilir.


SINAV hazırlıyor


SINAV hazırlıyor

 • MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir.

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Kurum tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.


Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları hazırlıyor

 • UYÇ’ de yer alan yeterliliklere göre belgelendirme yapılabilmesi için yapılacak sınav ve değerlendirmelerde kullanılacak sınav ve değerlendirme materyali hazırlar. Bunlar; Teorik sınav soruları ve cevapları, Pratik sınav soruları ve değerlendirme rehberleri, Sınavlarda adayların kullanacağı cevaplandırma-çözüm formları, Değerlendirme formları, Kontrol listeleri, Sözlü sınav soruları ve cevapları, Proje hazırlama soruları ve değerlendirme anahtarları, Yazılım ve donanım uygulama soruları ve değerlendirme rehberi, Vak’a analiz soruları ve çözümleri, Hesaplama soruları ve çözümleri; bunlara ilişkin puanlama kılavuzu, Şekil, grafik, tablo, resim, görüntü, ses kaydı; iş yeri pratik değerlendirme formları ve rehberleri ve benzeri sınav ve değerlendirmelerin uygulanmasında kullanılacak materyalleri ile uygulama sınavları için gerekli alet, makine ve teçhizata ilişkin bilgileri kapsar.

 • Her bir yeterlilikte uygulanacak sınav ve değerlendirme yöntemine göre bunlardan hangilerine ihtiyaç duyuluyorsa, gerekli materyal belirlenerek yeterli miktarda hazırlanır


Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları hazırlıyor

 • Belgelendirme için yapılacak sınavlarda kullanılacak sınav ve değerlendirme materyali UYÇ’de yer alan her bir yeterlilik için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca hazırlanır. Sınav ve değerlendirme materyallerinin tamamı yetkilendirme öncesinde Kuruma teslim edilir ve Kurum tarafından yeterliliklere göre gruplandırılarak ve gizliliği sağlanarak muhafaza edilir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları bu materyallere yetkilendirmeden sonra yapacağı eklemeleri ya da iptal ve değişiklikleri sınavlarda kullanıma almadan önce Kuruma iletir.

 • Kurumun soru bankası Kurumca hazırlanan ya da temin edilen soru ve cevaplar ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının akreditasyon sürecinde kullandıkları soru ve cevaplarından oluşur. Yetkilendirilen kuruluşlar akredite oldukları her bir yeterlilik için gerekli olan asgari sayıdaki soru ve cevaplarını Kurum soru bankasına dahil edilmek üzere Kuruma verir. Kurum tarafından hazırlatılan sınav materyali de ilave edilerek tüm materyal Kurum soru bankasına aktarılır.


Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları hazırlıyor

 • Kurum gerekli gördüğünde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından geliştirilmiş sınav materyalini karşılaştırma, gözlem, kalite kontrol, denetim ve benzer amaçlarla değerlendirmeye alır. Bu değerlendirme Sınav Materyali Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Sınav Materyali Değerlendirme Komisyonu söz konusu meslek ya da meslek grubuyla ilgili uzmanlığı olan kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren örgütleri, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları veya konuya ilişkin deneyim sahibi kişilerden oluşturulur. Komisyona hangi kurum ve kuruluşlardan kişilerin dahil olacağı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 • Sınav Materyali Değerlendirme Komisyonu değerlendirmesi sonucunda tespit, görüş ve önerilerini Kuruma rapor eder; raporun tamamen veya kısmen uygulamaya konulmasına Yönetim Kurulu karar verir.


Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları hazırlıyor

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav materyallerinde yetkilendirmeden sonra yaptıkları ilaveler ve değişiklikler, Sınav Materyali Değerlendirme Komisyonunda incelenir. Bu incelemede yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının temsilcileri de bulunur, gerektiğinde sınav materyali üzerinde düzeltme ve geliştirme yapılarak Kurum soru bankasına aktarılır.

 • Kurum soru bankasından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yararlanma şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kurum sınav materyalinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının kullanabilmeleri için Kurumda gerekli bilgi-işlem ve donanım altyapısı oluşturulur.


Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının hazırlıyor

 • Yönetici, yönetim kurulu üyeleri, şirket sahibi ve/veya ortakları, kuruluşu temsil eden kişiler ile belgelendirme süreçlerinde görev alacak yönetici ve uzman personel arasında Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza almamış ve iştigal ettikleri meslek ve sanat alanında meslek ve sanatlarını icrasından yasaklanmamış olmaları,

 • Akreditasyon ve yetkilendirileceği yeterliliklerle ilgili belgelendirme süreçlerini gerçekleştirebilecek gerekli; sisteme, insan kaynaklarına ve teknik, mali, fiziki özelliklere ayrıca yetkilendirileceği alanda yasal düzenleme bulunuyorsa düzenlemede belirtilen şartlara sahip olması,

 • Belgelendirme süreçlerinde yer alacak personeli arasında, son iki yıl içerisinde MYK tarafından her hangi bir kuruluşun yetkisinin iptaline kasıtlı eylemi ile neden olan kişi ya da kişilerin bulunmaması,

  gerekmektedir.


SINAV hazırlıyor


BELGELENDİRME hazırlıyor


BELGELENDİRME hazırlıyor

Başvuru:

 • UYÇ’deki yeterliliklere göre yeterliliğini belgelendirmek ve Kurum belgelerini edinmek isteyen kişiler, Kurum tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşuna başvurur. Yeterliliklere göre yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının güncel listesi Kurumun internet sitesinde yayınlanır. Adaylar, belgelendirilmek istedikleri yeterliliğe göre istediği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunu seçebilir.

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre belgelendirme başvurularını değerlendirir ve uygun olanları kabul eder. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları kişilerin başvuru için ihtiyaç duyabileceği bilgileri içeren basılı veya görsel materyalleri hazırlar ve ilgililerin erişimi için gerekli altyapıyı oluşturur.


BELGELENDİRME hazırlıyor

Kayıtlar:

 • Kabul edilen başvurulara ilişkin kayıtlar yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından saklanır. Başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler sınavdan önce elektronik ortamda Kuruma iletilir. Kuruma iletilen listede bilgileri bulunmayan kişiler ilgili sınava kabul edilemez. 

  Sınavın kapsamı:

 • Sınavlar, ilgili yeterlilik için geliştirilmiş belgelendirme programında tanımlanan kapsam ve yöntem dahilinde gerçekleştirilir.


BELGELENDİRME hazırlıyor

Soru seçimi:

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu teorik ve uygulama sınavlarında kullanacağı soruları, ulusal yeterlilikte tanımlanan dağılıma uygun olacak şekilde, kendi soru bankasından ve gerektiğinde Kurum soru bankasından yararlanarak belirler.

  Sınav programı ve sınav

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınav programlarını sınavdan en geç bir hafta önce Kuruma bildirirler. Sınav programlarında; hangi yeterliliklerden sınav yapılacağı, yeterliliklerin seviyesi, teorik ve uygulama sınavlarının yeri, sınavların saati, sınav görevlileri ve gözlemcileri, sınava katılacak aday sayısı ve gerekli diğer bilgiler yer alır. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklikler en geç sınavdan iki iş günü öncesine kadar Kuruma bildirilir.

 • Teorik ve uygulama sınavları, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslara göre, Kuruma bildirilen sınav programına uygun olarak gerçekleştirilir.


BELGELENDİRME hazırlıyor

Sınav sonuçları

 • Sınav sonuçları yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği sınav heyeti tarafından değerlendirme kriterlerine göre belirlenir. Sınav sonucunda adayların sınavın her bir bölümünden aldığı puan, puanın başarı şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin tespit ile sınava ilişkin diğer kayıtlar yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun belgelendirme kararını verecek organına sunulur.

  Belgelendirme kararı:

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun belgelendirme konusunda yetkili organı sınav heyetinin raporunu ve diğer kayıtları inceleyerek belge almaya hak kazanan adayları belirler. Belge almaya hak kazananların listesi ile sınava ilişkin diğer bilgiler Kuruma elektronik ortamda iletilir.

 • Belge almaya hak kazananların listesi her sayfası yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu adına belgeleri imzalamaya yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak Kuruma iletilir. Bu listelerde yer alanlara MYK yeterlilik sertifikası verilmesi için Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu onayının ardından MYK sertifikaları düzenlenir.


BELGELENDİRME hazırlıyor

Sertifika düzenlenmesi :

 • Sertifika düzenlenmesi kararı verilen adaylara, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından listenin Kuruma iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde Kurum tarafından onaylanmış belgelendirildiği yeterliliği, seviyesini, belge tarihini, geçerlilik süresini ve diğer gerekli bilgileri içeren ve şekli Kurumca belirlenen sertifika düzenlenir. Gerekli görülen ulusal yeterliliklerde cüzdan tipi kart ya da başka biçimlerde ilave belgeler düzenlenebilir. Sertifikaların benzersiz numaralarla ve gerekli diğer önlemler ile güvenliği sağlanır. Verilecek sertifikalar yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu adına sertifikaları imzalamaya yetkili kişi ve Kurum adına Kurum Başkanı veya Kurum Başkanının bu konudaki yetkisini devrettiği Kurum yetkilisi tarafından imzalanır. Sertifikalar Kurum tarafından onaylandıktan sonra yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu aracılığıyla ilgili kişilere ulaştırılır.

 • Başarılı olan adaylara verilen her bir yeterlilik belgesi için geçerli olan “MYK Sertifika Masraf Karşılığı” yeterlilik belgelerinin düzenlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun onayından önce Kurum hesaplarına aktarılır.


BELGELENDİRME hazırlıyor

Kayıtların tutulması :

 • MYK yeterlilik sertifikası düzenlenen adayların başvuru, sınav ve belgelendirilmesine ilişkin kayıtlar yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından kayıtların saklanması uygulama usul ve esasları doğrultusunda sertifikaların geçerlilik süresinin en az iki katı kadar saklanır.

 • Başvuran ya da belgelendirilen adayların kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca güncellenir ve değişiklikten itibaren 15 gün içinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından Kuruma iletilir.


SINAV hazırlıyorAKREDİTASYON hazırlıyor


AKREDİTASYON hazırlıyor

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin ilgili otorite tarafından onaylanmasıdır.

Akreditasyonla ilgili Mevzuat :

4457 Sayılı Kanun ( ) Kanunu (4 Ekim 1999 tarihli Resmi gazete )

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu hakkında Yönetmelik (2 Ekim 2001 tarihli Resmi Gazete )

7 adet Akreditasyon Tebliği (25 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazete )


AKREDİTASYON HEDEFİ hazırlıyor

 • Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek

 • Belge ve raporların güvenirliliği artırmak

 • Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak

 • Uluslararası ticareti kolaylaştırmak


TÜRK AKREDİTASYON KURUMU hazırlıyor

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU,Avrupa Birliğiüyesi ülkeler ile aday statüsündeki ülkelerin akreditasyon kuruluşlarının da üye olduğu üst kuruluş olan Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesidir .


TÜRKAK hazırlıyorAkreditasyon Hizmeti

TÜRKAK

Laboratuvar

Denetim

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 15189

EN 45011,

EN 45012,

ISO/IEC Guide 66

ISO/IEC 17024

Belgelendirme

Kuruluşu

Denetim

Denetim

Muayene

Kuruluşu

ISO / IEC17020


TÜRKAK Akreditasyon işlemleri akış şeması hazırlıyor

Gözetim

E

Denetçilerin belirlenmesi

Başvurusu dosyası tamam mı

Akreditasyon sertifikası

H

H

Akreditasyon Başvurusu

Denetçiler hakkında başvuranın onayı

TÜRKAK Yönetim Kurulu’nun denetim sonucunda kararı

E

Gerekli form ve bilgilerin sunulması

Denetçilerin doküman incelemesi, sahada denetim

İlgili sektör komitesinin denetim raporu hakkındaki görüşü

E

Bilgilenme Başvurusu

Denetim raporlarına son şeklin verilmesi ve TÜRKAK’a sunulması

Uygunsuzlukların varlığı, düzeltici faaliyet gereği

H


TEŞEKKÜRLER hazırlıyor


İLETİŞİM BİLGİLERİ hazırlıyor

Tüm Özel Eğitim Kurumları İşverenleri Sendikası

19 Mayıs Mahallesi. Şemsettin Günaltay cad.

No:120 Kat:4 Daire:11 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: +90 216 445 74 71 Fax:+90 216 445 75 86

email: [email protected]

Bu sunu Avrupa Birliği’nin mali deseği ile hazırlanmıştır. Sununu içeriğinden TEKİS sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


ad