slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 105

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δέγγλερη Σοφία. Περιεχόμενα. Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών John Amos Comenius (1592-1670) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) John Friedrich Herbart (1776-1841)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δέγγλερη Σοφία

  2. Περιεχόμενα • Ιστορική αναδρομή • Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών • John Amos Comenius (1592-1670) • Jean Jacques Rousseau (1712-1778) • Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) • John Friedrich Herbart (1776-1841) • Friedrich Froebel (1782-1852) • Georg Kerschensteiner (1854-1932) • John Dewey (1859-1952) • Maria Montessori (1870-1952) • Henry ClintonMorrison (1871-1945) • Ovide Decroly (1871-1932) • Roger Cousinet (1881-1973) • Celestin Freinet (1896 -1966) • Σχέδιο Dalton (1920) • Σχέδιο Winnetka (1920)

  3. Ιστορική αναδρομή (1/7) • Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διατύπωσαν και εφάρμοσαν κάποια συστήματα διδασκαλίας • Σοφιστές • Ειδική μεθοδολογία για τη διδασκαλία της ρητορικής • Πλάτων (427-347 π.Χ.) • Πλήρες σύστημα εκπαίδευσης (Πολιτεία, Νόμοι) • Αριστοτέλης (386-322 π.Χ.) • Διαμορφώνει το δικό του σύστημα (Πολιτικά, Ηθικά Νικομάχεια)

  4. Ιστορική αναδρομή (2/7) • Θεμελιωτές Διδακτικής • Κομένιος • Ρατίχιος • Θεμελιωτής Επιστημονικής Παιδαγωγικής • Έρβαρτος • Οι ιδέες του κυριάρχησαν έως τον 19ο αι.-αρχές 20ου • Μετά το 1930 το σύστημά του εγκαταλείπεται • Αναφέρεται ως το «παλιό σχολείο» • Δεν είναι όλες οι ιδέες του ξεπερασμένες

  5. Ιστορική αναδρομή (3/7) • Θεμελιωτής Προοδευτικής Αγωγής • Dewey • Επηρέασε τη Διδακτική του 20ου αιώνα • Την εμπλούτισε με συστήματα τα οποία επέδρασαν στην εξέλιξη της θεωρίας της Αγωγής και στην καθημερινή σχολική πράξη • Τον μιμήθηκαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι παιδαγωγοί

  6. Ιστορική αναδρομή (4/7) • Τα συστήματα αυτά προσπάθησαν να στηρίξουν την Αγωγή και τη Διδασκαλία σε πιο γερά θεμέλια • Φιλοσοφικά • Κοινωνικά • Ψυχολογικά • Δημιούργησαν τη Νέα Αγωγή και το Νέο Σχολείο

  7. Ιστορική αναδρομή (5/7) • Επιδίωξαν να επιφέρουν αλλαγές στο Παλαιό Σχολείο • Κοινωνικός σκοπός του σχολείου • Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών • Οργάνωση της διδακτέας ύλης σε ενότητες • Συμπλήρωση προγράμματος με επιστημονικά, τεχνολογικά και πρακτικά μαθήματα • Πιο ελαστικό ωρολόγιο πρόγραμμα

  8. Ιστορική αναδρομή (6/7) • ...Αλλαγές • Ενίσχυση ελευθερίας, αυτενέργειας, δημιουργικότητας και ερευνητικού πνεύματος • Κατάργηση της απομνημόνευσης • Περιορισμός της παντοδυναμίας του δασκάλου • Εξύψωση της αξίας της χειρωνακτικής εργασίας • Οργάνωση της εσωτερικής και κοινωνικής ζωής του σχολείου • Ανάπτυξη της αυτοπειθαρχείας των μαθητών

  9. Ιστορική αναδρομή (7/7) • …Αλλαγές • Προώθηση της ομαδικής εργασίας • Εξοπλισμός σχολείων με διδακτικά μέσα • Προώθηση • της τεχνολογικής μόρφωσης • του επαγγελματικού προσανατολισμού • της επαγγελματικής εκπαίδευσης

  10. Περιεχόμενα • Ιστορική αναδρομή • Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών • John Amos Comenius (1592-1670) • Jean Jacques Rousseau (1712-1778) • Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) • John Friedrich Herbart (1776-1841) • Friedrich Froebel (1782-1852) • Georg Kerschensteiner (1854-1932) • John Dewey (1859-1952) • Maria Montessori (1870-1952) • Henry ClintonMorrison (1871-1945) • Ovide Decroly (1871-1932) • Roger Cousinet (1881-1973) • Celestin Freinet (1896 -1966) • Σχέδιο Dalton (1920) • Σχέδιο Winnetka (1920)

  11. John Amos Comenius (1/5) • Επίσκοπος της «Ένωσης Μοραβών Αδελφών» • Αισθησιοκρατικός ρεαλισμός • Έμφαση στο ρόλο των αισθήσεων • Χωρίς να εγκαταλείπει τον ιδεαλισμό • Πανσοφία (διανοητική, ηθική και πνευματική τελείωση) • Πολυμάθεια – γνώση όλων των επιστημών, τεχνών και γλωσσών • Αρετή • Ευσέβεια • Σχολείο = εργαστήριο ανθρώπων

  12. John Amos Comenius (2/5) • Τέσσερις βαθμίδες • Νηπιαγωγείο ή Μητρικό σχολείο (0-6) • Άσκηση αισθήσεων • Κοινωνική και θρησκευτική αγωγή • Με μύθους, ιστορίες, παιχνίδια • Δημοτικό ή Σχολείο καθομιλουμένης (6-12) • Καθολική και υποχρεωτική φοίτηση • Κύρια γλώσσα η καθομιλουμένη • Ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, ωδική, θρησκευτικά, ηθική, οικονομικά, πολιτική αγωγή, ιστορία, γεωγραφία, μηχανικές και χειροτεχνικές τέχνες

  13. John Amos Comenius (3/5) • Τέσσερις βαθμίδες • Γυμνάσιο ή Λατινικό σχολείο (12-18) • Προχωρούν τα πιο ικανά παιδιά • Γραμματική, φυσική, φιλοσοφία, μαθηματικά, ηθική, ρητορική • Πανεπιστήμιο και ταξίδια (18-24) • Επιλογή με εξετάσεις • Προετοιμασία επιστημόνων σε όλους τους κλάδους της ανθρώπινης γνώσης και στην έρευνα • Σχολείο των Σχολείων • Συνεργάζονται επιστήμονες ερευνητές από όλα τα κράτη

  14. John Amos Comenius (4/5) • Διδακτικές αρχές • Κατά φύση αγωγή • Επαγωγική διδασκαλία • Εποπτική διδασκαλία • Μάθηση με την πράξη • Ενδιαφέρον • Χρησιμότητα • Κοινωνικοποίηση της διδασκαλίας • Ατομικές διαφορές • Διδασκαλία ενός πράγματος κάθε φορά, στον κατάλληλο χρόνο • Ο δάσκαλος πρέπει • Να είναι μορφωμένος • Να είναι ηθικός • Να αγαπά το επάγγελμα • Να αφοσιώνεται σ’ αυτό • Να αμοίβεται ικανοποιητικά

  15. John Amos Comenius (5/5) • Κριτική • Θετική • Διδακτικές του αρχές • Υποστήριξη της καθολικότητας της παιδείας • Επικράτηση της δημοκρατίας στην εκπαίδευση • Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας • Αρνητική • Οι διδακτικές αρχές δε στηρίχθηκαν σε δεδομένα της επιστημονικής ψυχολογίας • Το πανσοφικό πρόγραμμα είναι ανέφικτο

  16. Περιεχόμενα • Ιστορική αναδρομή • Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών • John Amos Comenius (1592-1670) • Jean Jacques Rousseau (1712-1778) • Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) • John Friedrich Herbart (1776-1841) • Friedrich Froebel (1782-1852) • Georg Kerschensteiner (1854-1932) • John Dewey (1859-1952) • Maria Montessori (1870-1952) • Henry ClintonMorrison (1871-1945) • Ovide Decroly (1871-1932) • Roger Cousinet (1881-1973) • Celestin Freinet (1896 -1966) • Σχέδιο Dalton (1920) • Σχέδιο Winnetka (1920)

  17. Jean Jacques Rousseau (1/5) • Γεννήθηκε στη Γενεύη • Φιλόσοφος παρά παιδαγωγός • Η φύση είναι αγαθή και ο άνθρωπος γεννιέται εκ φύσεως αγαθός • Η κοινωνία είναι κακή και διαφθείρει τον αγαθό άνθρωπο • Η ελευθερία είναι η απόλυτη πειθαρχία στους νόμους της ιδανικής πολιτείας • Βασικός σκοπός της αγωγής και της διδασκαλίας • Η διατήρηση της φυσικής καλοσύνης και των αρετών

  18. Jean Jacques Rousseau (2/5) • Εναντιώθηκε στον ορθολογισμό • Το λογικό είναι επίκτητο και εμφανίζεται μετά τα 12 χρόνια • Οι φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου υπερέχουν των αναγκών του • Οπαδός της φυσιοκρατίας (θεμελιώνει τα πάντα στις λειτουργίες της φύσεως)

  19. Jean Jacques Rousseau (3/5) • Παιδοκεντρικό πρόγραμμα – 4 στάδια ανάπτυξης • Βρεφική αγωγή (0-5) • Το παιδί ζει φυσική ζωή • Προστατεύεται από την ηθική διαστροφή και την πνευματική παραμόρφωση • Δεν ασχολείται με λέξεις αλλά με με την πράξη • Παιδική ηλικία (5-12) • Δεν χρησιμοποιούνται βιβλία • Παιχνίδια, ασκήσεις, αγροτικές απασχολήσεις, ανάγνωση στη μητρική γλώσσα

  20. Jean Jacques Rousseau (4/5) • Παιδοκεντρικό πρόγραμμα – 4 στάδια ανάπτυξης • Ηλικία του λόγου (12-15) • Αναπτύσσεται η νοημοσύνη με δραστηριότητες • Φυσική γνώση με την παρατήρηση • Διδάσκονται οι τέχνες στο εργαστήριο • Παιδική ηλικία (15-20) • Αρχίζει η κοινωνικότητα του ατόμου • Όχι βιβλία αλλά πραγματικές καταστάσεις • Τα κορίτσια ακολουθούν την παραδοσιακή εκπαίδευση – τα πνευματικά ενδιαφέροντα καταστρέφουν τη φύση τους

  21. Jean Jacques Rousseau (5/5) • Κριτική • Θετική • Μελέτη της αγωγής μέσα στο πλαίσιο αντινομιών • Παιδοκεντρική εκπαίδευση • Στροφή στην εξελικτική πορεία της ανάπτυξης • Τονίζει τη φυσική δραστηριότητα (αυτενέργεια) • Καταδικάζει την αποστήθιση • Εξαίρει τη μάθηση με την πράξη • Αρνητική • Υποστηρίζει την αγαθή φύση – αντιτίθεται στα ευρήματα της ψυχανάλυσης (παιδικά συμπλέγματα) • Αρνητική αγωγή: υπερβολικό κύρος στην ορθότητα των παιδικών επιλογών – παραβλέπει την αξία των γνώσεων του σχολείου • Αποτυχημένα εξελικτικά στάδια

  22. Περιεχόμενα • Ιστορική αναδρομή • Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών • John Amos Comenius (1592-1670) • Jean Jacques Rousseau (1712-1778) • Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) • John Friedrich Herbart (1776-1841) • Friedrich Froebel (1782-1852) • Georg Kerschensteiner (1854-1932) • John Dewey (1859-1952) • Maria Montessori (1870-1952) • Henry ClintonMorrison (1871-1945) • Ovide Decroly (1871-1932) • Roger Cousinet (1881-1973) • Celestin Freinet (1896 -1966) • Σχέδιο Dalton (1920) • Σχέδιο Winnetka (1920)

  23. Johan Heinrich Pestalozzi (1/6) • Γεννήθηκε στη Ζυρίχη • Πρακτικός δάσκαλος, παιδαγωγός στοχαστής • Ίρυσε σχολεία • Ξόδεψε τη ζωή και την περιουσία του για τη μόρφωση των φτωχών, εγκαταλελειμένων και ορφανών παιδιών • Μεταρρυθμιστής του Λαϊκού Σχολείου

  24. Johan Heinrich Pestalozzi (2/6) • Οργανική αγωγή • Ανάπτυξη του ατόμου βάσει των νόμων της ανθρώπινης φύσης • Μαθήματα δι’ αντικειμένων • Βάσει των νόμων της φύσεως • Φυσιοκρατική μέθοδος • Σκοπός της αγωγής • Ανθρωπιστικό ιδεώδες • Απαιτείται • Αναγνώριση, διατήρηση και προαγωγή της αξίας της προσωπικότητάς του (ανθρωπισμός) • Διαφώτιση όλης της προσωπικότητας για τη ζωή

  25. Johan Heinrich Pestalozzi (3/6) • Μελέτη προγράμματος δημοτικού • Οργάνωση της ύλης: μαθήματα δι’ αντικειμένων (πνευματική ανάπτυξη) • Μορφή αντικειμένων: σχέδιο, γεωμετρία ακριβής σκέψη • Διαστάσεις, πλήθος: έννοια αριθμού αριθμητική • Ονόματα: λέξεις και έννοιες • Τα ίδια τα αντικείμενα: φύση, γεωμετρία • Μουσική: μια μορφή γλώσσας • Τόνισε τη ρεαλιστική και μαθηματική πλευρά του προγράμματος • Υποτίμησε την αξία των θρησκευτικών, της χειροτεχνίας, των παιχνιδιών, των ιστοριών και των μύθων

  26. Johan Heinrich Pestalozzi (4/6) • Μέθοδος για συμμετρική ανάπτυξη τριών μερών • Πνευματικό (νους) • Θεμέλιο κάθε γνώσης: η εποπτεία • Μηχανοποίηση της διδασκαλίας (λογική και όχι ψυχολογική σειρά) • Διδασκαλία γλώσσας: φωνήεν – σύμφωνο – συλλαβή – λέξη • Πρακτικό (χέρι) • Λιγότερο σπουδαίο αλλά απαραίτητο • Απλές κινήσεις που εξελίσσονται σε δημιουργικές δραστηριότητες • Ηθικός (καρδιά) • Πρωταρχική αξία: δύναμη για πνευματικό και πρακτικό • Το παιδί δεν γεννιέται αγαθό • Μετατόπιση συναισθημάτων από τη μητέρα στην κοινωνία

  27. Johan Heinrich Pestalozzi (5/6) • Αγάπη • Το ισχυρότερο μέσο για την ολοκληρωμένη αγωγή • Πεσταλότσια αγάπη

  28. Johan Heinrich Pestalozzi (6/6) • Κριτική • Θετική • Βαθύς ανθρωπισμός • Έμφαση στην εποπτική διδασκαλία • Αρνητική • Η λογική σειρά διάταξης της ύλης είναι αντίθετη με τα δεδομένα της Μορφολογικής Ψυχολογίας • Ολική μέθοδος • Διδασκαλία γλώσσας: πρόταση – λέξη – συλλαβή - γράμματα

  29. Περιεχόμενα • Ιστορική αναδρομή • Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών • John Amos Comenius (1592-1670) • Jean Jacques Rousseau (1712-1778) • Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) • John Friedrich Herbart (1776-1841) • Friedrich Froebel (1782-1852) • Georg Kerschensteiner (1854-1932) • John Dewey (1859-1952) • Maria Montessori (1870-1952) • Henry ClintonMorrison (1871-1945) • Ovide Decroly (1871-1932) • Roger Cousinet (1881-1973) • Celestin Freinet (1896 -1966) • Σχέδιο Dalton (1920) • Σχέδιο Winnetka (1920)

  30. John Friedrich Herbart (1/5) • Γερμανός φιλόσοφος και παιδαγωγός • Θεμελιωτής της Επιστημονικής Παιδαγωγικής • Θεμελίωση την Παιδαγωγική ως επιστήμη πάνω στην Ηθική • Αισθητική • Τελειότητα • Φιλανθρωπία • Δίκαιο • Συναίνεση

  31. John Friedrich Herbart (2/5) • Παραστάσεις • Δημιουργούνται στην ψυχή του ανθρώπου • Το σύνολό τους αποτελεί τον «κύκλο των ιδεών» ενός ατόμου • Μάθηση: αφομοίωση των νέων παραστάσεων από τις παλιές (συνειρμοί) • Σκοπός της αγωγής • Διάπλαση ηθικού χαρακτήρα • Πολυμερές ενδιαφέρον μαθητή

  32. John Friedrich Herbart (3/5) • Αρχές σχολικού προγράμματος • Παραστάσεις και γνώσεις • Εμπειρικές (Γεωγραφία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) • Κοινωνικής αναστροφής (Ιστορία, Θρησκευτικά, Γλώσσα) • Πολιτιστική ανακεφαλαίωση και ιστορική διάταξη της ύλης • Συγκέντρωση της ύλης • Συνάφεια της ύλης

  33. John Friedrich Herbart (4/5) • Βασικές ιδέες μεθόδου • Παιδευτική μέθοδος • Καθοδήγηση, μάθημα, ανατροφή • Συνταύτιση αγωγής – διδασκαλίας • Μάθηση: συνειρμοί των παραστάσεων • Πορεία διδασκαλίας • Σαφήνεια (εποπτική παρουσίαση) • Σύνδεση (συσχέτιση νέων αναπαραστάσεων με παλιές) • Σύστημα (σύλληψη και διατύπωση εννοιών) • Μέθοδος (εφαρμογή νέας γνώσης)

  34. John Friedrich Herbart (5/5) • Κριτική • Θετική • Προγραμματισμένη διδασκαλία • Συσχετισμός διδακτέας ύλης με σκοπούς διδασκαλίας • Εξύψωση της διδασκαλίας και του δασκάλου • Αρνητική • Δασκαλοκεντρικό σύστημα • Νοησιαρχικό σύστημα • Σκοπός της αγωγής: όχι μόνο η ηθικότητα • Ενδιαφέρον: προβάλλεται σαν σκοπός της αγωγής ενώ αποτελεί μέσο της αγωγής

  35. Περιεχόμενα • Ιστορική αναδρομή • Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών • John Amos Comenius (1592-1670) • Jean Jacques Rousseau (1712-1778) • Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) • John Friedrich Herbart (1776-1841) • Friedrich Froebel (1782-1852) • Georg Kerschensteiner (1854-1932) • John Dewey (1859-1952) • Maria Montessori (1870-1952) • Henry ClintonMorrison (1871-1945) • Ovide Decroly (1871-1932) • Roger Cousinet (1881-1973) • Celestin Freinet (1896 -1966) • Σχέδιο Dalton (1920) • Σχέδιο Winnetka (1920)

  36. Friedrich Froebel (1/7) • Γερμανός φιλόσοφος και παιδαγωγός • Θεμελιωτής του Νηπιαγωγείου • Παιδικός κήπος • Μελέτη αγωγής προσχολικής ηλικίας • Ίδρυση νηπιαγωγείων • Εκπαίδευση νηπιαγωγών

  37. Friedrich Froebel (2/7) • Φύση του κόσμου • Ουσία του σύμπαντος το Απόλυτο (ο Θεός) • Δόγμα του μέρους – όλου • Νόμος της εξέλιξης • Η ενέργεια του Δημιουργού ωθεί τις διαδικασίες ανάπτυξης και εξέλιξης

  38. Friedrich Froebel (3/7) • Φύση του ανθρώπου • Το τελειότερο προϊόν της κοσμικής εξέλιξης • Αυτοσυνειδησία • Ανάπτυξη ανθρώπου: ιδέες Ρουσώ • Δημιουργική – δυναμική • Η ανάπτυξη είναι πνευματικής φύσεως • Αντιτίθεται στη φυσιοκρατία

  39. Friedrich Froebel (4/7) • Σκοπός της αγωγής • Αυτοπραγμάτωση • Αυτενέργεια • Αυτοέκφραση • Διδακτική πράξη • Αυτά που θα γίνει το παιδί βρίσκονται μέσα του • Διδασκαλία • Καλλιέργεια πρώτα της βούλησης και μετά της νόησης • Εξωτερίκευση βιωμάτων και συναισθημάτων • Εξπρεσσιονισμός (έμφαση στηνέκφραση)

  40. Friedrich Froebel (5/7) • Δημιουργικές ή κατασκευαστικές εργασίες • Απόκτηση δεξιοτήτων • Αίσθηση της σκόπιμης ενέργειας • Στάδια • Βρεφικής ηλικίας (0-3) • Σπίτι: καλλιέργεια αισθήσεων - κινητικών δεξιοτήτων • Νηπιακή ηλικία (3-6) • Νηπιαγωγείο: εξωτερίκευση εσωτερικού κόσμου • Παιδική ηλικία (6-10) • Μάθηση - Διδασκαλία

  41. Friedrich Froebel (6/7) • Αρχές παιδευτικής μεθόδου • Αυτενέργεια • Παθητική αγωγή (Αρνητική αγωγή Ρουσώ) • Κατά στάδια ανάπτυξη • Κατασκευαστική εργασία • Οικογένεια: ο σπουδαιότερος παράγοντας αγωγής • Παιδευτικά ιδρύματα: κοινωνική και θρησκευτική αγωγή

  42. Friedrich Froebel (7/7) • Κριτική • Θετική • Η αγωγή συντελεί στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους • Η πρόοδος της φυλής εξαρτάται από τη μόρφωση της γυναίκας • Η γνώση αποδίδει σε σχέση με τις ενεργητικότητες του οργανισμού • Αρνητική • Η κατασκευαστική εργασία υποτιμά τη σπουδαιότητα της αφηρημένης σκέψης • Το παιχνίδι εκτρέπει το παιδί από τη σοβαρή εκπαίδευση • Τονίζεται υπερβολικά η μορφή και η μαθηματική γνώση • Ο νόμος της εξέλιξης δεν μας λέει πώς ακριβώς να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της παιδικής ζωής

  43. Περιεχόμενα • Ιστορική αναδρομή • Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών • John Amos Comenius (1592-1670) • Jean Jacques Rousseau (1712-1778) • Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) • John Friedrich Herbart (1776-1841) • Friedrich Froebel (1782-1852) • Georg Kerschensteiner (1854-1932) • John Dewey (1859-1952) • Maria Montessori (1870-1952) • Henry ClintonMorrison (1871-1945) • Ovide Decroly (1871-1932) • Roger Cousinet (1881-1973) • Celestin Freinet (1896 -1966) • Σχέδιο Dalton (1920) • Σχέδιο Winnetka (1920)

  44. Georg Kerschensteiner (1/4) • Γερμανός παιδαγωγός • Εισηγητής του Σχολείου Εργασίας • Σκοπός της αγωγής • Διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή • Χρήσιμος πολίτης • Εισαγωγή της «Πολιτικής Αγωγής» • Καλός επαγγελματίας • Γενική και επαγγελματική μόρφωση να συμβαδίζουν • Τονίζονται ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι βιομηχανικές τέχνες και η επαγγελματική εκπαίδευση • Υψηλό ηθικό περιεχόμενο του επαγγέλματος

  45. Georg Kerschensteiner (2/4) • Εργασία • Βασική μέθοδος μάθησης – διδασκαλίας • Σωματική ή χειρωνακτική • Συντελεί στην ανάπτυξη των πνευματικών λειτουργιών • Εισαγωγή σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα • Καθοδηγούμενη αυτενέργεια • Μέθοδος της ανακάλυψης

  46. Georg Kerschensteiner (3/4) • Σχολική κοινότητα • Προπαρασκευή των μαθητών • Δημιουργία ηθικά εξυψωμένης κοινωνίας του μέλλοντος • Ηθικοποίηση του Κράτους • Δημιουργία ιδανικής Πολιτείας

  47. Georg Kerschensteiner (4/4) • Κριτική • Θετική • Αιώνιες αξίες • Ηθικοποίηση του επαγγέλματος • Προβολή του κοινωνικού ιδεώδους • Εισαγωγή της αυτοδιοίκησης στο σχολείο • Αρνητική • Υπερβολική μορφωτική δύναμη στην εργασία • Μεγάλη έμφαση στις χειροτεχνικές εργασίες

  48. Περιεχόμενα • Ιστορική αναδρομή • Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών • John Amos Comenius (1592-1670) • Jean Jacques Rousseau (1712-1778) • Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) • John Friedrich Herbart (1776-1841) • Friedrich Froebel (1782-1852) • Georg Kerschensteiner (1854-1932) • John Dewey (1859-1952) • Maria Montessori (1870-1952) • Henry ClintonMorrison (1871-1945) • Ovide Decroly (1871-1932) • Roger Cousinet (1881-1973) • Celestin Freinet (1896 -1966) • Σχέδιο Dalton (1920) • Σχέδιο Winnetka (1920)

  49. John Dewey (1/10) • Αμερικανός φιλόσοφος και παιδαγωγός • Επηρέασε την παιδαγωγική του 20ου αι. • Οργανοκρατία • Πνεύμα και ιδέες: όργανα εξέλιξης ανθρώπου • Πειραματοκρατία • Πείραμα και επιστημονική μέθοδος:οι μόνες έγκυρες μέθοδο για τη μάθηση και την αληθινή γνώση • Μάθηση με την πράξη (Learning by doing)

  50. John Dewey (2/10) • Η αγωγή δεν μπορεί να έχει απώτερο σκοπό • Είναι αφηρημένη έννοια • Τα παιδιά ζουν στο παρόν • Η αγωγή στο σχολείο πρέπει να είναι • ζωή (όχι προετοιμασία για τη ζωή) • μέσο κοινωνικής προόδου και αλλαγής