stes p iv t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STES - päivät PowerPoint Presentation
Download Presentation
STES - päivät

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

STES - päivät - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

STES - päivät. Seinäjoki 13.3.2008 Markku Stenman. Sähköisen potilaskertomuksen ydintiedot. ovat keskeisiä potilaan terveyden- ja sairaanhoidon tietoja ovat rakenteisia tiedot kirjataan hyödyntäen luokituksia, nimikkeistöjä ja koodistoja kuvaavat suunniteltua tai toteutunutta hoitoa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STES - päivät


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stes p iv t

STES - päivät

Seinäjoki 13.3.2008

Markku Stenman

s hk isen potilaskertomuksen ydintiedot
Sähköisen potilaskertomuksen ydintiedot
 • ovat keskeisiä potilaan terveyden- ja sairaanhoidon tietoja
 • ovat rakenteisia
  • tiedot kirjataan hyödyntäen luokituksia, nimikkeistöjä ja koodistoja
 • kuvaavat suunniteltua tai toteutunutta hoitoa
 • eivät ole tietty käyttäjälle näkyvä kertomuksen osa, ydintietojen näkyminen on ohjelmistokohtaisesti ratkaistava asia
yleiset n kym t
Yleiset näkymät
 • HEN - henkilötiedot
 • LÄÄ - lääkehoito
 • LÄH - lähete
 • PAL- hoitopalaute
 • ELIN -Elinluovutuskortti
 • SUOS - Suostumus
 • TAH - Hoitotahto
 • RIS - Riskitiedot
 • REC - Lääkemääräys
 • DG-Diagnoosi
 • RKT-Rokotukset
 • A - Lääkärintodistus A
 • B1 - Lääkärintodistus B1
 • B2 - Lääkärintodistus B2
 • C - Lääkärintodistus C
 • D - Lääkärintodistus D
 • E - Lääkärintodistus E
 • T - Lääkärin lausunto terveydentilasta
 • NT - Nuorison terveystodistus
 • AJO – Lääkärinlausunto ajokyvystä
 • M I - Tarkkailulähete
 • M II - Tarkkailulausunto
 • M III - Hoitoonmäärämis-päätös
 • Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta
 • Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta
 • Syntymätodistus
 • FL-Fysioterapian tutkimus- ja hoitomääräyslomake
 • jne..
erikoisalakohtaiset n kym t
Erikoisalakohtaiset näkymät
 • SIS - sisätaudit
 • ANE - anestesiologia ja tehohoito
 • KIR - kirurgia
 • NKIR - neurokirurgia
 • GYN - naistentaudit ja synnytykset
 • LAS - lastentaudit
 • SIL - silmätaudit
 • KOR - korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • FON -foniatria
 • HAM -hammas-, suu- ja leukasairaudet
 • TYÖ - työlääketiede ja työterveyshuolto FYS - fysiatria
 • GER - geriatria
 • YLE - yleislääketiede
 • IHO -iho- ja sukupuolitaudit
 • SÄD - syöpätaudit ja sädehoito
 • PSY- psykiatria
 • NPSY -nuorisopsykiatria
 • LPSY- lastenpsykiatria
 • NEU - neurologia
 • LNEU -lastenneurologia
 • KEU - keuhkosairaudet
 • LII - liikuntalääketiede
 • GEN - perinnöllisyyslääke-tiede
palvelualakohtaiset
Palvelualakohtaiset
 • KUN - kuntoutus
 • RTG - radiologia
 • LAB - laboratorio
 • KLF - kliininen fysiologia
 • KNF - kliininen neurofysiologia
 • PAT - patologia

Perusterveydenhuolto

 • äitiys-, lasten- ja perheneuvola = neuvolatoiminta
 • koulu ja opiskelijaterveydenhuolto
ammatilliset n kym t
Ammatilliset näkymät
 • PUH puheterapia
 • SOS sosiaalityö
 • RAV ravitsemusterapia
 • PSL psykologia
 • TOI toimintaterapia
 • FYST fysioterapia
 • HOKE hoitokertomus
otsikosto
Otsikosto
 • Kansallinen otsikosto, n.35 kpl
 • Effica - otsikosto,n. 700 kpl ( 1500 vanhimmissa), vähenee jatkossa tuntuvasti
 • Otsikon asiasisältö
 • Erityistyöntekijöiden tekstit
 • Mitkä näkymät tuotantokäyttöön: mahdollisuus harmonisointiin
 • Luokittelut
 • Sama tekstisisältö useampaan kohtaan kertomusta

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä

otsikot
Otsikot
 • Apuvälineet
 • Diagnoosi
 • Esitiedot (anamneesi)
 • Fysiologiset mittaukset
 • Hoidon tarve
 • Hoidon syy
 • Hoidon tavoitteet
 • Hoidon tulokset
 • Hoitoisuus
 • Hoitopalaute
 • Hoitotyön toiminnot
 • Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot
 • Konsultaatio
 • Kuntoutus
 • Lausunnot
 • Loppuarvio
 • Lääkehoito
 • Nykytila (status)
 • Ongelmat
 • Preventio
 • Riskitiedot
 • Terveystarkastus
 • Terveyteen vaikuttavat tekijät
 • Testaus- ja arviointitulokset
 • Toimenpiteet
 • Toimintakyky
 • Tutkimukset
 • Väliarvio
 • Yhteenveto
palvelutapahtuman ja kokonaisuuden tunnistetiedot
Palvelutapahtuman ja –kokonaisuuden tunnistetiedot
 • Palvelutapahtumalla tarkoitetaan terveydenhuollon palvelunantajan ja potilaan välistä yksittäisen palvelun järjestämistä tai toteuttamista
 • Palvelukokonaisuus on yhden tai useamman terveydenhuollon palvelunantajan tuottamien palvelutapahtumien yksilöity kokonaisuus
 • Palvelukokonaisuuden tunnistetiedot

Palvelukokonaisuuden nimi: Diabetes

Palvelukokonaisuuden yksilöintitunnus:

Palvelukokonaisuuden luokitus (nimi ja koodi):

 • Palvelutapahtuman tunnistetiedot

Palvelutapahtuman nimi:

Palvelu- tai hoitotapahtuman tyyppi: laitoshoitojakso

Palvelutapahtuman yksilöintitunnus:

Ajankohta: 02.02.2006 – 12.02.2006

terveyteen vaikuttavat tekij t
Terveyteen vaikuttavat tekijät
 • Kuvaavat henkilön terveyteen ja sairauteen liittyviä elintapoja ja elämäntilanteita
 • Ydintiedoissa kuuluvat
   • Tupakointi
   • Päihteet
   • Liikunta
   • Raskaus
   • Ravitsemus
 • Tupakoinnissa hyödynnetään Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestin tuloksena saatua indeksilukua, alkoholin kulutuksen kartoituksessa hyödynnetään Audit-testiä ja liikuntaneuvonnan työkaluna hyödynnetään liikkumisreseptiä
slide13

Tilaukset 2 /08

 • Hoitotakuumuutokset
 • Kuolinsanoman välitys vrk:lle
 • Lähete -palautemuutokset
 • Otsikoston muutostyöt
 • Digisanelun tuki otsikostolle
 • Yhdistelmänäytön muutostyö
 • Rakenteinen käyntirivi (jatkuva kertomus)
 • Riskitiedot
 • Osastolääkitys

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä

s hk inen tunnistautuminen
Sähköinen tunnistautuminen
 • Kirjaus TEO:n (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus) varmistamalla kortilla
  • Kortin voimassaolo tarkastetaan kirjautuessa
 • Kortti sisältää kaksi tunnusta
  • Sisäänkirjaustunnisteen
  • Allekirjoitustunnisteen
 • Kortilla kirjaudutaan käyttöjärjestelmään (Windows)
 • Efficaan kirjautuminen perustuu käyttöjärjestelmän tunnukseen
  • Effica avautuu ilman kirjausta
  • Effican normaalit käyttöoikeudet pysyvät voimassa
 • Korttikirjauksen käyttö mahdollistaa Effican avaamisen ”edellisestä” tilanteesta

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä

n kym kertomus n kym lomakkeen ominaisuuksia
Näkymäkertomus Näkymälomakkeen ominaisuuksia
 • Näkymälomake koostuu osista (komponenteista)
 • Näkymälomake voi olla kiinteänkokoinen tai sen koko voidaan määritellä muuttuvaksi (venyvä lomake)
 • Näkymälomake voi näkyä erinäköisenä näytöllä ja kirjoittimella
 • Näkylomakkeet hyödyntävät nykyisiä käyttöoikeuksia
 • Näkymälomake voi sisältää erityyppisiä komponentteja (osia)
  • Taulukkokomponentti
  • Tekstikomponentti
  • Lokerokomponentti
  • Kuvakomponentti
 • Määrämuotoiset lomakeet uudistetaan näkymälomakkeiksi
  • Todistukset ja lausunnot

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä

kertomus 2008 riskitiedot
Kertomus 2008Riskitiedot
 • Kriittiset tiedot
  • Näytetään aina potilaan tietoja käsiteltäessä
   • Ensimmäisessä vaiheessa
    • Kertomus, Ajanvaraus, Osastonhallinta ja Radiologia
   • Muut myöhemmin
 • Keskeiset hoidossa huomioitavat riskit
  • Näytetään Effican lomakkeena (normaalit lomakeoikeudet)
  • Lomake näkyy korostettuna lomakepuussa
  • Sisältää sekä kriittiset että keskeiset riskit
  • Sisältää myös riskihistorian
 • Riskien lisääminen
  • Suoraan riskilomakkeelle tai jatkuvaan kertomukseen riskiotsikoiden avulla
  • Riskiautomaation avulla (jatkuva kertomus, lääkitys, laboratorio, …)
 • Erityistä huomioitavaa -käsittely
  • Apuväline manuaalista siirtoa varten

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä

yhdistelm n yt n i versio
Yhdistelmänäytön I versio
 • Toimii hakutyökaluna
 • Useita valintavaihtoehtoja tarpeen mukaan

( esim. erikoisala, päivämäärä, käytetty otsikko, suppea spesialiteetti)

 • Yleisnäkymä sähköiseen kertomukseen: valittujen ehtojen mukainen kooste kertomuksesta
 • Tuotantokäytön aloitus strukturoinnin yhteydessä

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä

slide18

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä

haun perusteella saatu tulos
Haun perusteella saatu tulos
 • kronologinen järjestys
 • haluttu sisältö
 • myös arkistosta jatkossa
 • rullaava tekstikokonaisuus
 • kopiot ja koosteet eri tarkoituksiin

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä

kertomus 2008 rakenteinen k yntirivi
Kertomus 2008Rakenteinen käyntirivi
 • Kansallinen hanke edellyttää käynnin tietojen rakenteistamista
  • Näytöllä ja tietokannassa samat tiedot
 • Tietojen syötön yhteydessä tarkastetaan käynnin tiedot
  • Oletusarvojen asetus kertomuksen käynnistyksessä
  • Käyntitietojen tarkastus käynnin ensimmäisen lomakkeen syötön yhteydessä
  • Käyntitietojen tarkastus tietoja hyväksyttäessä
 • Käynnin tila
  • Käynnin tila voidaan määritellä lomakekohtaisesti
   • Kesken
   • Valmis
   • Hyväksytty

P R O X I T - s ä h k ö i s e n p o t i l a s a s i a k i r j a j ä r j e s t e l m ä n k e h i t t ä m i n e n j a k ä y t t ö ö n o t t o 10 s a i r a a n h o i t o p i i r i s s ä