wolontariat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WOLONTARIAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
WOLONTARIAT

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 36
Download Presentation

WOLONTARIAT - PowerPoint PPT Presentation

ocean
160 Views
Download Presentation

WOLONTARIAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WOLONTARIAT

 2. Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie

 3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych

 4. Wolontariat w każdym przypadku powinien być  szkołą życia, zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru z siebie.

 5. Pracę wolontariacką można opisywać na wiele sposobów, a samą ideę wolontariatu analizować z wielu punktów widzenia. Każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu, wynikającą z osobistych odczuć, jakie się z nim wiążą. Co mówili o tym zjawisku ludzie cenieni przez całą ludzkość? • Ich cytaty znajdziecie poniżej. Słowa te pochodzą od osób, które wiedzą z własnego doświadczenia, czym jest poświęcenie oraz bezinteresowne niesienie pomocy innym ludziom. Warto je przemyśleć i postarać się choć w jakimś stopniu kierować nimi w życiu.

 6. "Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"- Ghandi

 7. "Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."- Matka Teresa z Kalkuty

 8. "Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"- Martin Luther King Jr.

 9. "Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością."- Thomas Jefferson

 10. "Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy kierować się jak regułą - wzajemność."- Konfucjusz

 11. "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."- Jan Paweł II

 12. "Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym."- Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha)

 13. ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.'‘ - Jan Paweł II

 14. „Niewielka pomoc warta jest tyle, ile dużo współczucia” Przysłowie angielskie

 15. ''Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje'' - Jan Paweł II

 16. „Możesz mieć w życiu wszystko, czego pragniesz, jeśli tylko dostatecznie pomożesz innym w zdobyciu tego, czego oni pragną.” Zig Ziglar

 17. „To jedna z najwspanialszych nagród, jakimi obdarowuje nas życie, że żaden człowiek nie może szczerze pomóc innemu, nie pomagając samemu sobie.” Ralph Waldo Emmerson – amerykański eseista i poeta.

 18. Dlaczego warto być wolontariuszem ? • Powodów jest wiele, a wolontariat stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości. Oto kilka z nich: Wolontariat pozwala na: *rozwijanie posiadanych umiejętności, *odkrywanie nowych talentów, *nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, *odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, *uzyskanie poczucia satysfakcji, *ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

 19. Wolontariat jest także ważny ponieważ: *uczy wrażliwości na drugiego człowieka, *daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia.

 20. "Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu-bliźniemu. (...) Wolontariusz , gdy bezinteresownie może dać innym cośz siebie, doświadcza radości , która przewyższa to, co dokonał."Jan Paweł II

 21. „W życiu każdego człowieka jest taki moment, kiedy odkrywa potrzebę zrobienia czegoś bezinteresownie dla innych.”

 22. "Trzeba mieć otwarte serce,w którym jest miejsce dla innych,umieć patrzeć na ludzi dobrym okiemi przyjmować ich życzliwym sercem".

 23. "Kiedy jesteś z drugimi i dla drugich, jesteś pięknym człowiekiem, jesteś naprawdę"

 24. DO KAŻDEGO WOLONTARIUSZA: • Wolontariat - Bo lubię!, bo dobrze się z tym czuje!Każdy uśmiech mały gest, to dziś dla mnie złoto jest! Ten wysiłek daje moc by uwierzyć, że jest ktoś, kto Cię potrzebuje, czeka na Ciebie...Twoje dobre słowa, uśmiech, rady, to że Jesteś...Nieważne gdzie, ważna jest twoja obecność, ona dodaje skrzydeł! Zwiędnięte kwiaty nagle ożywają na Twój widok. Zrozumienie wydarzeń na łące, wysłuchanie i wczucie się w nie dodaje otuchy, jest jak łyk zimnej wody w upalne dni.Jesteś nauczycielem ale i uczniem - pamiętaj o tym!To co kwiaty Ci dają tego nie da się wyrazić...Panuje tu miłość i zrozumienie.Chociaż Jesteś małą cząstką w świecie, bądź dumny! Pełen optymizmu, radości, szczęścia Stajesz się bogatszy o doświadczenia...To TY nikt inny jesteś WOLONTARIUSZEM :)

 25. Drodzy Wolontariusze! Pragnę  wyrazić wam żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym miejscu na świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Czy to gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach — dla dzieci, osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach, dla uchodźców i prześladowanych — jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy przemocy i egoizmu.

 26. „Najgorsze w wolontariacie jest to, że nie mogę nic zrobić z jego cierniem, nic. Jego bezradność i moja jest największym ciężarem tej posługi.Ta świadomość jest niezbędna, a najbardziej boląca... „

 27. NASZ WOLONTARIAT: