KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK TULAJDONJOGI MEGKÖZELÍTÉSE. A közjavak előállításának és felhasználásának optimális szintje nehezen határozható meg, mert a tulajdonjoguk nem tisztázott. KÖZLEGELŐK CSAPDÁJA. Garrett Hardin, 1968-ban jelentette meg a Science- ben

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ocean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK

TULAJDONJOGI MEGKÖZELÍTÉSE


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

A közjavak előállításának és felhasználásának optimális szintje

nehezen határozható meg, mert a tulajdonjoguk nem tisztázott


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

KÖZLEGELŐK CSAPDÁJA optimális szintje

 • Garrett Hardin, 1968-ban jelentette meg a Science-ben

 • A legnagyobb problémát a népességrobbanásban látta

 • LÉNYEGE:

 • Adott területű közlegelőn 10 gazda fejenként egy tehenet legeltet

 • Egy tehén súlya 1000 font (összsúly 10000 font)

 • Egyik „leleményes” gazda az egy helyett két tehenet kezd el

  legeltetni, de a fű mennyisége korlátozott,

  így egy-egy tehén csak 900 fontra hízik

  • a „két tehenes” gazda 800 fontot nyer

  • a többiek fejenként 100 fontot vesztenek

  • a közösség 100 fontot veszít (11×900)

ÉS HA A TÖBBIEK IS EZT TESZIK?????


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK PIACI MEGOLDÁSA optimális szintje

COASE TÉTEL

Elv:

Lehetséges a problémák piaci megoldása, ha minden erőforrásnak

teljes kizárólagossággal rendelkező tulajdonosa lenne

A saját tulajdonú erőforrás túlhasználata vagy szennyezése

könnyebben megakadályozható !

Tétel:

A piaci mechanizmusok, a döntéshozók racionális viselkedése

automatikusan a társadalmilag optimális szint felé szorítja a

gazdasági tevékenység szintjét külön társadalmi vagy állami

beavatkozás nélkül


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

vállalkozó kompenzál optimális szintje

„szenvedő” kompenzál

Profit

ill.

Marg extern ktg

Marginális externális költség

Marginális externális haszon

Mmax

Mopt

Tevékenység mérete

Mopt= társadalmilag optimális méret

Mmax = vállakozó személyes hasznának

maximuma


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

COASE TÉTELEN ALAPULÓ MEGOLDÁS AKADÁLYAI optimális szintje

 • A tulajdonjog létrehozása nehézkes vagy lehetetlen

  (pl.: napfény, levegő)

 • Tökéletes piaci verseny csak elméletben létezik

 • A résztvevők tökéletes szétválasztása szennyező és szenvedő

  felekre nem lehetséges

 • 1)húsüzem a szennyvizét tisztítás nélkül élővízbe engedi

 • A hús olcsóbb lesz, de a halászok tönkremennek

 • (3 vagy több szereplő, ebből kettőnek az érdeke azonos)

 • 2) a szennyező és a szenvedő azonos is lehet

 • pl.: az autósok szennyeznek és szenvedők is

 • A megegyezésnek vagy alkunak külön költsége van


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

KÖRNYEZETI, JÓLÉTI optimális szintje

ÉS FENNTARTARTHÓSÁGI INDIKÁTOROK


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

GNP, GDP HIÁNYOSSÁGAI optimális szintje

 • Nem tükrözik a környezet minőségében és a természeti

  erőforrásokban bekövetkező változásokat

 • Nem szerepelnek benne a természet nyújtotta szolgáltatások

  pl.: öntisztulóképesség

 • Számos környezetvédelmi kiadás és beruházás

  GDP növelőként jelenik meg

  pl.: a szennyező technológia hozadéka és a

  telepített tisztítóberendezés is növeli

 • A környezetbarát, anyag és energiatakarékos gazdálkodás

  negatívan hat a GDP-re


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

Nettó Gazdasági Jólét optimális szintje

Net Economic Welfare = NEW

flow típusú mutató (folyamatokat követő)

GDP-hez

hozzáadni: szabadidő, otthon végzett munka

levonni: környezetszennyezések, urbanizáció káros hatásai

 • Valódi Fejlődés Mutatója

 • Genuine Progress Indicator = GPI

 • Személyes fogyasztásból indul ki

 • Módosító tényező a jövedelemelosztás és a

 • különböző társadalmi és ökológiai hasznok és költségek

 • + személyes fogyasztás, önkéntes munka, tartós fogyasztási cikk

 • - balesetek, bűnözés, szabadidő csökkenése,

 • jövedelemkülönbségek, szennyezések


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója optimális szintje

 • Index of Suistanable Economic Welfare = ISEW

 • Fogyasztási egyenlőtlenségek változásának hatása a jólétre

 • Hosszú távú környezeti károsodások jelenértékének beépítése

 • (kritikus lehet a helyes diszkontláb meghatározása

 • pl a globális éghajlatváltozás esetében)

 • A jólét csökkenésének főbb okozói:

 • Hosszú távú környezeti károk felgyorsult növekedése

 • Jövedelemelosztási egyenlőtlenségek fokozódása

 • Háztartási és házimunka kedvezőtlen aránya


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • Humán Fejlődés Mutatója optimális szintje

 • Human Development Index = HDI

 • Szempontok a meghatározásnál:

 • Egy főre jutó GDP

 • Iskolázottság szintje

  (olvasási arány 2/3, iskolában töltött évek 1/3 súllyal)

 • Születéskor várható élettartam

Ökológiai lábnyom

Az a föld- (vagy víz-) terület, amelyre egy meghatározott emberi

népesség vagy életszínvonal végtelen ideig való eltartásához

lenne szükség

Mennyi termékeny földre (vízre) van szüksége egy országnak

vagy emberközösségnek az összes elfogyasztott erőforrás

megtermeléséhez és a hulladék „elnyeletéséhez”


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • Ökológiai lábnyom meghatározása optimális szintje

 • Országos/regionális adatokból becsülni az

 • átlagos éves fogyasztást

 • összfogyasztás / népesség létszáma

 • Fogyasztás = termelés + import – export

 • A fogyasztás cikkekre fejenként kisajátított földterület

 • (kfc) becslése

 • Átlagos fejenkénti ökológiai lábnyom meghatározása (öl)

 • Éves vásárolt fogyasztási cikk és szolgáltatás által

 • kisajátított összes terület

 • Népesség ökológiai lábnyoma

 • Átlagos fejenkénti lábnyom × népesség nagysága


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

DPSIR-modell optimális szintje

Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjában (UNEP)

a Környezetállapoti Jelentésekhez is felhasználják

 • Külön vizsgálja a terhelések okait, előidézett hatásait, mert:

 • A növekvő terhelés nem feltétlenül okoz arányosan súlyosabb hatásokat

 • A terhelések mérséklése nem jár mindig együtt a környezetállapot

  automatikus javulásával

D : Driving force - szektoriális hajtóerők

Amelyek a terhelést előidéző folyamatokat kiváltják

P : Pressure – terhelések

Emberi tevékenységek környezetre gyakorolt terhelő hatása

Pl.: emisszió, erőforrások kitermelése

S : State – állapot

Fizikai mennyiségekkel objektíven mérhető jellemzők

I : Impact – hatás

Megváltozott környezetállapot által előidézett hatások

R : Response – válasz

Társadalom válaszlépései a környezetterhelések csökkentésére


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

D - hajtóerők optimális szintje

P - terhelés

S - állapot

I - hatás

Szektorok:

Ipar

Mezőgazd.

Energetika

Turizmus

Közlekedés

Háztartások

Fogy. szerk.

Népesség

Gazd. szerk.

Technológia

Urbanizáció

Területhaszn.

Emissziók

Hulladék

Erőforr. felh.

Energiafelh.

vízfogyasztás

Körny. minőség

Biodiverzitás

Gazdasági növekedés

Jólét

kultúra

Környezeti

Gazdasági

Társadalmi

Emberi egészségre

Szektoriális politikák:

Ipar

Mezőgazd.

Energetika

Turizmus

Közlekedés

Makrogazd. Politika

pl:.akció-programok

Probléma területekre

Irányuló

Politikák:

Vízminőség

Levegőminőség

Hulladék-gazdálkodás

Prioritások meghatározása

Célok meghatározása

R - válaszintézkedések


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS optimális szintje

GAZDASÁGPOLITIKAI ESZKÖZEI


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • SZABÁLYOZÁS TÍPUSÚ MEGKÖZELÍTÉS optimális szintje

 • Adminisztratív jellegű, szabványok, korlátok megállapítása és

 • engedélyezési eljárások kialakítása

 • Környezetvédelmi szabványok

 • Nem tekinthetők piacgazdasági eszköznek, a leggyakrabban alkalmazottak

 • DE: emberi egészségre ártalmas szennyezéseknél fontosak

 • Szennyezés kibocsátási engedélyek

 • A környezet minőségét jellemző állapotjelzők meghatározott elfogadható

 • szintjéig engedélyt adnak a szennyező tevékenység folytatására

 • (környezetterhelés-környezetszennyezés)

2) TÁMOGATÁSOK

A környezetszennyezés kiküszöböléséhez szükséges eszközök és

berendezések beszerzéséhez és fenntartásához adják

DE: a támogatások miatt az erőforrások társadalmilag leértékelődnek,

pazarlást tesz lehetővé !


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • 3) ADÓK ÉS BÜNTETÉSEK optimális szintje

 • Ha a kárt okozó és az elszenvedő között nem jön létre megegyezés,

 • az állam von el jövedelmet a szennyezőktől

 • Adó: jövedelemmel arányos elvonás

 • Termékdíj, büntetés: más szempontok (pl.: a keletkező hulladék)

4) FORGATHATÓ ENGEDÉLYEK

Az adott körzetre meghatározzák a még megengedhető (tűrhető)

szennyezési szintet valamely jól mérhető paraméterek formájában.

Ezt a szennyezési szintet, mint „keretet” felosztják kibocsátási

engedélyekre és ezeket áruba bocsátják.

Ha a tevékenységét befejezi vagy valamilyen technológiával a

szennyezést csökkenti a fennmaradó kvótát továbbíthatja.


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

A KÖRNYEZETPOLITIKA optimális szintje

ÉS ESZKÖZRENDSZERE


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

Környezeti hatáslánc: optimális szintje

A gazdasági tevékenység okozta szennyezési folyamatait és

összetevőiket mutatja be

Társadalmi-

Gazdasági

Tevékenység

Pl.:

mezőgazdaság

Közlekedés

turizmus

Emissziók

Pl.: gázok

Folyékony és

Szilárd

hulladékok

Immissziók

Pl.:zaj

Savas eső

Tápanyag-feldúsulás

Hatások:

Emberre

Természetre

Mesterséges környzetre

Pl.:betegség

Fajpusztulás

Terméscsökk.

hatás

Mikro és

makro

szerkezet

Transz-

misszió

szerkezetváltó forrásorientált hatásorientált gyógyító

(megelőző)

KÖRNYEZETPOLTIKA

Célok, eszközök, intézkedések


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

KÖRNYEZETI POLITIKA TÍPUSAI optimális szintje

 • Gyógyító környezeti politika

  • Legfejletlenebb, de legelterjedtebb

  • A már bekövetkezett hatásokat enyhíti

  • Legdrágább és legkevésbé hatékony

 • 2) Hatásorientált környezeti politika

  • A célkörnyezet állapotán próbál javítani

  • Eredeti kibocsátást nem mérsékli, immissziót csökkenti

  • Pl.: elkerülő utak


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • 3) optimális szintje Forrásorientált környezeti politika

  • A célja az emisszió közvetlen csökkentése

  • Csővégi (end-of-pipe) technológiák

  • Látványos, mérhető kibocsátás csökkenés

  • Kontrollálható

  • Esetlegesen csak a szennyezőforma módosulásával jár

  • Sok esetben koncentrált szennyeződés marad vissza

 • 4) Szerkezetváltó (megelőző) környezeti politika

  • Leghatékonyabb

  • Az egész gazdaság működését tereli környezetbarát irányba

  • Környezetkímélő termékek és eljárások alkalmazása

  • Végső cél a fenntartható fejlődés biztosítása


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

KÖRNYEZETPOLITIKAI ALAPELVEK optimális szintje


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • 1) optimális szintje Szennyező fizet alapelv (Polluter Pays Principle-PPP)

 • A környezet elfogadható állapotának biztosítása érdekében a

 • szennyezés csökkentésének a költségét a szennyező fizesse

 • Pigoui gondolatra alapul:

 • ha a piaci ár nem tartalmazza a környezetkárosítás költségeit,

 • akkor a szennyezőre hárított fizetés valósítja meg a

 • környezeti externáliák internalizálását

 • A szennyezéscsökkentés költségeit nem csökkentik állami

 • támogatásokkal a környezeti intézkedések költségeit mindenkinek

 • meg kell fizetnie

 • KIVÉVE:

 • Olyan iparágakban, ahol támogatás nélkül nehézségek állnának fenn

 • A környezeti program bevezetése miatt kialakuló gazdasági és

  társadalmi problémák enyhítésére kell támogatást adni

 • Az elv alkalmazása jelentős torzulást okozna a nemzetközi

  kereskedelemben


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • 2) optimális szintje Környezeti információs irányelv

 • Az állampolgároknak egy nyitott információs politika révén

  lehetőséget kell adni a környezeti információk megismerésére

 • Motiválni kell őket, hogy a felelősökre nyomást gyakorolva az

  előírt intézkedéseket végrehajtassák

 • A hivatalos információk bárki számára (jogos érdekeltség

  igazolása nélkül is) hozzáférhetőek legyenek


K rnyezeti probl m k tulajdonjogi megk zel t se

 • 3) optimális szintje Környezetszennyezés integrált megelőzése

 • (Integrated Pollution Prevention Control, IPPC)

 • Bizonyos ipari tevékenységeknél az EU-ban egységes

 • létesítmény- engedélyezési jogrend alakuljon ki

 • Legjobb Elérhető Technológiák definiálása

  (Best Available Technology-BAT)

 • Határértékek közösségi-szintű meghatározása

 • Felülvizsgálati kötelezettség