slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK TULAJDONJOGI MEGKÖZELÍTÉSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK TULAJDONJOGI MEGKÖZELÍTÉSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK TULAJDONJOGI MEGKÖZELÍTÉSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK TULAJDONJOGI MEGKÖZELÍTÉSE. A közjavak előállításának és felhasználásának optimális szintje nehezen határozható meg, mert a tulajdonjoguk nem tisztázott. KÖZLEGELŐK CSAPDÁJA. Garrett Hardin, 1968-ban jelentette meg a Science- ben

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK TULAJDONJOGI MEGKÖZELÍTÉSE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK

TULAJDONJOGI MEGKÖZELÍTÉSE

slide2

A közjavak előállításának és felhasználásának optimális szintje

nehezen határozható meg, mert a tulajdonjoguk nem tisztázott

slide3

KÖZLEGELŐK CSAPDÁJA

 • Garrett Hardin, 1968-ban jelentette meg a Science-ben
 • A legnagyobb problémát a népességrobbanásban látta
 • LÉNYEGE:
 • Adott területű közlegelőn 10 gazda fejenként egy tehenet legeltet
 • Egy tehén súlya 1000 font (összsúly 10000 font)
 • Egyik „leleményes” gazda az egy helyett két tehenet kezd el

legeltetni, de a fű mennyisége korlátozott,

így egy-egy tehén csak 900 fontra hízik

   • a „két tehenes” gazda 800 fontot nyer
   • a többiek fejenként 100 fontot vesztenek
   • a közösség 100 fontot veszít (11×900)

ÉS HA A TÖBBIEK IS EZT TESZIK?????

slide5

KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK PIACI MEGOLDÁSA

COASE TÉTEL

Elv:

Lehetséges a problémák piaci megoldása, ha minden erőforrásnak

teljes kizárólagossággal rendelkező tulajdonosa lenne

A saját tulajdonú erőforrás túlhasználata vagy szennyezése

könnyebben megakadályozható !

Tétel:

A piaci mechanizmusok, a döntéshozók racionális viselkedése

automatikusan a társadalmilag optimális szint felé szorítja a

gazdasági tevékenység szintjét külön társadalmi vagy állami

beavatkozás nélkül

slide6

vállalkozó kompenzál

„szenvedő” kompenzál

Profit

ill.

Marg extern ktg

Marginális externális költség

Marginális externális haszon

Mmax

Mopt

Tevékenység mérete

Mopt= társadalmilag optimális méret

Mmax = vállakozó személyes hasznának

maximuma

slide7

COASE TÉTELEN ALAPULÓ MEGOLDÁS AKADÁLYAI

 • A tulajdonjog létrehozása nehézkes vagy lehetetlen

(pl.: napfény, levegő)

 • Tökéletes piaci verseny csak elméletben létezik
 • A résztvevők tökéletes szétválasztása szennyező és szenvedő

felekre nem lehetséges

 • 1)húsüzem a szennyvizét tisztítás nélkül élővízbe engedi
 • A hús olcsóbb lesz, de a halászok tönkremennek
 • (3 vagy több szereplő, ebből kettőnek az érdeke azonos)
 • 2) a szennyező és a szenvedő azonos is lehet
 • pl.: az autósok szennyeznek és szenvedők is
 • A megegyezésnek vagy alkunak külön költsége van
slide8

KÖRNYEZETI, JÓLÉTI

ÉS FENNTARTARTHÓSÁGI INDIKÁTOROK

slide9

GNP, GDP HIÁNYOSSÁGAI

 • Nem tükrözik a környezet minőségében és a természeti

erőforrásokban bekövetkező változásokat

 • Nem szerepelnek benne a természet nyújtotta szolgáltatások

pl.: öntisztulóképesség

 • Számos környezetvédelmi kiadás és beruházás

GDP növelőként jelenik meg

pl.: a szennyező technológia hozadéka és a

telepített tisztítóberendezés is növeli

 • A környezetbarát, anyag és energiatakarékos gazdálkodás

negatívan hat a GDP-re

slide10

Nettó Gazdasági Jólét

Net Economic Welfare = NEW

flow típusú mutató (folyamatokat követő)

GDP-hez

hozzáadni: szabadidő, otthon végzett munka

levonni: környezetszennyezések, urbanizáció káros hatásai

 • Valódi Fejlődés Mutatója
 • Genuine Progress Indicator = GPI
 • Személyes fogyasztásból indul ki
 • Módosító tényező a jövedelemelosztás és a
 • különböző társadalmi és ökológiai hasznok és költségek
 • + személyes fogyasztás, önkéntes munka, tartós fogyasztási cikk
 • - balesetek, bűnözés, szabadidő csökkenése,
 • jövedelemkülönbségek, szennyezések
slide11

Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója

 • Index of Suistanable Economic Welfare = ISEW
 • Fogyasztási egyenlőtlenségek változásának hatása a jólétre
 • Hosszú távú környezeti károsodások jelenértékének beépítése
 • (kritikus lehet a helyes diszkontláb meghatározása
 • pl a globális éghajlatváltozás esetében)
 • A jólét csökkenésének főbb okozói:
 • Hosszú távú környezeti károk felgyorsult növekedése
 • Jövedelemelosztási egyenlőtlenségek fokozódása
 • Háztartási és házimunka kedvezőtlen aránya
slide12

Humán Fejlődés Mutatója

 • Human Development Index = HDI
 • Szempontok a meghatározásnál:
 • Egy főre jutó GDP
 • Iskolázottság szintje

(olvasási arány 2/3, iskolában töltött évek 1/3 súllyal)

 • Születéskor várható élettartam

Ökológiai lábnyom

Az a föld- (vagy víz-) terület, amelyre egy meghatározott emberi

népesség vagy életszínvonal végtelen ideig való eltartásához

lenne szükség

Mennyi termékeny földre (vízre) van szüksége egy országnak

vagy emberközösségnek az összes elfogyasztott erőforrás

megtermeléséhez és a hulladék „elnyeletéséhez”

slide13

Ökológiai lábnyom meghatározása

 • Országos/regionális adatokból becsülni az
 • átlagos éves fogyasztást
 • összfogyasztás / népesség létszáma
 • Fogyasztás = termelés + import – export
 • A fogyasztás cikkekre fejenként kisajátított földterület
 • (kfc) becslése
 • Átlagos fejenkénti ökológiai lábnyom meghatározása (öl)
 • Éves vásárolt fogyasztási cikk és szolgáltatás által
 • kisajátított összes terület
 • Népesség ökológiai lábnyoma
 • Átlagos fejenkénti lábnyom × népesség nagysága
slide14

DPSIR-modell

Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjában (UNEP)

a Környezetállapoti Jelentésekhez is felhasználják

 • Külön vizsgálja a terhelések okait, előidézett hatásait, mert:
 • A növekvő terhelés nem feltétlenül okoz arányosan súlyosabb hatásokat
 • A terhelések mérséklése nem jár mindig együtt a környezetállapot

automatikus javulásával

D : Driving force - szektoriális hajtóerők

Amelyek a terhelést előidéző folyamatokat kiváltják

P : Pressure – terhelések

Emberi tevékenységek környezetre gyakorolt terhelő hatása

Pl.: emisszió, erőforrások kitermelése

S : State – állapot

Fizikai mennyiségekkel objektíven mérhető jellemzők

I : Impact – hatás

Megváltozott környezetállapot által előidézett hatások

R : Response – válasz

Társadalom válaszlépései a környezetterhelések csökkentésére

slide15

D - hajtóerők

P - terhelés

S - állapot

I - hatás

Szektorok:

Ipar

Mezőgazd.

Energetika

Turizmus

Közlekedés

Háztartások

Fogy. szerk.

Népesség

Gazd. szerk.

Technológia

Urbanizáció

Területhaszn.

Emissziók

Hulladék

Erőforr. felh.

Energiafelh.

vízfogyasztás

Körny. minőség

Biodiverzitás

Gazdasági növekedés

Jólét

kultúra

Környezeti

Gazdasági

Társadalmi

Emberi egészségre

Szektoriális politikák:

Ipar

Mezőgazd.

Energetika

Turizmus

Közlekedés

Makrogazd. Politika

pl:.akció-programok

Probléma területekre

Irányuló

Politikák:

Vízminőség

Levegőminőség

Hulladék-gazdálkodás

Prioritások meghatározása

Célok meghatározása

R - válaszintézkedések

slide16

A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

GAZDASÁGPOLITIKAI ESZKÖZEI

slide17

SZABÁLYOZÁS TÍPUSÚ MEGKÖZELÍTÉS

 • Adminisztratív jellegű, szabványok, korlátok megállapítása és
 • engedélyezési eljárások kialakítása
 • Környezetvédelmi szabványok
 • Nem tekinthetők piacgazdasági eszköznek, a leggyakrabban alkalmazottak
 • DE: emberi egészségre ártalmas szennyezéseknél fontosak
 • Szennyezés kibocsátási engedélyek
 • A környezet minőségét jellemző állapotjelzők meghatározott elfogadható
 • szintjéig engedélyt adnak a szennyező tevékenység folytatására
 • (környezetterhelés-környezetszennyezés)

2) TÁMOGATÁSOK

A környezetszennyezés kiküszöböléséhez szükséges eszközök és

berendezések beszerzéséhez és fenntartásához adják

DE: a támogatások miatt az erőforrások társadalmilag leértékelődnek,

pazarlást tesz lehetővé !

slide18

3) ADÓK ÉS BÜNTETÉSEK

 • Ha a kárt okozó és az elszenvedő között nem jön létre megegyezés,
 • az állam von el jövedelmet a szennyezőktől
 • Adó: jövedelemmel arányos elvonás
 • Termékdíj, büntetés: más szempontok (pl.: a keletkező hulladék)

4) FORGATHATÓ ENGEDÉLYEK

Az adott körzetre meghatározzák a még megengedhető (tűrhető)

szennyezési szintet valamely jól mérhető paraméterek formájában.

Ezt a szennyezési szintet, mint „keretet” felosztják kibocsátási

engedélyekre és ezeket áruba bocsátják.

Ha a tevékenységét befejezi vagy valamilyen technológiával a

szennyezést csökkenti a fennmaradó kvótát továbbíthatja.

slide19

A KÖRNYEZETPOLITIKA

ÉS ESZKÖZRENDSZERE

slide20

Környezeti hatáslánc:

A gazdasági tevékenység okozta szennyezési folyamatait és

összetevőiket mutatja be

Társadalmi-

Gazdasági

Tevékenység

Pl.:

mezőgazdaság

Közlekedés

turizmus

Emissziók

Pl.: gázok

Folyékony és

Szilárd

hulladékok

Immissziók

Pl.:zaj

Savas eső

Tápanyag-feldúsulás

Hatások:

Emberre

Természetre

Mesterséges környzetre

Pl.:betegség

Fajpusztulás

Terméscsökk.

hatás

Mikro és

makro

szerkezet

Transz-

misszió

szerkezetváltó forrásorientált hatásorientált gyógyító

(megelőző)

KÖRNYEZETPOLTIKA

Célok, eszközök, intézkedések

slide21

KÖRNYEZETI POLITIKA TÍPUSAI

 • Gyógyító környezeti politika
  • Legfejletlenebb, de legelterjedtebb
  • A már bekövetkezett hatásokat enyhíti
  • Legdrágább és legkevésbé hatékony
 • 2) Hatásorientált környezeti politika
  • A célkörnyezet állapotán próbál javítani
  • Eredeti kibocsátást nem mérsékli, immissziót csökkenti
  • Pl.: elkerülő utak
slide22

3) Forrásorientált környezeti politika

  • A célja az emisszió közvetlen csökkentése
  • Csővégi (end-of-pipe) technológiák
  • Látványos, mérhető kibocsátás csökkenés
  • Kontrollálható
  • Esetlegesen csak a szennyezőforma módosulásával jár
  • Sok esetben koncentrált szennyeződés marad vissza
 • 4) Szerkezetváltó (megelőző) környezeti politika
  • Leghatékonyabb
  • Az egész gazdaság működését tereli környezetbarát irányba
  • Környezetkímélő termékek és eljárások alkalmazása
  • Végső cél a fenntartható fejlődés biztosítása
slide24

1)Szennyező fizet alapelv (Polluter Pays Principle-PPP)

 • A környezet elfogadható állapotának biztosítása érdekében a
 • szennyezés csökkentésének a költségét a szennyező fizesse
 • Pigoui gondolatra alapul:
 • ha a piaci ár nem tartalmazza a környezetkárosítás költségeit,
 • akkor a szennyezőre hárított fizetés valósítja meg a
 • környezeti externáliák internalizálását
 • A szennyezéscsökkentés költségeit nem csökkentik állami
 • támogatásokkal a környezeti intézkedések költségeit mindenkinek
 • meg kell fizetnie
 • KIVÉVE:
 • Olyan iparágakban, ahol támogatás nélkül nehézségek állnának fenn
 • A környezeti program bevezetése miatt kialakuló gazdasági és

társadalmi problémák enyhítésére kell támogatást adni

 • Az elv alkalmazása jelentős torzulást okozna a nemzetközi

kereskedelemben

slide25

2) Környezeti információs irányelv

 • Az állampolgároknak egy nyitott információs politika révén

lehetőséget kell adni a környezeti információk megismerésére

 • Motiválni kell őket, hogy a felelősökre nyomást gyakorolva az

előírt intézkedéseket végrehajtassák

 • A hivatalos információk bárki számára (jogos érdekeltség

igazolása nélkül is) hozzáférhetőek legyenek

slide26

3)Környezetszennyezés integrált megelőzése

 • (Integrated Pollution Prevention Control, IPPC)
 • Bizonyos ipari tevékenységeknél az EU-ban egységes
 • létesítmény- engedélyezési jogrend alakuljon ki
 • Legjobb Elérhető Technológiák definiálása

(Best Available Technology-BAT)

 • Határértékek közösségi-szintű meghatározása
 • Felülvizsgálati kötelezettség