matavfall n ringsstoffer i kretsl p fokus p fosfor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor. Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Møte i avfallsforum fredag 1. desember 2006 ROAF, Bøler avfallsanlegg. Matavfall i Norge (kilde SSB). 100 kg per person og år 523 000 tonn per år totalt 370 000 tonn fra husholdninger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor' - ocean-young


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matavfall n ringsstoffer i kretsl p fokus p fosfor

Matavfall - næringsstoffer i kretsløp - fokus på fosfor

Arne Grønlund

Bioforsk, Jord og miljø

Møte i avfallsforum fredag 1. desember 2006

ROAF, Bøler avfallsanlegg

matavfall i norge kilde ssb
Matavfall i Norge (kilde SSB)
 • 100 kg per person og år
 • 523 000 tonn per år totalt
 • 370 000 tonn fra husholdninger
 • 30 % kildesorteres
verdistoffer i matavfall av t rrstoff

Jordforbedringsmiddel

Energikilde

Plantenæringstoffer/gjødselverdi 30-40 mill

Verdistoffer i matavfall (% av tørrstoff)

Organisk

 • 80 % organisk materiale
 • 32 % karbon

Mineraler

 • 1,7 % kalsium
 • 2,1 % nitrogen
 • 0,3 % fosfor
 • 0,3 % kalium
 • Ellers svært forskjellig
 • Kjemisk
 • Ressurs
 • Miljømessig
fosfor
Fosfor

Ressurs:

Rel. store mengder fosfor i verden – 0,1 % av jordskorpa

Jevnt spredt i jordskorpa og alle økosystemer

En svært liten del forekommer som malm

Kostbart å utvinne fra andre forekomster

Begrenset ressurs

Miljø:

Forurensingskilde i ferskvann

Bidrar til uønsket algevekst og eutrofiering

nitrogen
Nitrogen

Ressurs:

Små mengder nitrogen i verden – 0,03 % av jordskorpa + amosfæren

En svært liten del i jord og biomasse

Nesten alt finnes i atmosfæren – innholder 78 %

Ubegrenset ressurs

Utvinning fra luft krever energi

 • Miljø:
 • Forurensingskilde i
 • grunnvann/drikkevann
 • marint vann
 • Gassutslipp:
 • NOx og NH3 – forsurning/overgjødsling
 • N2O – drivhusgass – klimaendring
kalium
Kalium

Ressurs:

Ubegrensede mengder

1,7 % av jordskorpa

0,04 % av havvann

Reserver av kaliumsalter tilsvarer flere tusen års forbruk

Miljø:

Stor naturlig utvasking og avrenning

Ingen forurensningseffekt i hav eller ferskvann

karbon milliarder tonn

Atmosfæren

Biomasse

Karbon (milliarder tonn)

Klimaendring som

følge av drivhusgasser

vårt største miljøproblem

 • Avfall
 • Jord
 • Energikilde

Hav

 • Jord
 • Jordkvalitet
 • Regulator for atmosfæren
fosforets kretsl p

Konsumert av dyr og mennesker

Fosforets kretsløp

Opptak i planter

Ekskrementer tilbake til jord

Frigjøring fra jord

fra lukket kretsl p til ensidig gjennomstr mming
Fra lukket kretsløp til ensidig gjennomstrømming

Rense-anlegg

Planter

Forbrenning av slam

Bergverk

Gjødsel og dyrefôr

Grunn eller bygningsmaterialer

Slakteriavfall

Deponier

Husdyr

Stofftap fra intensivt landbruk

Overflate-vann

konsekvenser
Konsekvenser
 • Forurensning av vassdrag
  • Algevekst
  • Eutrofiering
  • Dårlig vannkvalitet
 • Uttapping av fosforressurser

Høy politisk prioritet

Et glemt tema i Norge

verdens reserver av forforholdig malm
Verdens reserver av forforholdig malm.

*Omfatter også marginale, ulønnsomme og forurensede forekomster

forbruk av fosfor
Forbruk av fosfor
 • Matproduksjon 90 %
  • Mineralgjødsel 79 %
  • Fôrtilskudd 11 %
 • Annet 10 %
forbruket av p ventes ke
Forbruket av P ventes å øke
 • Forbruket av mat vil øke:
  • Befolkningsøkning
  • Omlegging av kosthold i ”nyrike regioner”
 • Sterk binding av fosfor i tropisk jordsmonn
  • Fe- og Al-oksider

Med 1-2 % årlig økning:

Økonomisk drivverdige ressurser vil være oppbrukt om 70-90 år

geopolitisk rolle
Geopolitisk rolle
 • Om 20 år: Kina og Marokko/Vest-Sahara kan kontrollere 75 % fosforressursene
 • Kraftig prisstigning kan ventes:
  • Monopolistisk marked, redusert tilbud og økende etterspørsel
  • Høyere kostnader til utvinning av marginale forekomster
 • Viktigste nøkkelfaktoren i verdensøkonomien i 2020?
 • Ingen alternativer til fosfor som livsnødvendig næringsstoff
hvordan m te disse utfordringene

Tilnærme oss et lukket kretsløp for fosfor

Hvordan møte disse utfordringene?

Landbruket

 • Bedre utnyttelsesgrad av P
 • Redusere tap av P til vann

Andre sektorer

 • Gjenvinning av P i mat- og slakteriavfall – unngå deponering
 • Utnytting av P slam
hva skjer med konsumert fosfor

0,5 % av total input

Potensial for gjenbruk/

sparing: 99,5 % av input

2-3 %

Hva skjer med konsumert fosfor?

97-98 %

fosfor i avl p

Felles ut

i slam

1 700 tonn

Utslipp

til vann

800 tonn

Felles ut

i slam

200 tonn

Utslipp

til vann

400 tonn

1 900 tonn

Lite plante-

tilgjengelig

Fosfor i avløp

Til kommunale

renseanlegg

2 500 tonn

Til renseanlegg fra

spredt bebyggelse

600 tonn

matavfall 500 tonn fosfor mye eller lite
Matavfall: 500 tonn fosfor – mye eller lite?
 • Lite i forhold til:
  • Mineralgjødsel
  • Slakteriavfall
  • Avløpsslam
 • Dekker gjødselbehovet til:
  • 200-200 tusen dekar jordbruksaeal
  • Omtrent hele Norges potetareal
alternativer for behandling av matavfall
Alternativer for behandling av matavfall
 • Kompostering
 • Produksjon av biogass
 • Avfallskvern
 • Forbrenning
 • Deponering
kompostering
Kompostering
 • Fosfor
  • Lett tilgjengelig
 • Nitrogen
  • Noe tapes i prosessen
  • Mesteparten foreligger i organisk form
  • Stor del blir plantetilgjengelig de første 2-3 årene
  • Frigjøringen avhengig av temperatur og vanninnhold I jord
 • Organisk materiale
  • Noe tapes i prosessen
  • Mye tapes ved nedbryting i jord de første årene
produksjon av biogass
Produksjon av biogass
 • Fosfor
  • Lett tilgjengelig i bioresten
 • Nitrogen
  • Ingen tap i prosessen
  • Mesteparten foreligger i bioresten i uorganisk form - plantetilgjengelig første året
 • Organisk materiale
  • Omdannes til biogass
  • Erstatter fossilt brensel som energikilde
  • Bioresten mer stabil mot nedbryting i jord
  • Større effekt som tiltak mot drivhusgassutslipp enn tradisjonell kompostering
 • Biorest en utfordring:
  • Utprøving som gjødsel
  • Logistikk - transport
avfallskvern
Avfallskvern
 • Finmaling og nedskylling i avløpet
 • Sterk fortynning av alle verdistoffene
 • Vanskelig og kostbar gjenvinning
 • Noe gjenvinnes i avløpsslam
 • Tap av verdistoffer – økt forurensning
 • Begrunnelse
  • Bakterieinnhold og smitterisiko
  • Stor fortjeneste i salg av avfallskverner
forbrenning
Forbrenning
 • Alle verdistoffene tapes
 • Liten eller negativ brennverdi/energiutbytte
 • En måte å bli kvitt avfallet uten gjenvinning
grad av gjenvinning av verdistoffer

Stor

Ingen

Grad av gjenvinning av verdistoffer
 • Produksjon av biogass
 • Kompostering
 • Avfallskvern
 • Forbrenning
m lsetting i sverige
Målsetting i Sverige
 • Innen 2015 skal 60 % av fosfor i avløp tilbakeføres til produktiv mark, hvorav minst halvparten til åkermark
 • Redusert risiko for spredning av forurensning og smitte

Hvordan kan to land, som ellers er så like, ha så forskjellig ressurspolitikk?

konklusjon
Konklusjon
 • Fosfor er en begrenset ressurs – økonomsk drivverdige forekomster ventes oppbrukt innen 100 år
  • Ca 90 % av fosfor brukes i matproduksjon
  • <20 % av fosfor som settes inn i matproduksjon blir konsumert av mennesker
 • 500 000 tonn matavfall i året – 1/6 av matkonsumet
  • Plantenæringsstoffer med gjødselverdi 30 – 40 mill kr
  • Kan dekke gjødselbehovet til 200 – 300 tusen dekar
  • Forutsetter kildesortering
 • Biogass fra matavfall gir størst gjenvinning
  • Energi
  • Biorest med lettere tilgjengelige plantenæringsstoffer
 • Vi ligger langt etter Sverige i gjenvinning av næringsstoffer fra avfall og avløp