agenturn zam stn v n v slech ve sv t a v esk republice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenturní zaměstnávání v číslech ve světě a v České republice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agenturní zaměstnávání v číslech ve světě a v České republice

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
ocean-santos

Agenturní zaměstnávání v číslech ve světě a v České republice - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
Agenturní zaměstnávání v číslech ve světě a v České republice
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Agenturní zaměstnávání v číslechve světě a v České republice

  2. Situace ve světě • Celosvětově v r. 2008 začalo pociťovat agenturní zaměstnávání dopady ekonomického poklesu nastartovaného v USA, které se rychle šířilo do celého světa • V roce 2008 se snížil celkový obrat za služby agentur práce o 1% oproti roku 2007. • Celosvětově: • 71 tisíc agentur práce (nárůst počtu agentur o 14% oproti r. 2007) • 171 tisíc poboček agentur • 819 tisíc stálých zaměstnanců agentur • 1998 - 2008 zdvojnásobení počtu agenturních zaměstnanců Zdroj: Ciett Economic Report 2010

  3. Situace ve světě • Podíl agenturních zaměstnanců na celkové zaměstnanosti: • Evropa 1,7 % • Jižní Amerika 0,9 % • Japonsko 2,2 % • USA 1,7 % • 2008: zaměstnáno přes 9,5 mil. zaměstnanců na full-time, obrat 232 bilionů EUR. • Podíl jednotlivých zemí na celkovém objemu agenturních zaměstnanců: • Japonsko 21 % • USA 21 % • Velká Británie 15 % • Francie 9 % • Německo 6 % • Holandsko 5 % Zdroj: Ciett Economic Report 2009

  4. Situace ve světě - STATISTIKA • Přes 60% zaměstnanců je mladších 30 let • 75% všech agenturních zaměstnanců má středoškolské vzdělání nebo je vyučeno • Státy, ve kterých agenturní zaměstnanci nehledají stálou práci: • Japonsko v 60% všech přidělení • Holandsko 44% • Švýcarsko 30%… • ČR 7 % • Agenturní zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním: • Norsko 49% • Bulharsko 49% • Japonsko 46% • Agenturní zaměstnanci s nedokončeným vzděláním či vyučeni bez maturity: • ČR 70% • Španělsko 56% • Maďarsko 70% Zdroj: Ciett Economic Report 2009

  5. Situace v České republice 2009: Celkový počet agentur práce v průběhu celého roku 2009: 2578 Roční obrat agenturního zaměstnávání v ČR odhadujeme na: 10-12 mld. Kč Podíl členů APPS na celkovém trhu agenturního zaměstnávání: 34% zdroj: MPSV - Přehled o činnosti agentury práce za rok 2009 podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  6. Situace v České republice Jak agentury práce plní zákonnou povinnost hlášení o činnosti na MPSV: Celkový počet agentur práce za celý rok 2009: 2578 zdroj: MPSV - Přehled o činnosti agentury práce za rok 2009 podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  7. Situace v České republice 2009 Statistika z údajů o povinném hlášení o činnosti na MPSV zdroj: MPSV - Přehled o činnosti agentury práce za rok 2009 podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  8. Situace v České republice 2009 Statistika z údajů o povinném hlášení o činnosti na MPSV - DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ K VÝKONU PRÁCE K UŽIVATELI zdroj: MPSV - Přehled o činnosti agentury práce za rok 2009 podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  9. Situace v České republice 2009 Statistika z údajů o povinném hlášení o činnosti na MPSV - VYHLEDÁVÁNÍ / RECRUITMENT zdroj: MPSV - Přehled o činnosti agentury práce za rok 2009 podle § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  10. Členové APPS