mental f rberedelse f re under och efter t vling
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mental förberedelse - före , under och efter tävling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Mental förberedelse - före , under och efter tävling - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Mental förberedelse - före , under och efter tävling. Idrottsprestationen - helhetstänkande. Idrottsprestation. Socialt stöd (familj etc.). Socialt stöd (tränare etc.). Psykologiska färdigheter. Reaktioner i situationen. Grundläggande personlighetsdrag. (Från Hassmén mfl. 2003).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mental förberedelse - före , under och efter tävling' - obert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Idrottsprestationen - helhetstänkande

Idrottsprestation

Socialt stöd (familj etc.)

Socialt stöd (tränare etc.)

Psykologiska färdigheter

Reaktioner i situationen

Grundläggande personlighetsdrag

(Från Hassmén mfl. 2003)

mental f rberedelse processen
Mental förberedelse - processen
 • Förberedelsefas (reservplan)
 • Uppvärmningsfas (reservplan)
 • Genomförandefas (reservplan)
 • Debriefing / Utvärdering
1 f rberedelsefas k llor till idrottssj lvf rtroende
1. Förberedelsefas:Källor till idrottssjälvförtroende
 • Skicklighet
 • Uppvisande av förmåga
 • Fysisk och mentalförberedelse
 • Fysisk självpresentation
 • Socialt stöd
 • Erfarenheter genom andra
 • Tränares/lärares ledarskap
 • Bekvämlighet i omgivningen
 • Situationens fördelar

(Vealy m fl 1998)

att stimulera sj lvf rtroendet
Att stimulera självförtroendet
 • Fastställa självförtroendet
 • Utföra prestationer
 • Feedback
  • Koppla till utförande
  • Attributioner
  • Stimulera feedback mellande aktiva
 • Modellering - modellinlärning
 • Förberedelse – rutiner
 • Självstärkande inre dialog
  • ”Jag är stark som en tjur (brottare)!”
  • ”Ingenting kommer förbi mig (målvakt)!”
f rberedelsefas forts
Förberedelsefas forts.
 • Rutiner – vad har tidigare fungerat
 • Positivt fokus – se fram emot tävlingen
 • Slappna av (spara på fysiska och psykiska reserver)
 • Spänningsreglering
slide7
Spänningsregleringstekniker / aktiv stresshantering
 • Probleminriktad
 • Attitydinriktad
 • Beteendeinriktad
 • Känsloinriktad
 • Accepterande
 • Perspektivinriktad
2 uppv rmningsfas
2. Uppvärmningsfas
 • Fysisk uppvärmning:
  • Generell och specifik
 • Psykisk uppvärmning:
  • Affirmationer
  • Målbilder
   • Avslappnad koncentration
   • Realistiska förväntningar
   • Klara och kontrollerbara bilder
   • Positivt fokus
   • Med rörelse
   • Utförande och resultat
   • Målbilder i realtid (?)
  • Positiv/konstruktiv inre dialog
uppv rmningsfas forts
Uppvärmningsfas forts.
 • Sista tankarna/förberedelserna före start:
  • Uppgiftsfokusering (processmål)
  • Positiva tankar
  • Reglering av spänningsnivån
3 genomf randefasen
3.Genomförandefasen
 • Vad ska fokus ligga på? - Uppmärksamhetsstyrning
 • Påminnelseord (tex. rytm, fart, glid, rör på fötterna)
 • Passiv koncentration (flyt – inte för mycket fokus på tekniken)
 • Fortsatt spänningsreglering och målbilder
 • Fokus på processmål
kommunikation under t vling
Kommunikation under tävling

Kontext

Sändare

Mottagare

Tol kning

Kodning

BUDSKAP

Feedback

Kontext

kommunikation under t vling1
Kommunikation under tävling
 • Verbala budskap
  • Röstkarakteristik
  • Välj rätt tidpunkt
 • Icke verbala budskap
  • Hållning
  • Gester
  • Kroppsposition – närhet
  • Beröring
  • Ansiktsuttryck
kommunikation under t vling praktiska riktlinjer
Kommunikation under tävling : praktiska riktlinjer

SÄNDA

 • Äg ditt eget meddelande
 • Var komplett och specifik
 • Fokusera på en sak i taget
 • Ge stöd
 • Var konsekvent med icke-verbala budskap
 • Förstärk upprepade gånger
 • Leta efter feedback på att ditt meddelande tolkades korrekt

TA EMOT

 • Använd stödjande beteende när du lyssnar
 • Använd bekräftande beteenden när du lyssnar
 • Använd både verbalt och icke-verbalt beteende när du lyssnar
  • Ex. på icke-verbalt beteende:
   • Ögonkontakt
   • Ansiktsuttryck
   • Kroppsställning
   • Närhet
reservplanen refokusering
Reservplanen/refokusering
 • Saker som kan hända
 • Hur vill jag reagera?
 • Åtgärder för att refokusera

Huvudplan

Störningar

Reservplan

Huvudplan

4 debriefing
4. Debriefing
 • Timing
 • Vad gick bra?
 • Vad gick mindre bra?
 • Hur kan vi använda detta i framtiden?
  • Tankar
  • Känslor
  • Beteenden
 • Beteendeanalys och checklistor
slide16
Beteendeanalys

Uppskatta hur ditt eget, ledarnas och klubbmedlemmarnas beteende/inställning

var under tävlingen, på en skala mellan 1-10 (10 = bäst)

Beteende/inställning Jag självKlubbmedlemmar

Hade bra förberedelser innan tävlingen ______ ______

Vågade och visade mod/självförtroende ______ ______

Hjälpte varandra ______ ______

Visade glädje ______ ______

Snackade positivt under tävlingen ______ ______

Snackade konstruktivt under tävlingen ______ ______

Gav 100% hela tävlingen ______ ______

Tog ansvar ______ ______

Visade positivt kroppsspråk ______ ______

Jag bedömer

Ledarnas agerande

Positiv ”go” på bänken ___________

Konstruktivt snack ___________

Kroppsspråk ___________

Deltagande från klubbmedlemmar ___________

Jag är: Aktiv Ledare (ringa in)

Tävlingsdatum:____________

slide17
Checklista för prestationstillfällen

Instruktioner:

Det finns inga rätta eller felaktiga svar, du gör detta för att få ett bättre grepp om förhållandet mellan ditt eget psykologiska tillstånd och din prestation. Innan du fyller i checklistan ska du tänka tillbaka på din prestation. Försök att föreställa dig detta tillfälle så klart och tydligt som möjligt. Fokusera också på hur du kände dig och vad du tänkte på vid det här tillfället. Låt detta ta lite tid, ta åtminstone 5 minuter på dig för att försöka återskapa den här dagen i ditt sinne. Efter detta kan du fylla i checklistan nedan.

Datum:

Vad kan jag göra för att sänka mina siffror?

Vad gör jag idag?

Vad är viktigt att behålla?

Kan jag utveckla något i mina föreberedelser?

kontakt
Kontakt

Sverker Bengtsson

[email protected]

Tel.: 0733-120860

ad