landsm de sprogl rerforeningen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landsmøde Sproglærerforeningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landsmøde Sproglærerforeningen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Landsmøde Sproglærerforeningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Landsmøde Sproglærerforeningen. Rita Mogensen Gl. Avernæs 27. marts 2009. Indhold. Fælles Mål II Nyt program for skoleudvikling Censorordning Sidste års prøveresultater Tjekliste Nyt til FSA Ny 10. klasseprøve. Historik. Ekspertpanelers anbefalinger (2006)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Landsmøde Sproglærerforeningen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
landsm de sprogl rerforeningen

LandsmødeSproglærerforeningen

Rita Mogensen

Gl. Avernæs 27. marts 2009

indhold
Indhold

Fælles Mål II

Nyt program for skoleudvikling

Censorordning

Sidste års prøveresultater

Tjekliste

Nyt til FSA

Ny 10. klasseprøve

historik
Historik
 • Ekspertpanelers anbefalinger (2006)
 • Beslutning om justering af Fælles Mål (primo 2007)
 • Udpegning af arbejdsgruppe (forsommer 2007)
 • Arbejdet sættes i gang (august 2007)
 • VALG …
 • Arbejdsgrupper afleverer mål – april 2008
 • Høringsfase (april-maj 2008)
 • Teksthierarki foreslås ændret
 • Fagmål, slut- og trinmål offentliggøres (10.11. 08)
 • Læseplan og undervisningsvejledning forventes offentliggjort marts 2009
 • Præsentation - implementeringsmøder
 • Fælles Mål II træder i kraft 1. august 2009
teksthierarki
TEKSTHIERARKI
 • Fagets formål
 • Slutmål
 • Trinmål
 • Læseplan
 • Undervisningsvejledninger
arbejdsgrundlag eng
Arbejdsgrundlag (eng)
 • Engelskfagets rolle i en globaliseret verden
 • Engelsk som internationalt kommunikationsmiddel
 • Fokus på internationalisering
 • Styrkelse af det skriftlige
 • Integrering af it
 • Styrkelse af fagligheden for alle elever
 • En ændret evalueringskultur
fokuspunkter for f lles m l ii
Fokuspunkter for Fælles Mål II

It

Informationssøgning og –indsamling

Produktion og formidling

Kommunikation, videndeling og samarbejde

fokuspunkter for f lles m l ii1
Fokuspunkter for Fælles Mål II

Den internationale dimension

fagformål

CKF’er

Mindst et projekt

slide11
CEFR

Common European Framework of Reference for languages

Lytte, læse, samtale, redegøre, skrive

Niveauer A1 til C2

Engelsk B1

2. fremmedsprog A2

slide12
www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_danish.docwww.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/assessment_grid_danish.doc

www.dialang.org

web adresser
Web adresser
 • www.evaluering.uvm.dk
 • http://www.europeanschoolsproject.org/image/index.html
 • http://www.goethe.de/ins/pl/lp/prj/bld/dnl/deindex.htm
 • http://www.europeanschoolsproject.org/image/indexFR.html
 • www.ciriusonline.dk
 • www.skoleniverden.dk
f lles m l anvendes
Fælles mål anvendes
 • til at sætte mål for undervisningen
 • i tilrettelæggelse og planlægning af undervisningen
 • som udgangspunkt for evaluering
 • i drøftelser med team, fagteam, ledelse, elever, forældre
 • ved udarbejdelse af elevplaner
 • som udgangspunkt for prøver og test
 • som inspiration for materialer
kapitler i vejledningen eng
Kapitler i vejledningen (eng)
 • Nationale og internationale evalueringer og rapporter vedr. faget engelsk
 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold
 • Evaluering, mål og differentiering
 • Engelsk i begynderfasen
 • Kreativitet og innovation
 • Tværfaglighed
 • Internationalt samarbejde
 • It i engelskundervisningen
kapitler i vejledningen ty fr
Kapitler i vejledningen (ty/fr)
 • Tidligere start på 2. fremmedsprog
 • Begynderundervisning
 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold
 • Den praktisk musiske dimension
 • Tværfaglighed
 • Informationsteknologi
 • Undervisningsdifferentiering
 • Evaluering
implementering
Implementering
 • Skoleledere og lærere orienterer sig i målene
 • Kurser informationsmøder – lokale og regionale
 • Læseplan og undervisningsvejledning
 • Fokus på fagteammøder
 • Udgangspunkt for planlægning af næste skoleår

http://cfu.emu.dk/ præsentationer

nationale test
Nationale test
 • Pædagogisk værktøj - et nuanceret billede af den enkelte elevs faglige styrker, svagheder og potentiale
 • En profilbeskrivelse af elevens standpunkt (5-trins skala)
 • Adaptive, randomiserede og selvscorende
 • Skal kunne gennemføres på 45 min.
nationale test1
Nationale test
 • Stor opgavebank
 • Valide og reliable
 • Tilbagemelding på flere niveauer (elev, klasse, skole)
 • Frivillig afprøvning to gange om året
 • Obligatorisk anvendelse i perioden februar-april
profilomr der i 7 klasse
Profilområder i 7. klasse
 • Læsning
 • Ordforråd
 • Sprog og sprogbrug
skolestyrelsens kvalitetssikring
Skolestyrelsens kvalitetssikring
 • Eksterne eksperter/fagfolk på alle test.
 • Reviewpanelets anbefalinger implementeres.
 • Stærkt forbedrede opgaver, men stadig enkelte problemer med kvaliteten.
nationale test2
Nationale test
 • Pilotafprøvning
 • 100/235 afprøver
 • 17. april – 6. maj (eng)
nyt program for skoleudvikling elever med s rlige behov
Nyt program for skoleudvikling – elever med særlige behov
 • Undervisningsassistenter og lektiehjælp
 • Erhversklasser
 • Intensive læseforløb – turbodansk
 • It-støttede undervisningsformer
 • Lokale taskforces for skoleudvikling
 • 63 mill
handlingsplan for de praktisk musisk kunstneriske fag 2009 2011
Handlingsplan for de praktisk/musisk/kunstneriske fag 2009-2011
 • Håndværk og design
 • Standpunktsudtalelser i musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab
 • FSA som forsøg i de kreative fag
nye pr ver 2010 11 fors g
Nye prøver 2010/11 - forsøg
 • Fælles naturfaglig afgangsprøve
 • Gruppeforberedelse i dansk og fysik/kemi
 • Mdt. udtræksprøve i matematik
 • Skr. prøve i tysk og fransk (er vedtaget)
 • It-baserede prøver i sprog
 • Større opgaver som grundlag for eksamination

(ty/fr, hist, samf, krist) fra 2009/10

censorordninger lovforslag
Censorordningerlovforslag
 • Læreren bedømmer skr. prøver i dansk og matematik FSA
 • Skr. engelsk stadig kommunal censor!
ny procedure
Ny procedure
 • Beskikket censor sender opgaver uden karakterliste, men vedlagt brev m oplysninger om mail og tlf.nr. samt træffetider
 • Kommunal censor/lærer sender kopi af sin karakterliste til beskikket censor
 • Beskikket censor sender kopi af sin karakterliste til kommunal censor/lærer
 • Beskikket censor kontakter censor/lærer vedr. evt. uenigheder. Får evt. tilsendt kopi af opgaver
 • Enighed opnås, eller der gives karakter efter reglerne for henholdsvis FSA og FS10
 • Karakterlisterne udfyldes, underskrives og sendes til skolen.
snit maj juni 2008
Snit maj/juni 2008
 • FSA eng mdt. 6.8
 • FSA eng skr. 7.0
 • FS10 eng mdt. 6.6
 • FS10 eng skr. 5.8
tjekliste tekstopgivelser
Tjekliste- tekstopgivelser
 • Der opgives 30-40 ns, inklusive elevernes kilder
 • Underskrives af skolens leder
tjekliste dispositionen
Tjekliste - dispositionen
 • Overordnet tema – selvvalgt emne
 • Ikke for mange stikord
 • Ns på elevernes kilder
 • 1 ns = 1300 bogstaver uanset teksttype
 • Ingen kilder på dansk
 • Ikke mig selv som kilde
 • Flere forskellige teksttyper som kilder
 • Ingen illustrationer – kun hvis absolut nødvendigt
 • Underskrift fra lærer og elev
tjekliste pr vesp rgsm l
Tjekliste – prøvespørgsmål
 • Overordnet tema
 • Ikke lange tekststykker, men ét igangsættende spørgsmål
 • Tekstopgivelser, der kan relateres til
 • Gerne illustrationer
 • Ingen stikord!
til censor sendes
Til censor sendes
 • Tekstopgivelsesblanketten - underskrevet
 • Elevernes dispositioner
 • Prøvespørgsmål/oplæg
 • Oversigt: elev-tema-emne
 • Rækkefølge
 • Følgebrev bl.a. lodtrækning
 • Lærers e-mail og tlf.nr.
nyt p vej
Nyt på vej
 • 2 karakterer i skr. engelsk/tysk/fransk?
 • Længere lyttedel i skr. engelsk
 • Justerede vejledninger til FSA pr. 1. august
 • Karakterbeskrivelser og evalueringsark
 • 4-6 temaer
ny 10 klasse
Ny 10. klasse
 • Semesterprøver
 • FSA i bundne fag
 • Frivillige prøver
skr engelsk forslag
Skr. engelsk (forslag)
 • Sprog og sprogbrug
 • Fri skriftlig opgave
mdt engelsk forslag
Mdt. Engelsk (forslag)
 • Opgive 50-60 ns
 • Trække et overordnet tema
 • Selvvalgt emne
 • Ca. 10 lektioner
 • Redegørelse 7 min
 • Samtale ca 7 min – samme emne/tema
ny 10 klassepr ve
Ny 10. klasseprøve

Træder i kraft sammen med Fælles Mål II

August 2009